🎓 La salut mental dels estudiants de la universitat espanyola

Recentment, el Ministeri d'Universitats i el Ministeri de Sanitat van presentar el resultat de l'estudi 'La salut mental en els estudiantats de les universitats espanyoles'.

Fecha: dilluns, 14 de d'agost de 2023 a las 13:00h

La salut mental dels estudiants de la universitat espanyola

Recentment, el Ministeri d'Universitats i el Ministeri de Sanitat van presentar el resultat de l'estudi 'La salut mental en els estudiantats de les universitats espanyoles'. L'informe és el fruit d'un treball que va començar al març d'enguany amb l'objectiu de diagnosticar la salut mental dels estudiants universitaris i estimular polítiques universitàries que beneficiïn el benestar dels estudiants universitaris.

L'estudi ofereix interessants dades per a conèixer l'estat de la salut mental dels alumnes de les universitats espanyoles. En primer lloc, més de la meitat dels estudiants universitaris ha percebut la necessitat de suport psicològic durant l'últim quadrimestre.

D'acord amb aquesta necessitat percebuda, està la dada que més del 50 % ha consultat alguna vegada amb algun professional sanitari per alguna qüestió relacionada amb la seva salut mental.

Així mateix, també es posen de manifest que la prevalença d'ansietat moderada o greu és, aproximadament, d'un de cada dos estudiants.

Davant aquesta realitat, l'estudi ofereix propostes de millora del benestar emocional dels alumnes universitaris. Entre elles, el foment d'espais de trobada entre els estudiants i els professors o la millora en la visibilització dels serveis específics de suport a la salut mental.

En aquesta línia treballa el nostre Servei d'Atenció Psicològica, que treballa, amb alumnes i tutors, en l'orientació acadèmica i personal als estudiants i el suport a l'acció tutorial.

La salut mental dels estudiants de la universitat espanyola