🎓 Enquesta d’Inserció Laboral: quantitat i qualitat 

Recentment, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va fer públics els resultats de l'Enquesta d'Inserció Laboral 2020. Aquest informe reflecteix l'accés a la feina dels egressats en una universitat catalana al cap de tres anys d'haver acabat el grau. En aquest cas, s'avaluava el període comprès entre 2017 i 2020.   

Fecha: dilluns, 19 de d'octubre de 2020 a las 18:00h

Enquesta d'inserció laboral: quantitat i qualitat

Recentment, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va fer públics els resultats de l'Enquesta d'Inserció Laboral 2020. Aquest informe reflecteix l'accés a la feina dels titulats en una universitat catalana al cap de tres anys d'haver acabat el grau. En aquest cas, s'avaluava el període comprès entre 2017 i 2020. 

Com en les dues edicions anteriors de l'informe, els titulats de la nostra universitat presenten una taxa d'ocupabilitat global per sobre de la mitjana de la resta d'universitats del sistema català: té feina un 95,3 % dels titulats en algun dels nostres graus. 

Si discriminem per àrees, es reflecteix que els graduats en els estudis de Ciències Socials i Jurídiques tenen un índex d'ocupabilitat del 95,9 %, mentre que els de Psicologia se situen en el 93,3 %. En el cas d'aquests últims, es tracta d'un percentatge que supera la mitjana més de deu punts. 

Funcions de nivell universitari 

L'informe d'AQU no s'atura en la proporció d'empleats, sinó que també analitza la qualitat de les funcions que s'exerceixen. En aquest punt, és clau tenir en compte que, dins dels nostres titulats amb ocupació, més del 90 % (93,08 %) desenvolupa funcions adequades al seu nivell d'estudis

Funcions de nivell universitari i, a més, en unes condicions generalment satisfactòries, com constata l'índex de qualitat ocupacional, marcador que es determina en funció d'elements com la situació contractual, la remuneració o l'adequació de formació i feina. Els titulats de la Universitat obtenen un 72,39 % en aquest índex. En el cas dels titulats en algun dels nostres graus de l'àrea de Ciències Socials i Jurídiques, el percentatge de satisfacció (75,5 %) és més de deu punts superior a la mitjana. 

Ràpid i amb l'ajuda de la Universitat 

Els titulats per la nostra universitat no només troben feina de qualitat, sinó que ho fan ràpidament: abans de tres mesos després d'acabar el grau, el 75,6 % dels nostres graduats troba ocupació. 

En una elevada proporció dels casos, els titulats amb ocupació reconeixen la influència directa de la Universitat en l'accés a la feina: gairebé un de cada quatre afirma haver obtingut el lloc de treball a través de les pràctiques realitzades durant els estudis o mitjançant el Servei de Pràctiques i Ocupació.

Enquesta d'inserció laboral: quantitat i qualitat