🎓 formación en competencias

Presentació

Programa formatiu, centrat específicament en el desenvolupament de la competència de lideratge per, a través d'una combinació d'exercicis pràctics, autoavaluacions i feedback entre els estudiants de postgrau de la UAO CEU, desenvolupar una visió àmplia del propi estil de lideratge.

 

Metodologia

Teoria de l'aprenentatge experiencial

La teoria de l'aprenentatge desenvolupada per David Kolb se centra en el paper decisiu que té l'experiència en el procés d'aprenentatge. Hi ha quatre fases o etapes per les quals passem en el cicle de l'aprenentatge:

  • experiència concreta
  • observació reflexiva
  • conceptualització abstracta
  • experimentació activa

Un aprenentatge enfocat en l'altre

Per a l'aprenentatge de competències partim de la premissa que els participants es converteixen en agents actius del procés. La funció del facilitador és plantejar preguntes i marcar les direccions per tal que les experiències d'aprenentatge siguin significatives.

Teoria de l'aprenentatge significatiu de David Ausubel

Aquesta teoria planteja que l'aprenentatge només es produeix quan la nova informació té sentit tenint en compte els coneixements dels alumnes (és a dir, els coneixements que els alumnes poden dotar de significat).

Aprenentatge i servei

Programa que dona als participants estratègies de participació social i de millora de l'entorn personal, laboral i social.

Model de competències

La proposta formativa que es presenta per ser aprovada té la base en el model de competències ja desenvolupat a les universitats CEU.

Aquest model propi identifica vuit competències CEU que s'indiquen a continuació:

Pla d'estudis

El programa de formació en Desenvolupament de Competències Transformadores dirigit als alumnes de postgrau de les tres universitats CEU es compon de quatre mòduls, en què es pretén entrenar cadascuna de les competències definides a continuació:

Mòduls Matèries ECTS Organització temporal curs/semestre Caràcter obligatori/optatiu
Experimental Autoconeixement / Creixement Personal 4 hores     1r semestre     Obligatòria
Experimental Comunicació / Treball en Equip 4 hores     1r semestre     Obligatòria
Experimental Lideratge/Innovació 4 hores     1r semestre     Obligatòria
Experimental Solidaritat 4 hores     1r semestre     Obligatòria