🎓 Màster en Psicologia Sanitària | Universitat Abat Oliba CEU

El màster en Psicologia Sanitària de la Universitat Abat Oliba CEU capacita l'alumne per a l'exercici de la professió de Psicòleg General Sanitari.

girl
Màster universitari en Psicologia General Sanitària
full-cat.png
Denominació

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada / Crèdits

18 mesos / 90 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

Places / Modalitat

30 / Presencial

Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

 
 
Perfil alumne

Els candidats han de tenir el títol de graduat en Psicologia de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de llicenciat en Psicologia a la UE, i haver obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a març. Primer semestre: els dilluns, dimecres i divendres de 15:00 a 20:00, i set dissabtes al matí (de 9:00 a 14:00). Segon semestre: els dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 20:30.

Calendari Acadèmic

Horari Classes
Màster universitari en PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
 

Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Caràcter professionalitzador

L’accés dels psicòlegs a contextos clínics i de la salut s’ha transformat arran de l’aprovació de la llei d’ordenació de professions sanitàries (Reial decret de centres sanitaris, RD1277/2003) amb el reconeixement de l’especialitat de psicologia clínica (BOE, 17 juny 2009).

De forma més recent, la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 ha establert, com a única via per accedir a la professió de psicòleg general sanitari, l’obtenció del títol oficial de màster universitari en Psicologia General Sanitària. D’aquesta manera, l’itinerari formatiu dels psicòlegs queda clarament fixat en la seqüència: grau en Psicologia (que no habilita per si mateix), el màster oficial en Psicologia General Sanitària per a l’obtenció del títol de psicòleg general sanitari i PIR o experts (per poder exercir tasques clíniques en qualsevol àmbit, privat o públic).

Per tot això, la Universitat Abat Oliba CEU ofereix el màster com a complement del grau i per possibilitar una formació integral, a més de capacitar els alumnes per a l’exercici professional, d'acord amb les condicions senyalades, oferint una formació que s’ajusta als plans d’estudis que porten a l’obtenció d’aquest títol.

2. Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

La Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU és un centre sanitari acreditat de la Universitat Abat Oliba CEU amb seu a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona que integra un vessant assistencial, docent i investigador. El model d'atenció es basa en l'evidència científica, i parteix d'una visió humanista i integral de la persona. El servei ofereix diagnòstic i tractament en diversos trastorns i dificultats.

L'engegada d'aquesta unitat suposa un salt qualitatiu a l'àrea de Psicologia de la nostra universitat. S'ha creat un espai en què conflueixen docència, recerca i activitat assistencial. Al mateix temps, proporciona un lloc ideal per a l'aplicació del coneixement: la Unitat és en si mateixa un exemple de transferència de coneixement de la Universitat a la societat.

El màster comença a impartir-se a la UTAP, cosa que permetrà que les classes es desenvolupin en un context plenament sanitari. La Unitat, a càrrec de la direcció del màster, està situada dins de l'Hospital Sagrat Cor (del grup Quirónsalut) i està atesa per psicòlegs clínics i sanitaris amb un perfil docent i investigador.

3. Desenvolupament professional

Ampli programa de pràctiques que compta amb nombrosos centres autoritzats i registrats com a centres sanitaris als registres autonòmics corresponents.

Borsa de treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països. Les pràctiques es fan en un horari acordat amb el centre sanitari concertat.

4. Impuls a la recerca de qualitat

Amb el propòsit de contribuir a la difusió de treballs de recerca de l'àrea de la psicologia de la salut, la Fundació Vila-Saborit i la Universitat Abat Oliba CEU han instituït els Premis Fundació Vila-Saborit al millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària.

Amb aquests premis, les institucions convocants pretenen estimular la producció científica de qualitat en l'àmbit de la psicologia de la salut, detectar aportacions valuoses en aquest camp i contribuir a difondre-les.

A fi de contribuir a l'excel·lència acadèmica, al premi podran concórrer llicenciats o graduats que hagin tingut una qualificació de 8 o superior al treball de final de màster. (formulari d'inscripció)

5. Professorat

Quadre docent compost per experts amb una àmplia experiència docent i una reconeguda experiència professional en àrees específiques de la psicologia de la salut.

6. Coneixements i competències

Investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre els aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de salut.

7. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

8. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Psicologia General Sanitària les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent o professional contrastada, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la psicologia.

 

Direcció acadèmica del màster

Montse Giner Lladós. Doctora en Psicologia. Especialista en psicoteràpia per la European Federation of Psychologists Assoc. (FEAP) i acreditada amb el Diploma Europeu (Europsy). Directora de la Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU.

mginerl@uao.es


Coordinador del màster

Simón García-Ventura. Psicòleg sanitari. Adjunt a la direcció de la Unitat Terapèutica d’Assistència Psicològica CEU.


Assessorament clínic i de recerca

Joan Seguí Montesinos. Psiquiatre. Doctor en Medicina i Cirugia. Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Sagrat Cor.


Claustre de professors

 • Laura Amado. Psicòloga sanitària especialista en psicopatologia infantil i juvenil. Directora dels estudis del grau en Psicologia de la UAO CEU.
 • Genís Cervantes. Metge especialista en medicina del treball, familiar i comunitària, i en valoració del dany corporal. Doctor en Psicologia Social Aplicada. Responsable de Psicosociologia Aplicada de l'SPRL.
 • Gloria Díaz. Terapeuta familiar i matrimonial resident del Mental Research Institute (MRI).
 • Martín Echavarría. Psicòleg director del Departament de Psicologia de la UAO CEU.
 • Marina Fernández. Doctora en Psicologia. Especialista en neuropsicologia infantojuvenil i d'adults. Psicòloga general sanitària a l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP).
 • Maite Garaigordobil. Doctora en Psicologia. Catedràtica d’Avaluació Psicològica i directora del MUPGS de la Universitat del País Basc (UPV). 
 • Xavier Gasol. Psicòleg sanitari del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital General de Catalunya. Institut Trastorn Límit (ITLímit).
 • Jokin de Irala. Catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat de Navarra (UNAV).
 • Adolfo Jarne. Doctor en Psicologia. Psicòleg especialista en psicologia clínica i psicologia forense. Director del MUPGS i professor titular de Psicopatologia de la UB.
 • Dra. Montse Lacalle. Psicòloga i professora associada al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB.
 • Fernando Lacasa. Doctor en Psicologia. Responsable de l'Àrea Comunitària de Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Psicòleg clínic i psicoterapeuta especialitzat en aferrament i VIT.
 • Salvador Llistar. Doctor en Psicologia. Psicòleg clínic i infermer. Cap de Projectes i Desenvolupament. Fundació Vallparadís. MútuaTerrassa.
 • Patricia Romaris. Psicòloga infantojuvenil a l'Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIN).Terapeuta certificada ESDM (Early Start Denver Model). 
 • Rocío Roses. Doctora en Psicologia Clínica i de la Salut per la UAB. Neuropsicòloga clínica. Directora terapèutica d'UMAIN Institut de Neurociències. 
 • Maica Ruiz. Doctora en Psicologia. Directora de Triginta Salud Mental i Casa Marquès Salut Mental de la Fundació Vallparadís (Mútua Terrassa).
 • Karin Schlanger. Psicòloga clínica. Professora adjunta de la Universitat de San Francisco. Directora executiva Grupo Palo Alto (MRI Latino Brief Therapy Center).
 • Joan Seguí. Psiquiatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Sagrat Cor. Assessorament clínic i de recerca.

Paral·lelament, hi haurà seminaris impartits per professors i altres professionals especialitzats en camps avançats de la psicologia sanitària. Així mateix, el programa ha comptat amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) per a l’assessorament acadèmic.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne o alumna obté el títol de màster universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Abat Oliba CEU, que, de forma oficial, capacita per exercir com a psicòleg general sanitari. El títol acredita com a professional únic per dur a terme activitats de caràcter sanitari, sempre que no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.

Col·laboradors

 

Centres de pràctiques

Per fer les pràctiques, és necessària la precol·legiació.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

9.825 €

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 5 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
master@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Psicologia General Sanitària han de tenir el títol de llicenciat o graduat en Psicologia i haver obtingut en aquesta formació almenys 90 crèdits de contingut sanitari. Aquest programa formatiu no exigeix experiència professional prèvia.

OBJECTIUS

El màster universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal formar els professionals en l’adquisició dels coneixements i les competències necessaris per a la realització d’intervencions psicològiques i avaluacions, així com per a la recerca sobre els aspectes que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la salut.

Així mateix, s’ofereix la formació en els fonaments científics i professionals de la psicologia sanitària, i específicament en l’entrenament de les habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari.

COMPETÈNCIES DEL MÀSTER

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT