🎓 Simposi i veneració de les relíquies de Sant Tomàs

En ocasió del triple centenari entorn de la canonització, mort i naixement del Doctor Comú de l'Església, l'Institut Sant Tomàs de Balmesiana ha dedicat un simposi especial al tomisme bíblic enfocant-lo des d'una perspectiva teològica tal com l'entenia sant Tomàs d'Aquino.

Fecha: dilluns, 13 de de maig de 2024 a las 14:00h

Simposi i veneració de les relíquies de Sant Tomàs

En ocasió del triple centenari entorn de la canonització, mort i naixement del Doctor Comú de l'Església, l'Institut Sant Tomàs de Balmesiana ha dedicat un simposi especial al tomisme bíblic enfocant-lo des d'una perspectiva teològica tal com l'entenia sant Tomàs d'Aquino.

El Simposi, que s'ha desenvolupat durant els dies 10, 11 i 12 de maig en la nostra universitat, ha tingut com a tancament de la seva primera jornada la missa i la veneració del crani de Sant Tomàs, relíquia que ha estat traslladada des de Tolouse. Ha presidit la cerimònia Mons. David Abadías, bisbe auxiliar de Barcelona.

La intenció del simposi no era només mostrar la teologia bíblica de Sant Tomàs, sinó la manera com llegia l'Escriptura. Per a això el simposi s'ha estructurat en quatre blocs: el primer (fonaments), dedicat a qüestions de teologia fonamental i als principis de teoria del coneixement que possibiliten la lectura de la Sagrada Escriptura com a Paraula de Déu. El segon (legere), dedicat al mode concret com Tomàs llegia les Escriptures. El tercer (disputés),  dedicat a qüestions fonamentals de teologia i al mode com s'inspirava sant Tomàs en les Escriptures per a resoldre-les. L'últim bloc (prediqués) volia mostrar la funció del teòleg al servei de la fe del poble de Déu en una perspectiva bíblica.

Simposi i veneració de les relíquies de Sant Tomàs