Grau en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments

Desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestió d'equips

Grado en Publicidad y RR. PP. + Programa de especialización en Dir. de Comunicación y Gestión de Eventos
Grau en Publicitat i RP + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments
Denominació

Grau en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments

Àrea acadèmica

Publicitat i Relacions Públiques

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

258 ETCS

Ocupabilitat

89%

(AQU 2023) (+1 punts per sobre de la mitjana de les universitats catalanes)

ORGANITZAT AMB

 
Perfil alumnes

Tenir interès per la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió.

Admissió i matrícula

Tenir el títol de graduat en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU o estar matriculat del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la mateixa universitat. Nota important: els alumnes que no compleixin els requisits podran fer el curs optant només al títol propi de l'Escola Internacional de Protocol.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Selecciona el any acadèmic
Canvia el teu present.
Crea el teu futur
 

Classes impartides a la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i a l'Escola Internacional de Protocol (EIP)

1. Ocupabilitat i qualitat ocupacional

El 94,7 % dels nostres estudiants de Publicitat troba feina en acabar els estudis (AQU 2020).

2. Descripció del programa

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i l'Escola Internacional de Protocol (EIP) presenten la primera edició del certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments, fet que consolida la UAO CEU i l'EIP com a centres d'estudis universitaris especialitzats en protocol com a eina de comunicació plenament i que no limita la seva activitat a la docència, sinó també a la investigació, la divulgació i l'orientació professional dels seus estudiants, amb un enfocament clar a l'empresa i la gestió empresarial. 

Les assignatures que corresponen al grau en Publicitat i Relacions Públiques es faran durant els quatre anys acadèmics en què s'imparteix; mentre que els 18 crèdits que s'imparteixen a l'Escola Internacional de Protocol es podran fer durant el segon semestre del quart curs, de manera fraccionada durant el grau o després d'acabar-lo.

3. Aprendre fent

Nova metodologia docent inspirada en els models del learning by doing i flipped classroom ('classe invertida'). L'estudiant es converteix en centre del model d’ensenyament i l’aula, en generadora d’experiències professionals.

GoliADs UAO CEU Awards: els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques organitzen cada any aquest certamen, amb gala i lliurament dels premis, uns guardons que s’han convertit en un referent entre les agències de publicitat. 

La UAO CEU és la seu de les edicions 18-19 i 19-20 del Festival Drac Novell Internacional, la gran cita del món de la publicitat i la comunicació, que organitza conjuntament amb l’Associació Empresarial de la Publicitat.

4. Escola Internacional de Protocol

Amb aquest títol, l’Escola Internacional de Protocol vol fomentar la formació en l’àmbit de la comunicació, el protocol, les relacions institucionals i capacitar per a l’organització d’esdeveniments des d’un punt de vista innovador i complint les exigències del mercat laboral actual.

Seguint els principis establerts per l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, la UAO CEU i l'EIP aposten per la formació personalitzada i centrada en l'estudiant, i superen la concepció merament transmissora de coneixements. De manera que es genera reflexió, actitud creadora i capacitat per aprendre a aprendre. Per assolir-ho, els alumnes disposen de l'acompanyament personal, acadèmic i professional d'un professorat que els orienta en la configuració del seu itinerari d'especialització en el pla d'estudis i en la transició al món laboral.

5. Programes internacionals

L’International Experience Coventry University és un intercanvi de coneixement i cultura que es materialitza amb feines en equips internacionals (Online International Learning), estades temporals (short global experience study / field trip), programes d’Erasmus+ i la possibilitat de dobles titulacions. 

Programes de la University of California - Santa Barbara. Es tracta d’un acord que s’emmarca dins del University Immersion Program (UIP) de la UCSB. Com a participants, els alumnes de la Universitat tindran l’opció de cursar matèries de la seva elecció dins d’una gamma àmplia. A més, els estudiants de grau, postgrau i titulats de la UAO podran acollir-se a programes específics de diversa durada (tres, sis, nou i dotze mesos). Es tracta de l’oferta de l’International Diploma Program (IDP): mòduls vinculats a l'àmbit del màrqueting digital.

6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

7. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats del Canadà, Alemanya, el Regne Unit i els EUA.
2n) Explorem la comunicació global mitjançant estades breus a Alemanya, Anglaterra i altres països d'Europa. Oferim una experiència a la Unió Europea (Brussel·les) o a la Unesco (Ginebra).
3r) Preparem els alumnes per al mercat internacional amb la Communication Lab Experience, una estada extraordinària en una de les nostres universitats col·laboradores al Canadà i als EUA.
4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Europa o Amèrica. 

8. Innovation Lab

Noves instal·lacions, infraestructures i equips fixos i mòbils per a l'activitat docent. Plató de televisió, estudi de sonorització, estudi de fotografia, taller de ràdio, redacció digital i laboratori d'investigació experiencial.

 

Certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

A més d'enfortir i ampliar les competències i habilitats adquirides al grau en Publicitat i Relacions Públiques –sobretot les que tenen relació amb la direcció de comunicació, el protocol i la gestió d'esdeveniments–, l'estudiant graduat en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments per la Universitat Abat Oliba CEU s'especialitzarà en:

 • Direcció de relacions institucionals
 • Organitzador d'esdeveniments i especialista en protocol
 • Event manager en diferents especialitats
 • Event prof 
 • Director o executiu de comptes
 • Especialista en comunicació de crisis
 • Especialista en comunicació interna
 • Assessor de marca personal
 • Gestor de comunicació corporativa i institucional
 • DirCom (director de comunicació)
 • Auditor de comunicació interna i externa
 • Planificador de mitjans publicitaris
 • Social media strategist and analyst
 • Investigador i consultor estratègic de tendències de mercat
 • Especialista en creació de continguts per a empreses i entitats

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que els alumnes desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.
Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

El programa d'aquest curs ofereix la possibilitat de fer pràctiques professionals. Es tracta d'una activitat formativa en empreses del sector o en departaments de protocol, de relacions institucionals o de comunicació, que fomenta el treball autònom i cooperatiu de l'estudiant i s'encamina a executar tasques més tècniques pròpies del sector.

Se'n farà un seguiment mitjançant una triple via: el passaport de pràctiques, que entregarà l'EIP a cada estudiant; l'elaboració de la memòria de pràctiques, i els informes que elaboraran tant el tutor o tutora de pràctiques de l'EIP com el tutor o tutora de pràctiques de l'empresa.

 
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

PUBLICITAT

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Artevelde Hogeschool (Gent) 4 B GENT39 English B1
PXL University College 2 B HASSELT22 English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs)
Howest Hogeschool 4 B KORTRIJ03 English B2/Dutch B2

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finnis Terae- Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COREA DEL SUR

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Soongsil University 2* KO SU English B2
EWHA Womans University 3* KO EWHA NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Université François-Rabelais 4 F TOURS01 French B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 2* I MILANO05 Italian A2/English B1

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

JAPÓN

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Rikkyo-University College of Intercultural Communication 4* JA CIC English B2

MALAYSIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Taylor's University 2* MA KUALA01 English B2

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences, Groningen COMUNICACIÓN 4/td> NL GRONING03P English B2
Tilburg University 2 NL TILBURG 01 English B2
HU University of Applied Sciences Utrecht 4* NL UTRECHT 24 Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE LIMA Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade de Europeia IADE - Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação 2 P LISBOA08 English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Collegium Civitas 3* PL WARSZAW35 English B2

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jönköping University 2 S JONKOPI01 TOEFL score of at least 575

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Canterbury Christ Church University 8* UK CANTERB03 English B2
Conventry University 4* UK CONVENTR02 English B2
University of Glasgow Caledonian 12* UK GLASGOW08 English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
Manhattan College 5* US MC TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550
Western Kentucky University 2* US WKU English

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University Publicidad: 1er sem 4to. IS HERZ01
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

10.050 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L’estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per entendre els diferents models de comunicació, publicitat i relacions públiques de les organitzacions, per analitzar i diagnosticar problemes i proposar-hi solucions.

També ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i abstracció; facilitat d’expressió; sociabilitat; àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

D’altra banda, és interessant i necessari conèixer un altre idioma (preferentment, l’anglès) i tenir creativitat –en el sentit més ampli– dins de les comunicacions i la publicitat. 

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents tècniques d’investigació i anàlisi de l’activitat comunicativa, la publicitat i les relacions públiques.
 • Conèixer les tècniques de gestió pròpies del món empresarial i dels departaments de comunicació, publicitat i relacions públiques.
 • Conèixer l’estructura dels mitjans de comunicació, les seves audiències, la compra, i les seves característiques, tipologies i problemàtiques.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques del màrqueting encaminats a poder prendre decisions estratègiques per a la comunicació, la publicitat i les relacions públiques.
 • Conèixer els mètodes i processos de creació i producció per als diferents mitjans de comunicació.
 • Conèixer l’ètica, la deontologia professional i humanística, així com el seu ordenament jurídic.

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL