🎓 Pràctiques en els Mater Salvatoris de Lleida i Kalalé

La Universitat ha signat un conveni específic de col·laboració amb la Companyia del Salvador que permetrà als nostres estudiants realitzar pràctiques en els col·legis Mater Salvatoris de Lleida i Kalalé (Benín).

Fecha: dimarts, 24 de agost de 2021 a las 17:30h

Pràctiques als Mater Salvatoris de Lleida i Kalalé

La Universitat ha signat un conveni específic de col·laboració amb la Companyia del Salvador que permetrà als nostres estudiants fer pràctiques als col·legis Mater Salvatoris de Lleida i Kalalé (Benín) tant de caràcter curricular com extracurricular. Fonamentalment, se’n beneficiaran alumnes dels graus en Educació.

Aquest acord suposa la primera concreció del conveni general subscrit entre totes dues institucions, en què s'estableixen les bases per desenvolupar projectes, programes i activitats de recerca i de formació. Els dos convenis s'han formalitzat mitjançant la signatura de la superiora general de l'Institut Religiós Companyia del Salvador, Mercedes Díez Angulo, i el rector, Rafael Rodríguez-Ponga.

Projecte Benín

Respecte al col·legi Mater Salvatoris de Kalalé, l'establiment del conveni de pràctiques permet donar cobertura a la col·laboració que la Universitat té des de fa anys amb aquesta escola africana dins del Projecte Benín. Aquesta iniciativa pedagògica i solidària consisteix a dissenyar i crear materials didàctics adequats a les necessitats específiques dels alumnes i docents del Mater Salvatoris de Kalalé.

En el context del Projecte Benín, diversos professors i estudiants han fet estades en aquest col·legi. Per als estudiants dels graus en Educació el projecte suposa una experiència de coneixement aplicat, perquè han d'analitzar les necessitats específiques del centre i concebre recursos adequats. De la translació dels projectes a la realitat de les aules d'aquesta escola de Benín ja han nascut diversos treballs finals de grau. 
 

Pràctiques als Mater Salvatoris de Lleida i Kalalé