Fecha: dijous, 09 de novembre de 2017 a las 12:45h

Comencen les interconsultes del Màster de Psicologia General Sanitària

Els alumnes del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària han començat a fer, en format de grups reduïts de quatre persones, observació d'interconsultes sol·licitades al Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Sagrat Cor.

La interconsulta és protocol típic del context sanitari, ja que s'activa quan qualsevol servei hospitalari requereix al de Psiquiatria perquè valori a un pacient en planta que ha donat senyals de tenir un possible trastorn psicològic. La participació dels alumnes en aquest tipus d'experiències es veu clarament afavorida pel fet que el màster s'imparteixi en la Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica, que està plenament immersa en un entorn hospitalari.

L'estret vincle amb el Sagrat Cor, on està situada la Unitat, permet que els alumnes del màster que realitzen pràctiques en aquest hospital aconsegueixin un nivell d'autonomia molt significatiu. Les pràctiques no es limiten a una observació passiva, sinó que inclou la participació en interconsultes o valoracions diagnòstiques. Aquest contacte amb la realitat assistencial hospitalària no ho gaudeixen únicament els alumnes en pràctiques, des del primer moment, el màster inclou preses de contacte periòdic amb l'activitat del servei de Psiquiatria.

No hi ha dubte que el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària ha tingut un efecte dinamitzador a l'àrea de Psicologia de la nostra universitat. L'impuls del cap del Servei de Psiquiatria del Sagrat Cor i professor del màster, Joan Seguí, és clau perquè puguin donar-se aquest tipus d'experiències.

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria