Grau en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments

Desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestió d'equips

Grado en Publicidad y RR. PP. + Programa de especialización en Dir. de Comunicación y Gestión de Eventos
Grau en Publicitat i RP + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments
Denominació

Grau en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments

Àrea acadèmica

Publicitat i Relacions Públiques

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

258 ETCS

Ocupabilitat

El 94,7 % d'estudiants de Publicitat (enquesta d'inserció laboral AQU 2020)

ORGANITZAT AMB

 
Perfil alumnes

Tenir interès per la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió.

Admissió i matrícula

Tenir el títol de graduat en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU o estar matriculat del grau en Publicitat i Relacions Públiques de la mateixa universitat. Nota important: els alumnes que no compleixin els requisits podran fer el curs optant només al títol propi de l'Escola Internacional de Protocol.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Horari Clasess certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments
Canvia el teu present.
Crea el teu futur

Classes impartides a la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i a l'Escola Internacional de Protocol (EIP)

1. Ocupabilitat i qualitat ocupacional

El 94,7 % dels nostres estudiants de Publicitat troba feina en acabar els estudis (AQU 2020).

2. Descripció del programa

La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i l'Escola Internacional de Protocol (EIP) presenten la primera edició del certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments, fet que consolida la UAO CEU i l'EIP com a centres d'estudis universitaris especialitzats en protocol com a eina de comunicació plenament i que no limita la seva activitat a la docència, sinó també a la investigació, la divulgació i l'orientació professional dels seus estudiants, amb un enfocament clar a l'empresa i la gestió empresarial. 

Les assignatures que corresponen al grau en Publicitat i Relacions Públiques es faran durant els quatre anys acadèmics en què s'imparteix; mentre que els 18 crèdits que s'imparteixen a l'Escola Internacional de Protocol es podran fer durant el segon semestre del quart curs, de manera fraccionada durant el grau o després d'acabar-lo.

3. Aprendre fent

Nova metodologia docent inspirada en els models del learning by doing i flipped classroom ('classe invertida'). L'estudiant es converteix en centre del model d’ensenyament i l’aula, en generadora d’experiències professionals.

GoliADs UAO CEU Awards: els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques organitzen cada any aquest certamen, amb gala i lliurament dels premis, uns guardons que s’han convertit en un referent entre les agències de publicitat. 

La UAO CEU és la seu de les edicions 18-19 i 19-20 del Festival Drac Novell Internacional, la gran cita del món de la publicitat i la comunicació, que organitza conjuntament amb l’Associació Empresarial de la Publicitat.

4. Escola Internacional de Protocol

Amb aquest títol, l’Escola Internacional de Protocol vol fomentar la formació en l’àmbit de la comunicació, el protocol, les relacions institucionals i capacitar per a l’organització d’esdeveniments des d’un punt de vista innovador i complint les exigències del mercat laboral actual.

Seguint els principis establerts per l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, la UAO CEU i l'EIP aposten per la formació personalitzada i centrada en l'estudiant, i superen la concepció merament transmissora de coneixements. De manera que es genera reflexió, actitud creadora i capacitat per aprendre a aprendre. Per assolir-ho, els alumnes disposen de l'acompanyament personal, acadèmic i professional d'un professorat que els orienta en la configuració del seu itinerari d'especialització en el pla d'estudis i en la transició al món laboral.

5. Programes internacionals

L’International Experience Coventry University és un intercanvi de coneixement i cultura que es materialitza amb feines en equips internacionals (Online International Learning), estades temporals (short global experience study / field trip), programes d’Erasmus+ i la possibilitat de dobles titulacions. 

El programa CEU - The University of Chicago (Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies) és una iniciativa per als estudiants de les àrees de Periodisme + Ciències Polítiques (Relacions Internacionals): estades temporals o mètode case study, entre d’altres.

6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

7. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats del Canadà, Alemanya, el Regne Unit i els EUA.
2n) Explorem la comunicació global mitjançant estades breus a Alemanya, Anglaterra i altres països d'Europa. Oferim una experiència a la Unió Europea (Brussel·les) o a la Unesco (Ginebra).
3r) Preparem els alumnes per al mercat internacional amb la Communication Lab Experience, una estada extraordinària en una de les nostres universitats col·laboradores al Canadà i als EUA.
4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Europa o Amèrica. 

