🎓 Recomanacions per a la reforma del Codi Civil

La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya ja té en el seu poder les observacions que la Càtedra UNESCO de la nostra universitat ha realitzat sobre l'esborrany de reforma del Codi Civil de Catalunya.

Fecha: dimarts, 26 de juliol de 2022 a las 13:30h

Recomanacions per a la reforma del Codi Civil

La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya ja té en el seu poder les observacions que la Càtedra UNESCO de la nostra universitat ha realitzat sobre l'esborrany de reforma del Codi Civil de Catalunya.

Una de les principals recomanacions de la Càtedra és que s'estableixi amb claredat quina és la funció de l'assistent per determinar la seva responsabilitat civil, ja que, eliminada la figura de la tutela, l'assistència passa a ser la pedra angular del sistema català, però l'esborrany no concreta amb claredat quina és la responsabilitat que assumeix.

En conseqüència, també es recomana que l'assignació d'un assistent per a completar determinats actes jurídics consti com a anotació en els registres civil, mercantil i de la propietat. Es tracta d'una mesura que protegiria els tercers de bona fe en la contractació.

Respecte a l'assistència, la directora de la Càtedra, Carmen Parra, considera que hauria d'estar clarament identificada com a "assistència jurídica", ja que la participació de l'assistent és requerida per a actes jurídics, atès que la reforma es refereix a aspectes relatius a la seva capacitat jurídica.

A més dels aspectes esmentats, preocupa el fet que no hi ha una definició del paper que ara jugaran les fins ara denominades entitats tutelars. També genera dubtes el fet que hagi desaparegut la pàtria potestat prorrogada. A partir de la majoria d'edat de la persona amb discapacitat, els seus progenitors passen a ser assistents, la qual cosa fa recaure sobre ells obligacions com la realització d'un inventari de béns i una rendició anual de comptes.

Finalment, també reclamen "coordinació" amb la normativa d'altres comunitats autònomes, atès que, en moltes ocasions, el cas d'una persona amb discapacitat té punts de connexió amb diferents autonomies. Per exemple, observa Parra, "tenim el problema que la figura de l'assistent només existeix a Catalunya".

Origen de la reforma

L'esmentada reforma del Codi Civil de Catalunya és conseqüència dels canvis operats en el Codi Civil general. En el procés d'adaptació de la normativa, la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació va encarregar a la Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural, així com a Espai Persona, realitzar una ronda de consultes a les xarxes de famílies i entitats tutelars. Fruit d'aquests treballs es van remetre unes propostes preliminars i, posteriorment, una vegada conegut l'esborrany del text unificat, els suggeriments resumits en aquesta notícia.

Recomanacions per a la reforma del Codi Civil