girl
Màster universitari en Psicologia General Sanitària
Denominació

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada

3 mesos

Crèdits

90 ECTS

places

26

modalitat

Presencial

Perfil alumne

Els candidats han de posseir el títol de llicenciat o graduat en psicologia, havent obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a març. Dilluns, dimecres i divendres de 15.30 h a 20.30 h.

Calendari Acadèmic

Màster universitari en PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA

Accés a la professió de Psicòleg General Sanitari.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Caràcter professionalitzador

L’accés dels psicòlegs a contextos clínics i de la salut s’ha transformat arran de l’aprovació de la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries (Real Decret de Centres Sanitaris, RD1277/2003) amb el reconeixement de l’especialitat de Psicologia Clínica (BOE, 17 juny 2009).
De forma més recent, la Disposició Addicional Sèptima de la Llei 33/2011, ha establert com a única via per accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari, l’obtenció del títol oficial de màster universitari en Psicologia General Sanitària. D’aquesta manera, l’itinerari formatiu dels psicòlegs queda clarament fixat en la seqüència: Grau en Psicologia (que no habilita per si mateix), el màster oficial en Psicologia General Sanitària per a l’obtenció del títol de Psicòleg General Sanitari i PIR o experts (per poder exercir tasques clíniques a qualsevol àmbit, privat o públic).

Per tot això, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix el màster com a complement del grau i per possibilitar una formació integral, a més de capacitar a l’alumne per a l’exercici professional, conforme a les condicions senyalades, oferint una formació que s’ajusta als plans d’estudis que porten a l’obtenció d’aquest títol.

2. Desenvolupament professional

Ampli programa de pràctiques que compta amb nombrosos centres, autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris en els corresponents registres autonòmics. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

3. Impuls a la recerca de qualitat

Amb el propòsit de contribuir a la difusió de treballs de recerca de l'àrea de la Psicologia de la Salut, la Fundació Vila-Saborit i la Universitat Abat Oliba CEU han instituït els premis ‘Fundació Vila-Saborit al millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària’.

Amb aquests premis, les institucions convocants pretenen estimular la producció científica de qualitat en l'àmbit de la Psicologia de la Salut, detectar aportacions valuoses en aquest camp i contribuir al seu coneixement i difusió.

A fi de contribuir a l'excel·lència acadèmica, al premi podran concórrer llicenciats o graduats que hagin tingut una qualificació de 8 o superior en el seu Treball de Final de Màster. (Formulari d'inscripció)

4. Professorat

Quadre docent compost per experts amb una àmplia experiència docent i de reconeguda experiència professional en àrees específiques de la psicologia de la salut.

5. Coneixements i competències

Per la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de salut.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

7. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Psicologia General Sanitària són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la psicologia..

Direcció acadèmica del màster

Montse Giner Lladós. Doctora en Psicologia. Especialista en psicoteràpia per la European Federation of Psychologists Assoc., (FEAP) i acreditada amb el Diploma Europeu (Europsy).

mginerl@uao.es


Coordinadora del màster

Laura Amado Luz. Doctora en Psicologia. Psicòloga Sanitària especialitzada en psicopatologia infantil i juvenil.


Coordinador tècnic

Joan d'Àvila Juanola Cadena. Doctor per la Universitat Abat Oliba CEU. Llicenciat en Psicologia i Filosofia. Màster en Filosofia i Estudis Clàssics.


