🎓 Primera edició de l’any de ‘AULA NEWS’

AULA NEWS torna. Els alumnes de tercer del grau de Periodisme de la UAO CEU publicaran, un any més, en el portal digital, notícies fetes per ells mateixos en les assignatures de Taller Periodístic i Journalistic Production.

Fecha: dimecres, 04 de març de 2020 a las 15:00h

Primera edició de l’any d'‘Aula News’

Aula News torna. Els alumnes de tercer del grau en Periodisme de la UAO CEU publicaran, un any més, al portal digital, notícies fetes per ells mateixos a les assignatures de Taller Periodístic i Journalistic Production.

El mitjà digital està pensat per ser una eina informativa amb una freqüència de publicació bisetmanal. També, serveix com a instrument perquè futurs professionals de mitjans de comunicació escriguin les seves peces informatives en un ambient de redacció amb un repartiment de contingut que ells mateixos han decidit.

El web de notícies proposa temes i contingut singular i divers. S'hi plantejaran qüestions d'actualitat, economia, tecnologia, medi ambient, esports, gastronomia, entreteniment i assumptes socials, en espanyol o anglès, i inclouran diferents formats en molts casos.

Aula News va néixer l'any passat amb els estudiants de Periodisme que ara estan a quart. Els alumnes estan supervisats pels professors de les assignatures implicades, José Ignacio Castelló i Juan Francisco Jiménez, que també asseguren el desenvolupament del mitjà digital i l'aprenentatge dels futurs periodistes.

La primera edició de l'any es podrà veure al web aulanews.uao.es, a més de tenir presència en diverses xarxes socials del diari digital.

Primera edició de l’any d'‘Aula News’