🎓 “El profesor ha de ser present”

La suspensió de les classes presencials a causa de l'emergència sanitària i la necessitat de continuar la docència a través de canals en línia no ha fet sinó evidenciar encara més que la relació directa entre docent i alumne és necessària.

Fecha: dilluns, 29 de juny de 2020 a las 19:30h

“El profesor hi ha de ser present”

La suspensió de les classes presencials a causa de l'emergència sanitària i la necessitat de continuar la docència a través de canals en línia no ha fet res més que evidenciar encara més que la relació directa entre docent i alumne és necessària. Així ho considera l'especialista sueca en educació Inger Enkvist, per a qui, en aquests mesos, l'aplicació extensiva de la tecnologia a l'educació ha "mostrat amb claredat que el professor hi ha de ser present".

En l'espai educatiu "hi ha alguna cosa en la relació entre les persones; el professor és més que una funció, ha de ser-hi". Això s'intensifica en els casos d'estudiants pertanyents a entorns de nivell més baix. "Per a un alumne que tingui una família o un entorn no tan culte, és important estar amb el professor i els companys", ha assenyalat Enkvist durant la seva participació en els Diàlegs de Bellesguard.

La ponent també creu que l'experiència d'aquests mesos servirà per evidenciar la realitat d'estudiants i docents. A la tardor, "veurem com els alumnes amb hàbits, disciplina i capacitat d'organització han sabut utilitzar els recursos". Altrament, aquells que partien d'un baix nivell de coneixements previs, probablement, "hauran perdut el temps".

La qüestió dels coneixements previs és clau per a Enkvist. Davant la "suspicàcia envers el coneixement" que distingeix les autoritats públiques, ha defensat la idea que "per aprendre, abans cal haver après alguna cosa; es construeix a partir del ja après". És el que ha denominat "paradoxa pedagògica". D'aquí ve que s'hagi mostrat partidària de prioritzar els continguts i l'avaluació, en comptes de la tendència estesa a Occident de donar més valor als aspectes psicosocials. Això és el que explica que s'hagi "abaixat el nivell".

L'experiència amb la tecnologia també evidencia el paper crucial que té el punt de partida on es trobi l'estudiant. "Les ofertes de formació en línia serveixen per als que busquen completar el que ja saben". En aquesta línia, ha vaticinat que en el futur hi haurà dues categories de títols: els presencials i els online, i seran els primers els que gaudiran de més prestigi.

Al servei del projecte docent

Enkvist ha compartit col·loqui amb el vicerector d'Internacionalització i Transformació Digital de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Iñaki Bilbao, que, a més, ha estat una peça clau en l'adaptació a la docència en línia de les universitats CEU durant el confinament. Respecte a això últim, ha assenyalat que la reacció va ser "molt bona i ràpida", però que es tractava d'una "solució d'emergència" que no és aplicable a llarg termini.

Bilbao s'ha mostrat convençut que la tecnologia ha de ser un instrument "al servei del projecte docent". Corresponentment, "un mal ús de la tecnologia pot arribar a arruïnar-lo".

Des de la perspectiva d'universitats presencials, com són les del CEU, la prioritat ha de ser aportar "una proposta de valor de l'experiència de l'estudiant al campus". La tecnologia hi exerceix un paper de complement, de potenciador: "Reforça una universitat presencial, però no la converteix en online".

“El profesor hi ha de ser present”