🎓 Diferències de gènere en perpetradors de crims

Recentment, Vanesa Berlanga, especialista en estadística de la nostra universitat i Bernat Tiffon, professor de Psicologia Forense del grau en Criminologia, van participar en la I Jornada de Prevenció, Seguretat i Dret Global que es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fecha: dijous, 18 de d'abril de 2024 a las 20:15h

Diferències de gènere en perpetradors de crims

Recentment, Vanesa Berlanga, especialista en estadística de la nostra universitat i Bernat Tiffon, professor de Psicologia Forense del grau en Criminologia, van participar en la I Jornada de Prevenció, Seguretat i Dret Global que es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Van exposar les conclusions de l'estudi 'Anàlisi de les diferències de gènere en les escales del MCMI-IV i les Facetes de Grossman de subjectes que han perpetrat un crim'.

La recerca presentada en la ponència sobre les diferències de gènere en les escales del MCMI-IV i les Facetes de Grossman en subjectes que han perpetrat un crim revela una diferència estadísticament significativa en l'escala de personalitat "Evitativa" i en les facetes "Contingut Escàs" i "Temperamentalment Irritable", indicant patrons diferents en homes i dones. Mentre que les dones van mostrar una major tendència a comportaments evitatius i menys expressivitat emocional, els homes van exhibir major irritabilitat i susceptibilitat a la frustració. Aquestes troballes suggereixen diferències de gènere específiques en el comportament i l'expressió emocional de criminals, encara que es necessita més recerca amb mostres més grans per a generalitzar aquests resultats.

Aquestes aportacions són una extensió d'un estudi més ampli sobre el perfil criminològic i els patrons conductuals de criminals. Aquest estudi, que es recull en el llibre 'MCMI-IV: Dissecció Forense de la Personalitat Criminal d'Assassins' (Bosch), examina de manera rigorosa i sistemàtica els trets de personalitat i les síndromes clíniques psicopatològiques de 13 casos mitjançant l'ús de la prova MCMI-IV.

En aquest marc, es van recopilar dades detallades d'avaluacions forenses privades, es van utilitzar diverses eines clíniques i estadístiques per a una avaluació integral, i es van dur a terme anàlisis estadístiques descriptives per a identificar patrons comuns i correlacions entre diferents escales i dimensions del comportament i la fenomenologia clínica. Aquests mètodes van permetre comprendre millor la singularitat dels patrons psicològics de criminals i la influència de la dinàmica de gènere dins d'aquest context específic.

Diferències de gènere en perpetradors de crims