Fecha: dimarts, 05 de desembre de 2017 a las 09:00h

"Avui a les empreses se’ns mira amb lupa"

Dins del programa "Universitats amb cor", que impulsa Càritas Diocesana de Barcelona amb el suport, entre altres, de la Universitat (la nostra universitat va ser la primera a sumar-s'hi), s'ha celebrat la taula rodona 'Bones pràctiques en Responsabilitat Social Empresarial' (RSE).

Com ha assenyalat el moderador de la taula, el vicedegà de Publicitat i Relacions Públiques, Andreu Barrabino, en l'actual context social, avui no s'entén una empresa que no vaig parar esment a la sostenibilitat i a la generació d'impactes positius en el seu entorn.

"Avui a les empreses se'ns mira amb lupa", ha dit en la mateixa línia la responsable estratègica de Diàleg i Reporting d'Aigües de Barcelona, Elisabet Bergés. Per aquest motiu, l'empresa no només ha de ser escrupolosa en el que fa i comunica a través dels seus propis canals, sinó que també ha de controlar a "totes els seus subcontractes".

Bergés considera que les companyies han d'atendre a les realitats socials, polítiques i ambientals per donar-hi respostes adequades. En el cas d'Aigües de Barcelona, la prioritat és que "tothom tingui accés a l'aigua". A partir d'aquesta inquietud va néixer, l'any 2012, la idea de crear un fons de solidaritat. "Aquell any, vam veure que hi havia molta gent que no podia pagar la factura de l'aigua. Ens vam trobar amb molts actors i persones per parlar-hi i vam decidir la creació del fons". Anualment, l'empresa destina set milions d'euros, dels quals es beneficien 17.000 persones. "No tallem l'aigua a ningú que no la hi pugui pagar", ha afirmat.

La delegada social de Catalunya i Balears de Clece, Montse Mesas, ha exposat els quatre pilars en els quals se sosté l'acció social d'aquesta empresa, que és la tercera ocupadora del país i té unes ràtios d'empleats amb discapacitat o en risc d'exclusió sensiblement superiors als mínims que marca la llei. "Manteniment de l'ocupació, sensibilització, integració i atenció a les persones", són els eixos abans esmentats.

Mesas també ha destacat el paper que Clece juga en donar ocupació a dones víctimes de violència de gènere. Per a aquestes persones és bàsic tenir treball per poder sobreposar-se a les seves circumstàncies. A més, com ha explicat la ponent, Clece, en estar implantada en moltes parts d'Espanya, ofereix moltes possibilitats de reubicació.

El patró de la Fundació Futbol Club Barcelona, Antonio Tombas, ha posat èmfasi en el paper de l'esport com a "transmissor de valors". En aquest sentit, ha fet referència a aspectes com el "treball en equip, el respecte al rival, l'esforç i l'ambició o la humilitat". Entre altres activitats que desplega la fundació a la qual pertany, ha esmentat el programa futbol net, que ha aconseguit importants resultats per a la distensió social en petites localitats on conviuen grups de divers origen cultural o ètnic.

El responsable del programa Universitats amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona, Fernando Porta, ha explicat la raó de ser d'aquest projecte, que veu a la universitat "la pedrera de les futures empreses amb cor". Després de tota empresa amb sensibilitat cap a l'entorn hi ha una persona amb "una fibra social". La idea és introduir aquesta perspectiva social en els universitaris, cridats a ser els directius del futur.