🎓 Incorporar la cultura de Pau a l'escola

El próxim dissabte, 30 de gener, se celebra el Dia escolar de la Pau i la No-Violència. En aquest context, és important recordar que a l'escola hauria de promoure's un concepte de "Pau positiva". Així ho creu la directora de la nostra Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, Carmen Parra.

Fecha: dijous, 28 de gener de 2021 a las 14:30h

Incorporar la cultura de la pau a l'escola

Dissabte vinent, 30 de gener, se celebra el Dia Escolar de la Pau i la No-Violència. En aquest context, és important recordar que a l'escola hauria de promoure's un concepte de "pau positiva". Així ho creu la directora de la nostra Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, Carmen Parra.

La pau és molt més que la mera absència de conflicte, implica una gran quantitat d'àmbits. Viure en pau significa poder desenvolupar-se en àmbits tan diversos com l'educació, la feina o la salut. En definitiva, "parlem de la defensa dels drets humans". Per això, quan es tracta la pau en l'àmbit escolar, s'ha de fer des d'un enfocament "transversal i multidisciplinari". Per aquest motiu, "la pau no pot ser una assignatura, sinó alguna cosa que s'incorpori en cada matèria", apunta Parra.

Per aconseguir aquesta transversalitat, un pas fonamental és tenir mestres formats en els drets humans i en com aquests drets es veuen implicats en les diferents matèries: "Les universitats, en els seus graus d'Educació, haurien d'explicar-ho. Necessitem mestres capaços d'abordar les seves assignatures des de l'òptica de la cultura de la pau".

Per exemple, en una matèria aparentment tan neutra com les matemàtiques "també podem trobar cultura de la pau", observa Parra, que posa com a exemple la determinació dels algorismes, tan importants actualment per a la distribució i assignació de recursos.

Binomi inseparable

La directora de la Càtedra UNESCO insisteix en el fet que "educació i pau positiva formen un binomi inseparable". I és que la pau positiva es fonamenta en persones formades en el concepte de democràcia, el respecte als drets humans, el pensament crític o l'acceptació de la multiculturalitat, enumera.

Alhora, l'accés a l'educació és, en si mateix, un pilar bàsic del concepte integral de pau: "L'educació és el que et permet evolucionar, canviar d'estatus". Si l'activitat de la persona es redueix a un treball de supervivència, "queda anul·lada, convertida en un mer instrument".

Respecte al dret a la pau, que forma part de l'anomenada tercera generació, Parra creu que cal "convèncer les noves generacions que aquest dret forma part d'ells". Igual que han sabut mobilitzar-se per la qüestió mediambiental, han de conscienciar-se que "el dret a la pau és una cosa per la qual han de lluitar i que ningú no els portarà des de fora".
 

Incorporar la cultura de la pau a l'escola