girl
Màster universitari en Psicologia General Sanitària
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada / Crèdits

18 mesos / 90 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / Modalitat

30 / Presencial

Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

 
 
Perfil alumne

Els candidats han de posseir el títol de llicenciat o graduat en psicologia, havent obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a març. Primer semestre: dilluns, dimecres i divendres de 15.00 h a 20.00 h. Segon semestre: dilluns, dimecres i divendres de 15.30 h a 20.30 h.

Calendari Acadèmic

Màster universitari en PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
 

Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Caràcter professionalitzador

L’accés dels psicòlegs a contextos clínics i de la salut s’ha transformat arran de l’aprovació de la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries (Real Decret de Centres Sanitaris, RD1277/2003) amb el reconeixement de l’especialitat de Psicologia Clínica (BOE, 17 juny 2009).
De forma més recent, la Disposició Addicional Sèptima de la Llei 33/2011, ha establert com a única via per accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari, l’obtenció del títol oficial de màster universitari en Psicologia General Sanitària. D’aquesta manera, l’itinerari formatiu dels psicòlegs queda clarament fixat en la seqüència: Grau en Psicologia (que no habilita per si mateix), el màster oficial en Psicologia General Sanitària per a l’obtenció del títol de Psicòleg General Sanitari i PIR o experts (per poder exercir tasques clíniques a qualsevol àmbit, privat o públic).

Per tot això, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix el màster com a complement del grau i per possibilitar una formació integral, a més de capacitar a l’alumne per a l’exercici professional, conforme a les condicions senyalades, oferint una formació que s’ajusta als plans d’estudis que porten a l’obtenció d’aquest títol.

2. Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

La Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU és un centre sanitari acreditat de la Universitat Abat Oliba CEU amb seu a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, integra un vessant assistencial, docent i investigadora. El model d'atenció es basa en l'evidència científica, partint d'una visió humanista i integral de la persona. El servei ofereix diagnòstic i tractament en diversos trastorns i dificultats.

L'engegada d'aquesta Unitat suposa un salt qualitatiu a l'àrea de Psicologia de la nostra universitat. El que s'ha creat és un espai en el qual conflueixen docència, recerca i activitat assistencial. Al mateix temps que proporciona un espai ideal per a l'aplicació del coneixement, la Unitat és en si mateixa un exemple de transferència de coneixement des de la Universitat a la societat.

El màster començarà a impartir-se en la UTAP, la qual cosa permetrà que les classes es desenvolupin en un context plenament sanitari. La Unitat està situada dins de l'Hospital Sagrat Cor, del grup Quirón Salut.

3. Desenvolupament professional

Ampli programa de pràctiques que compta amb nombrosos centres, autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris en els corresponents registres autonòmics. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

4. Impuls a la recerca de qualitat

Amb el propòsit de contribuir a la difusió de treballs de recerca de l'àrea de la Psicologia de la Salut, la Fundació Vila-Saborit i la Universitat Abat Oliba CEU han instituït els premis ‘Fundació Vila-Saborit al millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària’.

Amb aquests premis, les institucions convocants pretenen estimular la producció científica de qualitat en l'àmbit de la Psicologia de la Salut, detectar aportacions valuoses en aquest camp i contribuir al seu coneixement i difusió.

A fi de contribuir a l'excel·lència acadèmica, al premi podran concórrer llicenciats o graduats que hagin tingut una qualificació de 8 o superior en el seu Treball de Final de Màster. (Formulari d'inscripció)

5. Professorat

Quadre docent compost per experts amb una àmplia experiència docent i de reconeguda experiència professional en àrees específiques de la psicologia de la salut.

6. Coneixements i competències

Per la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de salut.

7. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

8. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Psicologia General Sanitària són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la psicologia..

 

Direcció acadèmica del màster

Montse Giner Lladós. Doctora en Psicologia. Especialista en psicoteràpia per la European Federation of Psychologists Assoc., (FEAP) i acreditada amb el Diploma Europeu (Europsy). Directora Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU.

mginerl@uao.es


Coordinador del màster

Simón García-Ventura. Psicòleg Sanitari especialitzat en Psicopatología Infantil i Juveni. Adjunt direcció Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU.


Assessorament clínic i de recerca

Dr. Joan Seguí Montesinos. Psiquiatra. Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Sagrat Cor.