Claustro de profesores

 • Amparo Acereda. Psicòloga experta en l’estudi de la intel·ligència excepcional superior. Directora de l’unitat d’investigació de la UAO CEU.
 • Laura Amado. Psicòloga Sanitària especialista en psicopatologia Infantil i juvenil. Directora dels estudis del Grau en Psicologia de la UAO CEU.
 • Genís Cervantes. Metge especialista en Medicina del Treball, Familiar i Comunitària, i en Valoració del dany corporal. Doctor en Psicologia Social Aplicada. Responsable de Psicosociologia Aplicada del SPRL.
 • Gloria Díaz. Terapeuta familiar i matrimonial interina del MRI (Mental Research Institute).
 • Martín Echavarría. Psicòleg director del Departament de Psicologia de la UAO CEU.
 • Marina Fernández. Doctora en Psicologia. Especialista en Neuropsicología infantojuvenil i d'adults. Psicòloga general sanitària a l'Institut de diagnòstic i atenció psiquiàtrica i psicològica (IDAPP).
 • Maite Garaigordobil. Catedràtica d’Avaluació Psicològica de la Universidad del País Vasco (UPV).
 • Ansel Guillamet. Psicòloga clínica, mediadora en l’àmbit judicial del Departament de Justícia de la Generalitat. Terapeuta familiar i de conflictologia.
 • Jokin de Irala. Catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universidad de Navarra (UNAV).
 • Adolfo Jarne. Psicòleg especialista en psicologia clínica i psicologia forense. Professor titular de psicopatologia de la UB.
 • Dra. Montse Lacalle. Psicòloga professora associada al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB.
 • Dra. Montse Lafuente. Doctora en Medicina. Psiquiatra al Centre de Salut Mental per a Adults CPB i professora de la UAO-CEU.
 • Dr. Salvador Llistar. Doctor en Psicologia. Psicòleg clínic i infermer. Cap de Projectes i Desenvolupament. Fundació Vallparadís. MútuaTerrassa.
 • Dra. Pilar Muro. Psicòloga especialista en avaluació psicològica i professora titular de la Facultat d’Educació social i Treball social de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull).
 • Dra. Dolors Petitbó. Especialista en Psicologia clínica. Cap de secció de psicologia de l’Hospital Universitari Matern-infantil Sant Joan de Déu i psicòloga de la Unitat  Funcional d’atenció d’abusos a menors (UFAM).
 • Patricia Romaris. Psicòloga infantojuvenil en el centre Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIND) i de la Unidad de transtornos del aprendizaje escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu.Certificada ESDM ( Early Start Denver  Model d’intervenció precoç en nens dins l’espectre autista)
 • Rocío Roses. Doctora en Psicologia Clínica i de la Salud per la UAB. Neuropsicòloga Clínica. Responsable de la Unitat  d’Avaluació de l’Institut de Trastorns Alimentaris (ITA).
 • Dra. Isabel Ruíz. Neuropsicòloga clínica, especialista en l’àmbit infant-juvenil, departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la UB.
 • Karin Schlanger. Psicòloga clínica. Professora adjunta de la Universitat de San Francisco. Directora executiva Grupo Palo Alto (MRI Latino Brief Therapy Center).

 

Paral·lelament, hi haurà seminaris impartits per professors invitats de la Universitat San Pablo CEU i altres professionals especialitzats en camps avançats de la psicologia de la salut. Així mateix, el programa compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) per l’assessorament acadèmic i professional.

PROFESORES CV DETALLADO

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne obté el títol de “màster universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Abat Oliba CEU” que de forma oficial capacita per exercir com a Psicòleg General Sanitari. El títol possibilita com a professional únic per dur a terme activitats de caràcter sanitari, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

Col·laboradors

Centres de pràctiques

 • Centre d’Assistència Terapèutica Barcelona (CAT)
 • Centre de Prevenció i Tractament de l’Anorèxia i la Bulímia Barcelona (ABB)
 • Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de l’Hospital de Sant Joan de Déu
 • Centre Integral de Serveis en Salut Mental Comunitària (CIS)
 • Hospital Universitari Sagrat Cor (Grupo Quirónsalud)
 • Servei de psiquiatria, psicologia i medicina psicolsomàtica (Hospital Universitari Dexeus - Grupo Quirónsalud)
 • Consorci Sociosanitari Mútua de Terrassa.
 • Institut Transtorn Límit (ITL) Consultes externes Hospital General de Catalunya
 • Institut Global d'Atenció Integral del Neurodesenvolupament. (IGAIN)
 • Unitat de transtorns del comportament - Institut de Transtorns Alimentaris (ITA)
 • Grupo Palo Alto / Mental Research Institute. California

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

9 465 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament mensual

En quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Psicologia General Sanitària han de posseir el títol de llicenciat o graduat en psicologia, havent obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

OBJECTIUS

El màster universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal formar als professionals en l’adquisició dels coneixements i les competències necessàries per a la realització d’intervencions psicològiques, i avaluacions, així com la recerca sobre aquells aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la salut.

Així mateix, s’ofereix la formació en els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària, i específicament en l’entrenament en les habilitats bàsiques del Psicòleg General Sanitari.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

També et podria interessar

Blog Community