Fecha:


  • Comienza: dijous, 19 de octubre de 2017 a las 09:00h
  • Finaliza: divendres, 20 de octubre de 2017 a las 20:00h
Lugar:


  • Universitat Abat Oliba CEU
Contacto

Congrés Viure i Creure en l'època moderna

La Universitat, conjuntament amb Universitat de Barcelona, l'Associació per a l'estudi del moble de Catalunya i el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, organitza el Congrés 'Viure i creure en l'època moderna'.

El Congrés planteja un recorregut per la vida quotidiana, les creences i el món simbòlic que definia i condicionava l'existència de les dones durant l'Època Moderna. S'abordarà una anàlisi exhaustiva del món femení en aquest període de la història, amb especial atenció a fenòmens com la conversió, el salt qualitatiu que suposava l'entrada en els beateris i convents o el significat que el control o la llibertat de les emocions femenines van tenir en la vida social i cultural.

Donat l'enfocament multidisciplinari que es planteja, durant els tres dies que dura el Congrés es tractaran qüestions tan diverses com els problemes de l'alimentació i els nivells de vida, els escenaris domèstics i les missions llunyanes, la cultura material i la intel·lectual, el culte al cos i a l'ànima.

El Congrés se celebra en tres seus, a les quals s'assigna un dels tres dies i un bloc temàtic:

  • Maneres de viure en l'Espanya Moderna (18 d'octubre, a la Sala Gran de la Universitat de Barcelona, C/ Montalegre, 6, planta 4ª).
  • Creences i emocions en l'època moderna (19 d'octubre, en el Saló de Graus de la Universitat Abat Oliba CEU).
  • La materialitat de les vivències i creences: les dones també se sentin (20 d'octubre, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes).

La jornada del dia 19 d'octubre acollirà la presentació del llibre d'Antonio Gil Ambrona: "Ignacio de Loyola i les dones. Benefactores, jesuïtes i fundadores" (Càtedra, 2017). La presentació serà a càrrec del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel.

L'esdeveniment està organitzat per la professora de la nostra universitat, la doctora Rosa Mª Alabrús, la professora de la Universitat de Barcelona, Mª Ángeles Pérez Samper, i Mónica Piera (Associació per a l'Estudi del Moble), i s'adscriu a dos projectes de recerca d'Excel·lència finançats pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat del Govern d'Espanya: "Condicions materials i formes culturals del quotidià" (Universitat de Barcelona, amb referència HAR 2014-52850-C3-3-P) dirigit per la doctora Pérez Samper i "Religiositat femenina en la Catalunya de l'època moderna" dirigit per la doctora Alabrús (Universitat Abat Oliba CEU, amb referència HAR 2014-52434-C5-4-P).