🎓 Paso definitivo en el camino de la Tutoría al Mentoring

Como consecuencia de la implementación del Programa “De la Tutoría al Mentoring”, los estudiantes de tercer y cuarto de grado tendrán a partir de este curso el acompañamiento de un mentor, además de su tutor.

Fecha: dilluns, 08 de octubre de 2018 a las 14:00h

Pas definitiu en el camí de la Tutoria al Mentoring

Com a conseqüència de la implementació del Programa "De la Tutoria al Mentoring", els estudiants de tercer i quart de grau tindran a partir d'aquest curs l'acompanyament d'un mentor, a més del seu tutor. El vicerectorat d'Estudiants i Qualitat ha considerat necessari diferenciar la figura del tutor de la del mentor, atesa la diferent naturalesa d'aquestes figures.

En crear i potenciar la figura del mentor, s'obre davant els estudiants una gran oportunitat de creixement, ja que amb el Mentoring es prioritzen les seves necessitats en el desenvolupament del seu talent i la seva vocació professional, més enllà de coneixements especialitzats. Així, mentre el tutor se cenyirà a aspectes d'assessorament personal i acadèmic, el mentor complementarà aquestes qüestions amb un treball centrat en el desenvolupament de competències professionals i investigadores.

L'engegada del Programa "De la Tutoria al Mentoring" respon a un procés de reflexió sobre el rol del tutor que la Universitat va obrir fa tres anys. El punt de partida va ser la determinació d'una definició integral del que hauria de ser un tutor. Es va entendre que aquest ha de ser algú que "acompanyi i promogui a l'alumne en el seu creixement en la vida universitària, per arribar a ser un referent en el seu desenvolupament, potenciant la comunicació amb ell per conèixer-lo, comprendre el seu context i, així, poder informar i orientar-lo adequadament".

La definició marcava un horitzó conforme al qual es van alinear diferents objectius: la formació dels tutors i mentors, la potenciació del seu talent, l'harmonització de les expectatives dels estudiants amb el rol del tutor i la focalització de l'activitat d'aquest a promoure el potencial de la persona en la seva etapa formativa.

De la Tutoria a Mentoring

L'esperit d'aquesta renovació es resumeix en el trànsit que anuncia el lema del Programa "De la Tutoria al Mentoring". De pilotar aquest canvi de model s'ha encarregat el psicòleg, coach i director del postgrau en Psicologia i Coaching en l'Esport de la UAO CEU, Francisco-Solano Romero.

El Programa "De la Tutoria al Mentoring" implica un camí de transformació del qual ja s'han recorregut importants trams. A la primera etapa, que va ser la revisió del rol del tutor, li va seguir la producció de dues importants eines: una guia per a tutors i una altra per a alumnes.

Aquests assoliments han anat acompanyats de sessions de formació que han permès als tutors fer el salt cap al Mentoring. Aquestes formacions es van establir en funció de determinats principis d'acció. Entre ells, s'ha posat especial èmfasi en el de diàleg amb l'alumne. En aquest camp, s'han tractat tres continguts específics: la importància del feedback com a forma de donar un reconeixement motivador, l'observació de conductes i tipus de transaccions per millorar la comunicació i les eines de comunicació des del model de Process Communication. Els tutors van tractar aquests aspectes sota la guia de Francisco-Solano Romero.

Gràcies a aquestes formacions, la revisió conceptual i els documents generats al Programa "De la Tutoria al Mentoring", aquest curs s'ha pogut donar l'important pas de diferenciar la Tutoria del Mentoring en els dos últims cursos de grau.

 

 

Mentoring