Claustro de profesores

 • Laura Amado. Psicòloga Sanitària especialista en psicopatologia Infantil i juvenil. Directora dels estudis del Grau en Psicologia de la UAO CEU.
 • Genís Cervantes. Metge especialista en Medicina del Treball, Familiar i Comunitària, i en Valoració del dany corporal. Doctor en Psicologia Social Aplicada. Responsable de Psicosociologia Aplicada del SPRL.
 • Gloria Díaz. Terapeuta familiar i matrimonial interina del MRI (Mental Research Institute).
 • Martín Echavarría. Psicòleg director del Departament de Psicologia de la UAO CEU.
 • Marina Fernández. Doctora en Psicologia. Especialista en Neuropsicología infantojuvenil i d'adults. Psicòloga general sanitària a l'Institut de diagnòstic i atenció psiquiàtrica i psicològica (IDAPP).
 • Maite Garaigordobil. Catedràtica d’Avaluació Psicològica de la Universidad del País Vasco (UPV).
 • Jokin de Irala. Catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universidad de Navarra (UNAV).
 • Adolfo Jarne. Psicòleg especialista en psicologia clínica i psicologia forense. Professor titular de psicopatologia de la UB.
 • Dra. Montse Lacalle. Psicòloga professora associada al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB.
 • Dr. Salvador Llistar. Doctor en Psicologia. Psicòleg clínic i infermer. Cap de Projectes i Desenvolupament. Fundació Vallparadís. MútuaTerrassa.
 • Agnés Mayoral. Psicòloga Sanitaria a la Unitat Funcional d'Atenció als Abusos a Menors (UFAM).
 • Dra. Pilar Muro. Psicòloga especialista en avaluació psicològica i professora titular de la Facultat d’Educació social i Treball social de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull).
 • Patricia Romaris. Psicòloga infantojuvenil en el centre Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIND).Certificada ESDM ( Early Start Denver  Model d’intervenció precoç en nens dins l’espectre autista)
 • Rocío Roses. Doctora en Psicologia Clínica i de la Salud per la UAB. Neuropsicòloga Clínica. Responsable de la Unitat  d’Avaluació de l’Institut de Trastorns Alimentaris (ITA).
 • Dra. Isabel Ruíz. Neuropsicòloga clínica, especialista en l’àmbit infant-juvenil, departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la UB.
 • Karin Schlanger. Psicòloga clínica. Professora adjunta de la Universitat de San Francisco. Directora executiva Grupo Palo Alto (MRI Latino Brief Therapy Center).
 • Dr. Joan Seguí Montesinos. Psiquiatra. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Sagrat Cor. Assessorament clínic i de recerca.
 • Xavier Gasol. Psicòleg Sanitari del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital General de Catalunya. Institut Transtorn Limit (ITLímit).

Paral·lelament, hi haurà seminaris impartits per professors i altres professionals especialitzats en camps avançats de la psicologia sanitària. Així mateix, el programa compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) per l’assessorament acadèmic i professional.

PROFESORES CV DETALLADO

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne obté el títol de “màster universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Abat Oliba CEU” que de forma oficial capacita per exercir com a Psicòleg General Sanitari. El títol possibilita com a professional únic per dur a terme activitats de caràcter sanitari, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

Col·laboradors

 

Centres de pràctiques

 • Servei de psiquiatria. Hospital Universitari SagratCor
 • Servei de psiquiatria, psicologia i medicina psicosomática (TCA). Hospital Dexeus
 • Servei de psiquiatria i psicologia. Hospital General de Catalunya. Institut Transtorn Límit(ITLímit).
 • Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de l'Hospital de Sant Joan de Déu
 • Centro Integral de Servicios en Salud Mental Comunitaria (CIS)
 • Consorci Sociosanitari Mútua de Terrassa
 • Institut de TrastornLímit (ITL) Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Catalunya
 • Institut Global d'Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIN)
 • ITA – Especialistas en Salud Mental
 • Grupo Palo Alto / Mental Research Institute. California
 • EPSI Garraf. Equip Psicològic i Logopèdic
 • SETCA – Servicio Especializado en Transtornos de la Conducta Alimentaria
 • Institut Nexus de Psicología Infantil
 • Centre Sanitari Nacar (Mallorca)
 • Fundació Sant Pere Claver
 • Centre Entrenament Psicoterapeutes Eric Berne
 • Associació Síndrome d'Asperger de Catalunya

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

9 465 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament mensual

En quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Psicologia General Sanitària han de posseir el títol de llicenciat o graduat en psicologia, havent obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

OBJECTIUS

El màster universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal formar als professionals en l’adquisició dels coneixements i les competències necessàries per a la realització d’intervencions psicològiques, i avaluacions, així com la recerca sobre aquells aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la salut.

Així mateix, s’ofereix la formació en els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària, i específicament en l’entrenament en les habilitats bàsiques del Psicòleg General Sanitari.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community