Fecha: dijous, 08 de febrer de 2018 a las 10:30h

Emprenedoria i lideratge estimulades des de la base

Emprendre i liderar no són verbs exclusius d'una determinada posició i un àmbit professional específic. En la societat del segle XXI és quelcom que tota persona ha de fer en la seva respectiva esfera, tant en la personal com en la professional. Per tant, convé posar-se a exercitar-les com més aviat millor.

Aquesta és la filosofia amb la qual s'imparteix el Programa d'Emprenedoria i Lideratge, que es dirigeix a estudiants de batxillerat. La segona edició d'aquest programa comença a impartir-se el 10 de febrer i es desenvoluparà durant els dissabtes següents fins al 17 de març.

L'itinerari està pensat per estimular les habilitats i competències que s'alineen amb l'emprenedoria i el lideratge. Especialment, es treballa sobre aquests tres pilars: comunicació, lideratge empresarial i creixement personal. Per suscitar i inspirar aquests tres eixos, se sotmeten a reflexió i debat temes que marquen l'agenda social i cultural del nostre temps. Tot això, de la mà de ponents que són referència en el seu respectiu camp.

Entre els assumptes que s'abordaran durant les sis sessions estan, entre altres, els següents "El que no diuen els polítics", "L'actitud del capdavanter davant les tendències globals", "Organització personal per tenir-ho tot controlat", "Els herois i la literatura" o "Lideratge empresarial en un món global".

El dissabte, en l'engegada del programa, està previst tractar les qüestions relacionades amb aquests dos lemes: "La persona com a ésser comunicatiu" i "Empresa i aventura". De conduir el primer d'ells s'encarregarà l'actor i professor de Comunicació, Quim Casas, mentre que el segon serà dirigit pel catedràtic d'Economia Aplicada i director general de l'Institut d'empresa Familiar, Juan Corona.

Emprenedoria i lideratge