Fecha: dimarts, 14 de novembre de 2017 a las 13:30h

El paper de la Smart City en la lluita contra la desigualtat

El professor de la Càtedra d'Economia Solidària, Dr. Josep Lluis Ortuño, i la directora d'aquesta càtedra, Dra. Carmen Parra, han participat en l'última sessió de la Social Business Conference, celebrada recentment a París.

En la seva ponència, Ortuño ha pogut desenvolupar alguns dels conceptes que va treballar en l'elaboració de la seva tesi, titulada "Oportunitats i reptes que ofereix el finançament alternatiu per al tercer sector social en un entorn Smart City". En aquesta recerca, arriba a la conclusió que Barcelona ha aprofitat molt bé el concepte de Smart City en aspectes com la contaminació i la mobilitat, però resta molt camí a recórrer en l'aprofitament del fet de ser Smart City per a la reducció de la desigualtat social.

Segons el parer d'Ortuño, els nous mitjans de finançament alternatius, com els que ofereixen les innovadores fintech, constitueixen una via de finançament molt interessant per a les entitats del tercer sector social. Però perquè aquestes organitzacions estiguin en condicions d'accedir a aquesta alternativa financera, primer haurien de fer el pas d'escometre la digitalització. En aquest sentit, aquest professor afirma que Barcelona, en la seva qualitat de Smart City, té les condicions ideals per estimular aquest procés de digitalització i de consegüent desenvolupament de les finances alternatives.

En suma, Ortuño subratlla les grans oportunitats que la Smart City ofereix per a la reducció de les desigualtats si realment es produís una aposta estratègica per una inversió tecnològica orientada a finalitats socials.

Entre les iniciatives que la ciutat podria impulsar, aquest expert en economia social cita les següents: el foment de la innovació i la creativitat amb pressupostos socials, l'impuls de plans de digitalització del sector, la incorporació tecnològica aplicada a objectius socials, l'engegada de campanyes de comunicació relacionades amb la inversió d'impacte, la creació d'un hub de plataformes de finançament tecnològiques, la millora de coordinació institucional entre les iniciatives Smart de la ciutat i la seva àrea metropolitana, el mesurament de l'impacte social o la millora de la transparència en les entitats amb objectius socials.