🎓 Grau en Educació Infantil | Universitat Abat Oliba CEU

El grau en Educació Infantil de l’Abat Oliba CEU ofereix contacte directe amb la professió des del primer curs a través de les escoles de la fundació.

girl
Grau en Educació Infantil
Denominació / Àrea acadèmica

Grau en Educació Infantil
Educació i Humanitats

Durada / crèdits

4 anys / 240 ETCS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Desenvolupament professional

Programa
d’immersió escolar

Places

40 places

Perfil alumnes

Tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Grau en EDUCACIÓ INFANTIL
 

Contacte directe amb la professió des del primer curs del grau amb el programa d’immersió escolar

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 83,3 % dels nostres alumnes troba feina en acabar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2020).

2. Satisfacció amb el grau

El 90 % dels nostres alumnes està satisfet amb els estudis en Educació Infantil cursats (UAO CEU 2020).

3. Experiència

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix un pla d’estudis sòlid, profund i professional, resultat de la suma d’experiències educatives universitàries viscudes tant a l’àrea d’Humanitats, com a les escoles de magisteri de Vigo i Sevilla, més els centres escolars de què el grup CEU disposa per tot el territori nacional.

La finalitat d’aquest grau és oferir una formació integrada i completa, perquè els mestres, a més d’una elevada qualificació tècnica i científica, aconsegueixin una capacitació pedagògica i didàctica que els permeti ser uns docents i educadors excel·lents, mestres que sentin l’educació com una vocació.

4. Curs intensiu de preparació per a l'accés als graus d'Educació

Curs intensiu de lògica/matemàtiques i de llengua catalana per superar la prova d'aptitud personal requerida per accedir als graus en Educació Infantil i Educació Primària.

5. Programa d'immersió escolar

Des del primer curs de la carrera, els alumnes participen directament en les activitats que es desenvolupen als centres educatius de la Fundació Abat Oliba, de manera que es fa possible un coneixement pràctic de la funció docent i de tot el que envolta l’exercici de l’ensenyament.

 • observació sistemàtica de classes reals
 • assistència a juntes de planificació i avaluació
 • entrada a les classes dels seus professors de didàctica, de manera que puguin observar i realitzar allò que ells mateixos ensenyen
 • xerrades amb mestres amb diferents graus d’experiència sobre les seves motivacions, dificultats, desafiaments, etc.
 • visites i excursions a centres culturals i esportius per conèixer els departaments pedagògics i les activitats que realitzen
 • col·laboració en l’organització i realització de festivals de fi de curs, festes tradicionals com Sant Jordi, la Castanyada, Nadal, etc.
6. Robòtica educativa

Seminari en què els estudiants aprendran les aplicacions, les eines i els recursos necessaris del present i el futur de la robòtica. 

7. Jornades i seminaris

• Education TALKS: trobades dinàmiques i innovadores concebudes per propiciar una reflexió de caràcter global sobre noves formes i mètodes d'ensenyament. 

• EDUCongress: dirigit a professionals de l'educació que treballen afavorint el desenvolupament dels nens.

8. Diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning

A partir de tercer curs, els alumnes dels graus en Educació podran cursar el diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning, un programa en línia que els acredita oficialment per fer classe en escoles de tot el món. 

9. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

10. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes del grau en Educació puguin internacionalitzar-se des de primer curs fins a quart amb activitats de col·laboració, intercanvis acadèmics de professors i estudiants, participació en projectes d'investigació i estades breus o llargues en universitats estrangeres.

1r) Els alumnes viuran una experiència d'investigació en línia amb experts d'educació de l'àmbit europeu.

2n) Oferim una primera experiència internacional, participant en esdeveniments de dimensió mundial en l'àmbit de l'educació.

3r) Preparem els estudiants per als reptes més recents mitjançant el programa de pràctiques i estudis internacionals a Anglaterra, Irlanda o Finlàndia.

4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Amèrica i Europa.

 

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Educació Infantil per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • centres educatius (infantil)
 • centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • gabinets de psicologia i logopèdia
 • docència i recerca
 • llars d'infants
 • educació en l'àmbit hospitalari
 • centres culturals i formació d'adults
 • empreses de serveis educatius
 • professors de religió*

(*) En cas de cursar les assignatures per a l'obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA.

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

AUSTRIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
The University of Graz2*A GRAZ01German B2/English B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia2I FOGGIA03Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish

NORUEGA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Volda University College4N VOLDA01Norwegian A2/English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3*P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow2*PL KRAKOW08Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL: PBT 550 puntos IBT 80/ IELTS: 6,5
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

6.675 €*

*Preu vigent per al curs 2022-2023

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Amb el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera, en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Desistiment de reserva:

S'ha establert fins al 31 de juliol com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú, tal com ha estat entès en la majoria de tradicions culturals, particularment la nostra. Així mateix, ha de sentir inclinació cap al bé propi dels nens de les edats que corresponen a l'etapa d'educació infantil, sense la qual difícilment podrà assumir les dificultats inherents a la feina docent en aquesta etapa de creixement.

Ha de disposar de capacitats intel·lectuals que s'ordenin principalment en el que és concret, amb vista a adaptar-se després a les condicions cognitives dels seus alumnes, i en el que és pràctic, amb vista a saber adaptar convenientment els mitjans didàctics de manera que s'assoleixin amb eficàcia els objectius d'aprenentatge pretesos.

D'altra banda, l'estudiant ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels alumnes, com la música, el dibuix, etc. També ha de saber col·laborar en equip, ja sigui en tasques concretes de docència com en àmbits institucionals més complexos, com ho són els centres escolars.

Una condició important de l'aspirant a ser educador o educadora de l'etapa infantil ha de ser la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant a l'aula com també en altres àmbits de la comunitat educativa. En particular ha de saber comunicar-se amb les famílies, respectant en tot moment el caràcter subsidiari de la feina de l'escola respecte a la dels pares.

OBJECTIUS

 • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, psicològics, pedagògics i didàctics de la tasca educativa, del nen de 0 a 6 anys i de la institució escolar.
 • Disposar d'un coneixement sòlid dels continguts de les diferents disciplines pròpies de l'educació infantil.
 • Disposar d'una formació pràctica i aplicada de la didàctica particular pròpia de cada àmbit disciplinari i de l'organització escolar.
 • Desenvolupar competències que permetin treballar amb professionalitat i eficàcia, tant individualment com en equip, pel bé dels alumnes, atenent les circumstàncies de cadascú, sempre en col·laboració subsidiària amb la tasca educativa dels pares.
 • Desenvolupar competències que permetin actualitzar de forma permanent els coneixements i habilitats, particularment davant dels canvis que experimenta la societat de la informació.
 • Desenvolupar competències que permetin situar-se de forma constructiva i professional dins de l'entorn escolar i sociocultural, particularment pel que fa a la relació escola i família.
 • Desenvolupar competències científiques que permetin fer aportacions noves a la pedagogia en qualsevol dels seus àmbits.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Education Talks