8. Innovation Lab

Noves instal·lacions, infraestructures i equips fixos i mòbils per a l'activitat docent. Plató de televisió, estudi de sonorització, estudi de fotografia, taller de ràdio, redacció digital i laboratori d'investigació experiencial.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

A més d'enfortir i ampliar les competències i habilitats adquirides al grau en Publicitat i Relacions Públiques –sobretot les que tenen relació amb la direcció de comunicació, el protocol i la gestió d'esdeveniments–, l'estudiant graduat en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció de Comunicació i Esdeveniments per la Universitat Abat Oliba CEU s'especialitzarà en:

 • Direcció de relacions institucionals
 • Organitzador d'esdeveniments i especialista en protocol
 • Event manager en diferents especialitats
 • Event prof 
 • Director o executiu de comptes
 • Especialista en comunicació de crisis
 • Especialista en comunicació interna
 • Assessor de marca personal
 • Gestor de comunicació corporativa i institucional
 • DirCom (director de comunicació)
 • Auditor de comunicació interna i externa
 • Planificador de mitjans publicitaris
 • Social media strategist and analyst
 • Investigador i consultor estratègic de tendències de mercat
 • Especialista en creació de continguts per a empreses i entitats

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que els alumnes desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.
Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

El programa d'aquest curs ofereix la possibilitat de fer pràctiques professionals. Es tracta d'una activitat formativa en empreses del sector o en departaments de protocol, de relacions institucionals o de comunicació, que fomenta el treball autònom i cooperatiu de l'estudiant i s'encamina a executar tasques més tècniques pròpies del sector.

Se'n farà un seguiment mitjançant una triple via: el passaport de pràctiques, que entregarà l'EIP a cada estudiant; l'elaboració de la memòria de pràctiques, i els informes que elaboraran tant el tutor o tutora de pràctiques de l'EIP com el tutor o tutora de pràctiques de l'empresa.

 
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

PUBLICITAT

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Artevelde Hogeschool (Gent)4B GENT39English B1
PXL University College4B HASSELT22English B1/ Dutch B2
Howest Hogeschool2B KORTRIJ03English B2/Dutch B2

BRASIL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo2*CL UDDSpanish

COREA DEL SUR

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Soongsil University2*KO SUEnglish B2
EWHA Womans University3*KO EWHANOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2
Université François-Rabelais2F TOURS01French B2

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2/English B1

MALAYSIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Taylor's University2*MA KUALA01English B2

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México2*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Hanze University of Applied Sciences (Groningen)6NL GRONING03PEnglish B2
HU University of Applied Sciences Utrecht4*NL UTRECHT 24Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios)

PERÚ

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Universidade de Europeia IADE2P LISBOA08English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Collegium Civitas3*PL WARSZAW35English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Canterbury Christ Church University12*UK CANTERB03English B2
Conventry University4*UK CONVENTR02English B2
University of Glasgow Caledonian12*--------English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University)
Sheffield Hallam University2*UK SHEFFIE02English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/ 80 (IBT)/ IELTS: 6,5
Manhattan College10*US MCTOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam)
University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL minimum iBT score:  61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

9.705 €*

*Preu vigent per al curs 2022-2023

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Amb el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Desistiment de reserva:

S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L’estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la comunicació institucional i corporativa de les organitzacions i la seva gestió. Ha de tenir facilitat per entendre els diferents models de comunicació, publicitat i relacions públiques de les organitzacions, per analitzar i diagnosticar problemes i proposar-hi solucions.

També ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i abstracció; facilitat d’expressió; sociabilitat; àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

D’altra banda, és interessant i necessari conèixer un altre idioma (preferentment, l’anglès) i tenir creativitat –en el sentit més ampli– dins de les comunicacions i la publicitat. 

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents tècniques d’investigació i anàlisi de l’activitat comunicativa, la publicitat i les relacions públiques.
 • Conèixer les tècniques de gestió pròpies del món empresarial i dels departaments de comunicació, publicitat i relacions públiques.
 • Conèixer l’estructura dels mitjans de comunicació, les seves audiències, la compra, i les seves característiques, tipologies i problemàtiques.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques del màrqueting encaminats a poder prendre decisions estratègiques per a la comunicació, la publicitat i les relacions públiques.
 • Conèixer els mètodes i processos de creació i producció per als diferents mitjans de comunicació.
 • Conèixer l’ètica, la deontologia professional i humanística, així com el seu ordenament jurídic.

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL