Fecha: dilluns, 08 de gener de 2018 a las 19:30h

Publicat en Recercat un TFG sobre indult i perdó judicial

L'alumni de Dret, Joan Oliva Privat, ha vist reconeguda l'excel·lència del seu treball final de grau amb la publicació d'aquest al portal Recercat. Aquest registre, que es presenta com el dipòsit de referència de la recerca produïda a Catalunya, incorpora cada any al seu arxiu els millors treballs finals de grau de cada promoció.

En el seu TFG, Oliva tracta un tema de l'àmbit del Dret penal, el de l'indult i el perdó judicial. Una qüestió que li porta a analitzar no només la configuració d'ambdues institucions jurídiques, tant en el dret intern com en el comparat, sinó a reflexionar sobre la divisió de poders. A la llum d'aquestes recerques, Oliva conclou el seu escrit amb un raonament sobre els motius pels quals convindria substituir l'indult per la figura del perdó judicial.

La inclusió en Recercat d'aquest TFG, que va ser dirigit pel professor de Dret penal Arturo González de León Berini, implica un reconeixement de la seva solvència i qualitat. Recercat és una plataforma coordinada pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i pel Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, i compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

Indult i poder judicial