🎓 Experiència jurídica a escala del TEDH

Un equip d'estudiants de Dret de la nostra universitat va participar recentment en la ronda regional del European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC), un certamen promogut per la European Law Student's Association (ELSA).

Fecha: dimarts, 23 de febrer de 2021 a las 16:30h

Experiència jurídica a escala del TEDH

Un equip d'estudiants de Dret de la nostra universitat va participar recentment en la ronda regional de l'European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC), un certamen promogut per l'European Law Student's Association (ELSA). L'activitat consisteix en una simulació de judici davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Això inclou completar tant la part escrita com la fase oral, que es desenvolupa davant d'un jurat expert.

La part oral d'aquesta fase regional, en la qual va participar l'equip de la nostra universitat, era l'organitzada per l'equip ELSA de Maastrich. En les diferents sessions, els nostres estudiants van haver d'adoptar, alternativament, la posició de defensa de l'Estat o de l'interès d'un particular davant de la seva actuació.

Preparar les sessions va requerir un gran esforç de recapitulació i comprensió de la jurisprudència del TEDH i d'altres tribunals internacionals, i de preparació de les argumentacions en un i un altre sentit. Aquesta tasca va cristal·litzar en la presentació dels escrits corresponents (el mes de novembre) i l'exposició dels fonaments jurídics en sala (durant el mes de febrer). Tot això, en anglès.

L'equip estava compost per Diego Sánchez Borjas, que era el capità, Miguel Amorós, Laia Lázaro i Arianna Donadio. Tots quatre valoren molt positivament l'experiència d'haver hagut d'afrontar el repte d'analitzar legislació i jurisprudència en diversos idiomes, construir argumentacions jurídiques i complir els terminis establerts. A més, valoren l'oportunitat d'haver establert contacte amb estudiants de Dret d'altres universitats europees.

Experiència jurídica a escala del TEDH