Fecha: dimarts, 10 de juliol de 2018 a las 14:30h

L'auditoria integral transcendeix del financer

L'auditoria ha deixat de centrar el seu focus exclusivament en els aspectes financers, ara té una visió integradora que incorpora facetes com el capital humà, el capital relacional o les implicacions mediambientals. D'aquest nou paradigma de l'auditoria i, per tant, de la professió d'auditor, ha parlat el president del Col·legi d'Auditors i Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, durant l'acte de graduació de la nova promoció del màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat.

Aquesta dimensió holística de l'auditoria suposa que aquesta depassi els marges de les "fórmules convencionals" per alinear-se amb la visió del "integrated thinking". Això suposa que l'auditor integri en els seus informes "els factors dinàmics que condicionen la sostenibilitat del futur".

A més, la perspectiva multidisciplinària connecta amb la utilitat social de l'auditoria, que ha de servir per informar "no només als gestors de les empreses i organitzacions, sinó també als empleats, clients, proveïdors i públic en general". A aquest públic divers no només li interessa el quadre estrictament econòmic que li pot proporcionar l'auditor, sinó també aspectes com "el mediambiental o la gestió de les persones".

Gómez també ha al·ludit als canvis que la tecnologia han propiciat al món de l'auditoria: "ha transformat la mentalitat de l'auditor". Això és un aspecte al qual també ha fet referència l'estudiant Miquel Muntaner, que ha parlat en representació de la resta dels seus companys del màster. Muntaner considera que s'obren grans oportunitats a l'auditor com a conseqüència del pes que estan adquirint aspectes com "la tecnologia, el big data o el compliance".

El moment central de la cerimònia de graduació ha estat la imposició de beques i el lliurament de diplomes. L'acte ha conclòs amb les intervencions del director de màsters i postgraus de la Universitat, Iván Rosegui, i la rectora, Eva Perea.

 

màster en auditoria de comptes i comptabilitat