🎓 La nostra veu en el Saló: competències, creixement i ocupabilitat

Des d'avui, fins al 19 de març, la nostra Universitat és present en el Saló de l'Ensenyament. La participació en aquesta fira de referència per a l'orientació i la informació educativa evidència la nostra integració amb veu pròpia en el conjunt del sistema universitari de Catalunya.

Fecha: dimecres, 15 de de març de 2023 a las 17:30h

La nostra veu en el Saló: competències, creixement i ocupabilitat

Des d'avui, fins al 19 de març, la nostra Universitat és present en el Saló de l'Ensenyament. La participació en aquesta fira de referència per a l'orientació i la informació educativa evidència la nostra integració amb veu pròpia en el conjunt del sistema universitari de Catalunya.

La dinàmica de creixement també marca la proposta que la nostra universitat exposa en el Saló. Un creixement que, sense anar més lluny, s'expressa en el fet que durant el pròxim curs parteix de la docència s'impartirà en el nou edifici.

Com a element transversal a tots els graus, la Universitat intensifica la seua aposta en aquelles competències són identificades pels ocupadors com el factor diferencial que aporta valor afegit. En aquest context, a més de fomentar el seu desenvolupament, la nostra universitat considera fonamental que els estudiants puguen acreditar-les. A aquest efecte, es dona un impuls als Badges Digitals, una certificació electrònica en la qual les competències figuren avalades per la mateixa universitat. D'aquesta manera, els nostres titulats podran incorporar les competències que hagen adquirit als seus perfils digitals en forma d'acreditació avalada per la mateixa universitat.

L'èmfasi en la formació competencial s'aprecia en altres iniciatives com la UAO CEU Talent Academy -àmbit de col·laboració horitzontal entre estudiants de diferents àrees- o el Student Mentoring Programme (SMP). El SMP s'ha revelat en els últims cursos com un model de connexió intergeneracional. Els estudiants de quart curs assumeixen funcions d'orientació dels seus companys de primer. Totes dues parts surten beneficiades d'aquest intercanvi en termes d'adquisició de competències.

La connexió de l'enfocament que la nostra universitat imprimeix als seus graus es veu ratificada per les dades d'inserció laboral dels universitaris que proporciona l'Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). El 95,3% dels nostres titulats tenen ocupació i el 90% desenvolupa funcions relacionades amb la seva formació universitària.

La nostra veu en el Saló: competències, creixement i ocupabilitat