🎓 Exàmens a distància amb caràcter general

Els nostres estudiants han començat avui el període d'exàmens finals del primer semestre. Enguany, i davant la preocupant evolució del brot de COVID-19 a Catalunya, el Consell de Govern ha decidit que, amb caràcter general, les proves es realitzin a distància, de manera virtual.

Fecha: divendres, 08 de gener de 2021 a las 15:00h

Exàmens a distància amb caràcter general

Els nostres estudiants han començat avui el període d'exàmens finals del primer semestre. Enguany, i arran de la preocupant evolució del brot de covid-19 a Catalunya, el Consell de Govern ha decidit que, amb caràcter general, les proves es facin a distància, de manera virtual.

Per fer aquests exàmens s'utilitza la plataforma Blackboard Collaborate (BB) o Blackboard Collaborate Ultra (BBCU). Les proves s'efectuen en el dia i l'hora previstos al calendari d'exàmens finals del primer semestre.

Únicament es faran de manera presencial els exàmens que, per la seva naturalesa, no poden ser "virtualitzats". Dins de l'àrea d'arxius de Blackboard hi ha un document Excel on s'indica la modalitat en què es farà cada examen. Es calcula que el 95 % seran en línia i que només un 5 % de proves requeriran presència física.

Per a aquest 5 %, la Universitat està extremant les mesures de precaució no només durant la realització de la prova, sinó també en els moments previs i posteriors.

Amb l'adopció del criteri general de l'avaluació a distància, s'activa una de les previsions adoptades pel Consell de Govern de la UAO CEU el dia 16 de desembre de 2020. S'hi autoritzava la realització dels exàmens en modalitat a distància en cas que les circumstàncies ho requerissin.

L'agreujament, els últims dies, dels indicadors que expressen l'avaluació del brot de la covid-19 ha fet que, per prudència, la Universitat hagi optat per la via de l'avaluació telemàtica amb caràcter general. No es tracta de la primera experiència d'aquesta mena, ja que així també es van fer els exàmens finals del segon semestre del curs passat.

La nostra universitat ha mostrat en aquests mesos capacitat d'adaptació als diferents escenaris que plantejava la pandèmia: al març, quan es va decretar el primer estat d'alarma, només va necessitar dos dies lectius per posar en marxa la docència en línia; aquest curs ha incorporat el model de doble presencialitat, amb els canvis tecnològics i metodològics que comporta; i, precisament, la tecnologia de les aules de doble presencialitat va facilitar el nou trasllat de la docència a l'entorn en línia quan es va suspendre la docència teòrica presencial per acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (octubre de 2020).

Exàmens a distància amb caràcter general