🎓 Arrenca la tercera edició de Via Universitària

La Xarxa Vives d'Universitats, a la qual pertany la nostra universitat, ha posat en marxa la tercera edició del programa 'Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris' (2020-2022).

Fecha: dijous, 04 de febrer de 2021 a las 14:30h

Arrenca la tercera edició de Via Universitària

La Xarxa Vives d'Universitats, a la qual pertany la nostra universitat, ha posat en marxa la tercera edició del programa Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). El programa es desenvoluparà entre els mesos de febrer i març, en els quals 350.000 estudiants de grau i postgrau de les vint universitats de la Xarxa Vives estan convocats a participar en una enquesta en línia.

L'informe resultant de l'anàlisi de l'enquesta permetrà estudiar les trajectòries de l'estudiant des d'una triple perspectiva: l'equitat en l'accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants a conseqüència d'un entorn social cada vegada més divers i la qualitat de les metodologies d'ensenyament i aprenentatge.

Amb aquest triple objectiu, l'enquesta Via Universitària conté seixanta preguntes estructurades en cinc blocs, en què els estudiants valoraran la trajectòria personal en una universitat, les condicions de vida, d'aprenentatge i d'estudi. Així mateix, un dels blocs es dedica a les expectatives que l'estudiant té sobre el seu futur, mentre que en un altre apartat es tracta l'anàlisi de la vida quotidiana i la participació en les activitats culturals i socials que ofereix la seva universitat. L'enquesta també proporciona l'oportunitat de valorar l'impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari conclou amb un registre de dades sociodemogràfiques.

Tot això proporciona informació valuosa per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària, per la qual cosa pot ser de molta utilitat per a universitats i administracions públiques.

Com a instrument per a la definició de polítiques d'equitat social i de gènere en el sistema universitari, Via Universitària s'alinea amb els resultats de l'Informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en els diferents països i regions europeus.

Arrenca la tercera edició de Via Universitària