🎓 Lideratge i empleabilitat: dissenya el teu futur

Lideratge i empleabilitat: dissenya el teu futur

girl
Lideratge i Ocupabilitat
Dissenya el teu Futur:
Descargar informació
 
Denominació

Lideratge i Ocupabilitat: Dissenya el teu Futur

Modalitat

Semipresencial

Organitzat amb:
Crèdits

24 ECTS

Calendari

De setembre a maig

Idioma

Castellà

 
 
Perfil alumne 

El programa Lideratge i Ocupabilitat: Dissenya el teu Futur està dirigit a tots els estudiants de grau de les universitats CEU de Barcelona, Madrid i Sevilla.

Admissió i matrícula

La matriculació es farà durant el mes de setembre del 2024.

Calendari i horari

De setembre a maig.

 

Per què Lideratge i Ocupabilitat: Dissenya el teu Futur?

1. Descripció del programa

Dissenya el teu Futur és un programa d'acceleració de l'ocupabilitat  (PAO) dirigit a estudiants de totes les titulacions de grau de les universitats CEU, que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat dels alumnes i facilitar-ne la integració al món professional, ja que es redueix el temps des de la primera experiència professional. Desenvolupat per la Comissió d'Empresabilitat del Consell Assessor d'Ocupabilitat CEU i dissenyat pels futurs ocupadors, aquest programa se centra en el coneixement del mercat laboral i el funcionament de l'empresa.

2. Objectius del curs

Dotar els alumnes de més capacitat per incorporar-se a l'entorn professional, complementar la capacitació tècnica que s'adquireix en el programa de grau amb una capacitació en comportaments, habilitats i competències necessaris avui dia per destacar professionalment, però que no formen part específica dels programes acadèmics universitaris.

 • Proporcionar a l'alumne un coneixement bàsic de l'entorn professional, el mercat laboral i el funcionament de l'empresa (estructura organitzativa, procediments de feina, eines habituals, comportaments recomanables, conceptes bàsics de finances, funcions en una organització i maneres de relacionar-se), i entrenar-lo per acostar-se a aquest entorn amb les màximes garanties per aconseguir l'ocupabilitat desitjada.
 • Enriquir el procés educatiu dels estudiants per incrementar la seva ocupabilitat per tal que puguin tenir més èxit en l'entrada al mercat laboral i que puguin aportar més valor ràpidament quan s'incorporin a un lloc de feina.
 • Intervenir en el procés educatiu amb l'objectiu de construir persones més lliures, més completes, amb capacitat d'escollir, amb valors i amb un nivell de pensament crític individual elevat.
3. Empreses col·laboradores

En el programa, hi participen les empreses següents:

Vodafone, BBVA, MAPFRE, GARRIGUES, GSK, Randstad, AIRBUS, ILUNION.

4. Metodologia

Format blended, que combina sessions presencials amb píndoles formatives, experiència pràctica a l'aula, sessions individuals amb tutors i mentors, visites a empreses i masterclasses.

Es busca un enfocament pràctic i atractiu per a l'alumne, proper a la seva manera de relacionar-se amb el món. El programa ha de complementar-se amb accions i mecanismes que ens permetin acostar el coneixement empresarial als alumnes i apropar-los a les entitats ocupadores, cosa que permetrà incrementar el seu criteri a l'hora d'escollir el destí de la seva activitat professional, i els sensibilitzarà cap a l'oportunitat d'actitud adequada i la necessitat de desenvolupar les seves competències. Tot això tindrà un impacte positiu en la seva ocupabilitat futura. Por això es faran visites a entitats ocupadores o s'organitzaran esdeveniments de presentació d'entitats en auditoris i masterclasses de presidents i CEOs d'entitats.

 

Pla d'estudis

Blocs de coneixement: 

 

1. Les habilitats intrapersonals

S'han de treballar en tot el programa en un procés continu en què s'establirà un punt de partida i, a partir d'aquí, es traçarà un pla d'acció individual per a cada alumne, supervisat per la figura d'un tutor o mentor, amb formació específica.

El punt de partida ha de ser objectiu i basar-se en una avaluació d'habilitats homologada als efectes pretesos. Utilitzarem la metodologia PDA (Personal Development Analysis), que és una avaluació psicomètrica en línia que analitza i descriu el perfil conductual de les persones.
A més, s'ha considerat adequat fer dues avaluacions objectives externes més, tant per avaluar condicions personals per al lideratge com per dominar la llengua anglesa. Altres habilitats que s'ha considerat treballar de manera comuna, i aspectes vinculats a aquest bloc als quals s'ha assignat una càrrega lectiva, són:

 • Concepte i procés d'autoconeixement 
 • Habilitats socials o intrapersonals: gestió emocional, empatia, resiliència, tolerància a l'estrès i flexibilitat 
 • Actitud d'aprenentatge continu 
 • La identitat digital: riscos i oportunitats 
 • La protecció de dades i la seguretat de la informació

 

2. Les competències transversals (soft skills)

En aquest bloc, s'ha intentat establir una correlació entre les competències identificades pel Consell Assessor d'Ocupabilitat CEU i les que entitats de prestigi mundial reconegut tenen ordenades i relacionades. Per fer-ho, s'ha utilitzat tant el model del World Economic Forum com el desenvolupat en el Nou Model Docent CEU. D'aquesta manera, es pot homologar la matèria treballada tant internament com davant de qualsevol sistema de competències, ja que es facilita la comprensió i l'accés a proveïdors de formació.

Les competències que s'han inclòs en el programa són: 

 • Habilitats de comunicació: escrita i oral 
 • Gestió del temps 
 • Treball en equip 
 • Anàlisi i pensament crític 
 • Raonament, resolució de problemes i presa de decisions 
 • Organització de la feina i eficiència
 • Negociació i persuasió 
 • Lideratge 
 • Metodologies d'innovació 
 • Control de situacions de conflicte 
 • Green skills i les oportunitats laborals 
 • Disseny de futurs i com establir competències de desenvolupament en entorns VUCA 

 

3. L'entorn professional

Aquest bloc pretén donar a conèixer a l'alumne la riquesa i amplitud que s'obre després d'acabar els estudis, i permet generar criteri respecte a sectors econòmics i tipus d'activitat en la qual després es pot destacar. Les matèries identificades són: 

 • Tipologia d'activitat professional 
 • Tipologia de sectors econòmics 
 • Focus en l'empresa: conceptes de cultura, estratègia, sostenibilitat (ESG), diversitat, equitat i inclusió, conceptes laborals
 • Focus en la gran empresa: organització, funcions, tipologia de llocs de feina, metodologies de treball
 • Noves tecnologies. Digitalització i competències digitals

 

4. Perfil professional

Per últim, l'objecte d'aquest bloc és ajudar l'alumne a aproximar-se a aquest món professional i tenir nocions bàsiques dels conceptes següents:

 • Portals d'ocupabilitat
 • Beques i oportunitats internacionals
 • Xarxes socials professionals (especialment en LinkedIn)
 • Perfil professional: CV, referències, elevator pitch
 • Processos de reclutament i selecció 
 • Pràctiques empresarials 
 • Accés a un ocupador i procés d'onboarding 
 • Marca personal i networking 

 

 

Empreses que hi participen 

Pràctiques i sortides