🎓 Jutges i advocats de referència per a l'especialització en penal econòmic

N’han estat la prova les classes dels dies 25 de novembre i 12 de desembre. La primera va ser conduïda pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Barrientos, mentre que la segona va ser a càrrec del reconegut advocat, Cristóbal Martell

Fecha: dilluns, 12 de de desembre de 2016 a las 21:30h

Jutges i advocats de referència per a l'especialització en penal econòmic

Un dels senyals distintius del curs d'especialització en Dret penal econòmic consisteix que moltes de les seves sessions són impartides per reconeguts professionals en exercici. N’han estat la prova les classes dels dies 25 de novembre i 12 de desembre. La primera va ser conduïda pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Barrientos, mentre que la segona va ser a càrrec del reconegut advocat, Cristóbal Martell.

L'exposició d'aquest últim s'ha centrat en una explicació dels delictes comuns en àmbit patrimonial, això és, l'estafa i l'apropiació indeguda. En contra de l'opinió que els considera tipus "de curt recorregut", poc adequats a la sofisticació de l'activitat econòmica actual, el ponent ha defensat la seva plena vigència. "No són figures desfasades", ja que es relacionen amb dos conceptes bàsics per al funcionament de l'economia: "la veritat i la confiança". Sent així que el delicte d'estafa es relaciona amb una ofensa a la veritat del predicat al mercat i el d'apropiació indeguda amb la defraudació de la confiança dipositada en un tercer, ha argumentat Martell.

Segons ha explicat Martell, ambdues figures típiques –l'estafa i l'apropiació indeguda- mantenen la seva actualitat perquè, en el fons, el tràfic econòmic tampoc ha canviat tant. "Els contractes no han canviat tant, pot ser que siguin més llargs i una mica més complexos, però la forma de relacionar-se les parts al mercat és la mateixa".

En aquesta línia, i respecte a aquests dos delictes, Martell ha lloat com es configuren en l'actual Codi Penal. "El legislador va estar brillant en la configuració típica d'aquests delictes". "La bona llei penal –ha afegit- és aquella que permet l'adaptació al ritme canviant dels temps i que participa dels principis d'universalitat i generalitat".

Partint dels elements estructurals de tots dos tipus, Martell ha anat desgranant els conceptes vinculats, mostrant, al seu torn, als alumnes, el criteri jurisprudencial en cadascun d'ells.

Jutges i advocats de referència per a l'especialització en penal econòmic