🎓 Posició destacada en el THE World University Rànquing

Recentment, s'han conegut els resultats del World University Rànquing 2022, que publica Times Higher Education. En la línia del que va succeir en l'edició anterior d'aquest barem de qualitat universitària d'àmbit internacional, les universitats CEU figuren en una posició destacada.

Fecha: dimarts, 07 de setembre de 2021 a las 18:45h

Posició destacada al THE World University Ranking

Recentment, s'han sabut els resultats del World University Ranking 2022, que publica Times Higher Education. En la línia del que va passar en l'edició anterior d'aquest barem de qualitat universitària d'àmbit internacional, les universitats CEU hi figuren en una posició destacada.

Les universitats CEU, entre les quals es troba la nostra, se situen en el rang 501 a 600 a escala mundial. En el rànquing hi participen més de 2.100 universitats de tot el món, entre les quals va haver-hi una primera selecció de 1.662, que són les que van aconseguir els estàndards mínims per aparèixer-hi. Enguany, han presentat candidatura un nombre significativament superior d'universitats: de 1.527 a les 2.100 esmentades anteriorment.

Des del punt de vista nacional, la posició aconseguida en el rànquing significa estar situats en la novena posició d'entre les universitats espanyoles participants.

Recerca i internacionalització

El rànquing avalua universitats de tot el món ponderant els resultats de la seva activitat en cinc àrees:  docència; recerca; nombre de cites de les publicacions dels seus investigadors; internacionalització de personal, estudiants i investigadors, i transferència de coneixement a l'àmbit empresarial. En total, en aquesta edició, es mesuren tretze paràmetres procedents, entre altres fonts, d'enquestes a més de 22.000 acadèmics. En matèria de recerca, el THE World University Ranking ha analitzat 14,4 milions de publicacions i més de 108 milions de cites durant cinc anys.

Els dos aspectes en què han obtingut millor puntuació les universitats CEU han estat recerca i internacionalització. En recerca, s'ha obtingut el lloc 109 mundial i el segon entre les universitats espanyoles. La classificació s'assigna fonamentalment a través de dades que extreu d'Elsevier – Scopus. En el capítol de la recerca, les universitats CEU ocupen el cinquè lloc a Espanya gràcies, fonamentalment, a l'elevat nombre d'estudiants internacionals que reben.
 

Posició destacada al THE World University Ranking