Fecha: dijous, 11 de gener de 2018 a las 14:15h

La història de la Pau a Occident

David Fernández Puyana, advocat i col·laborador de la Càtedra UNESCO "Paz, Solidaritat i Diàleg Intercultural" de la nostra universitat, ha publicat recentment el llibre "La història de la pau a Occident". En la realització d'aquesta obra ha comptat amb la co-autoria de l'artista Miguel Bosé.

En la visió sintètica que ofereix, el llibre inclou capítols com "L'obligació de viure en pau en el Tractat Hitita", "La pau segons Rousseau", "Víctor Hugo: un visionari del dret a la pau", "La filosofia al servei de la pau: Jean-Paul Sartre" o "La llibertat com a objectiu de la humanitat segons Fukuyama".

L'obra, editat per la University for Peace de l'ONU, entronca amb les finalitats de la Càtedra i, més concretament, amb la recerca "Contribució del sistema de les Nacions Unides a la promoció de la pau: passat, present i futur". Es tracta d'un projecte que la Universitat fa temps que desenvolupa i que consisteix en un balanç i anàlisi dels instruments que les institucions han produït per a la promoció de la pau".

En el context de la Càtedra, s'estan impulsant noves iniciatives. Entre elles, està la realització d'un mapa interactiu sobre la pau, en què es visibilitzaran els programes de l'ONU en aquest camp, o la recopilació digital del conjunt d'instruments jurídics dels quals disposa el sistema de Nacions Unides per a la promoció de la pau i el diàleg entre cultures.

Càtedra UNESCO