🎓 Doble grau Educació Infantil + Primària | Universitat Abat Oliba CEU

El doble grau en Educació Infantil + Educació Primària reuneix el millor d'ambdós graus. Completant la formació i la competitivitat dels alumnes.

girl
Doble grau en Ed. Infantil + Ed. Primària
Denominació/Àrea acadèmica

Doble grau en Ed. Infantil + Ed. Primària
Educació i Humanitats

Durada / crèdits

5 anys

Crèdits

369 ETCS

Desenvolupament professional

Programa d’immersió escolar

Satisfacción

82,7 % satisfacció per grau en Educació Infantil (AQU 2017) 

80,6 % satisfacció per grau en Educació Primària (AQU 2017)

Perfil alumnes

Tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Grau en ED. INFANTIL + ED. PRIMÀRIA
 

Contacte directe amb la professió des del primer curs del grau amb el programa d’immersió escolar

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Satisfacció amb el grau

82,7 % satisfacció amb el grau en Educació Infantil (AQU 2017) 
80,6 % satisfacció amb el grau en Educació Primària (AQU 2017)

2. Experiència

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix un pla d'estudis sòlid, profund i professional, resultat de la suma d’experiències educatives universitàries viscudes tant a l’àrea d’Humanitats, com a les escoles de magisteri de Vigo i Sevilla, més els centres escolars de què el grup CEU disposa per tot el territori nacional.

3. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries.

La UAO CEU proposa la doble titulació en Educació Infantil i Educació Primària, que permet ampliar el capital professional dels nostres futurs mestres. Aquest doble grau permet reunir el millor dels dos graus: l’atenció als més petits i l’especialització en les àrees d’anglès, educació especial, educació física i educació musical.

Preparem els mestres per formar part en la construcció del coneixement, mitjançant la participació en processos d’investigació educativa amb la fonamentació metodològica necessària i el desenvolupament i aplicació de noves metodologies, tècniques i procediments en el món didàctic, educatiu i pedagògic.

La finalitat d’aquest doble grau és aconseguir un professorat capaç d’unir una elevada qualificació tècnica i científica en relació amb les tasques que aborda, amb una capacitació pedagògica i didàctica que li permeti desenvolupar la important tasca de ser un docent excel·lent.

  4. Curs intensiu de preparació per a l'accés als graus d'Educació

  Curs intensiu de lògica/matemàtica.

  Curs intensiu de lògica/matemàtica i de llengua catalana per superar la prova d'aptitud personal requerida per entrar als graus en Educació Infantil i Educació Primària.

  5. Programa d'immersió escolar

  Des del primer curs de la carrera, els alumnes participen directament en les activitats que es desenvolupen als centres educatius de la Fundació Abat Oliba, de manera que es fa possible un coneixement pràctic de la funció docent i de tot el que envolta l’exercici de l’ensenyament.

  • observació sistemàtica de classes reals
  • assistència a juntes de planificació i avaluació
  • assistència a les classes dels seus professors de didàctica, de manera que puguin observar i fer tot el que ells mateixos ensenyen
  • xerrades amb mestres amb diferents graus d’experiència sobre les seves motivacions, dificultats, desafiaments, etc.
  • visites i excursions a centres culturals i esportius per conèixer els departaments pedagògics i les activitats que fan
  • col·laboració en l’organització i realització de festivals de final de curs, festes tradicionals com Sant Jordi, la Castanyada, Nadal, etc.
  6. Acreditacions i mencions optatives
  • Menció en Docència de la Llengua Anglesa
  • Menció en Educació Especial
  • Menció en Educació Física
  • Titulació acadèmica com a professor de religió (DECA*)

  * Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica

  7. Diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning

  A partir de tercer curs, els alumnes dels graus en Educació podran cursar el diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning, un programa en línia que els acredita oficialment per fer classe en escoles de tot el món..

  8. Robòtica educativa

  Seminari en què els estudiants aprendran les aplicacions, les eines i els recursos necessaris del present i el futur de la robòtica.

  9. Jornades i seminaris

  • Education TALKS: trobades dinàmiques i innovadores concebudes per propiciar una reflexió de caràcter global sobre noves formes i mètodes d'ensenyament. 

  • EDUCongress: dirigit a professionals de l'educació que treballen afavorint el desenvolupament dels nens.

  10. Programa de competències CEU ePlus

  El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

  11. Progressive International Development

  Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes del grau en Educació puguin internacionalitzar-se des de primer curs fins a quart amb activitats de col·laboració, intercanvis acadèmics de professors i estudiants, participació en projectes d'investigació i estades breus o llargues en universitats estrangeres.

  1r) Els alumnes viuran una experiència d'investigació en línia amb experts d'educació de l'àmbit europeu.

  2n) Oferim una primera experiència internacional, participant en esdeveniments de dimensió internacional en l'àmbit de l'educació.

  3r) Preparem els estudiants per als reptes més recents mitjançant el programa de pràctiques i estudis internacionals a Anglaterra, Irlanda o Finlàndia.

  4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner a Amèrica i Europa.

   

   

  Sortides i pràctiques

  SORTIDES PROFESSIONALS

  L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Educació Infantil + Educació Primària per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

  • centres educatius (infantil i primària)
  • centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
  • gabinets de psicologia i logopèdia
  • docència i recerca
  • llars d'infants
  • educació en l'àmbit hospitalari
  • centres culturals i formació d'adults
  • empreses de serveis educatius
  • professors de religió*

  (*) En cas de cursar les assignatures per a l'obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA.

  PRÀCTIQUES

  Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

  Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.  

  El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

  També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

  Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

   
  • Relació d'empreses
   PDF
  • Informació i contacte

  Internacional

  CONVENIS INTERNACIONALS

  ARGENTINA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
  Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
  Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

  AUSTRIA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  The University of Graz2*A GRAZ01German B2/English B2

  BRASIL

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

  CHILE

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
  Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
  Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

  FRANCIA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Toulouse Catholic University2*F TOULOUSE09French B2/English B2

  IRLANDA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Maynooth University12*IRL MAYNOOT01English B2

  ITALIA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Università degli Studi di Foggia2I FOGGIA03Italian B1/English B1
  Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1

  MÉXICO

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidad Anáhuac México2*MX UAMSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
  Universidad Panamericana2*MX UPSpanish

  NORUEGA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Volda University College4N VOLDA01Norwegian A2/English B2

  PERÚ

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
  Universidad Católica San Pablo2*PE UCSPSpanish

  PORTUGAL

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3*P LISBOA52Portugese B2/English B2

  POLONIA

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  The Pontifical University of John Paul II in Cracow2*PL KRAKOW08Polish B2/English B2
  Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
  John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
  Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

  REINO UNIDO

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Liverpool John Moore University10*UK LIVERPO02English B2

  ESTADOS UNIDOS

  universitatplacesCod. UniversidadRequisits d'idioma
  Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
  Florida International University4*US FIUTOEFL: PBT 550 puntos IBT 80/ IELTS: 6,5
  University of the Incarnate Word2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
  *: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

  Preus i ajuts

  IMPORT TOTAL 1r CURS

  6.891 €*

  *Preu vigent per al curs 2022-2023

  Preu corresponent a la distribució actual de crèdits del doble grau per a primer curs.

  Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

  L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

  RESERVA DE PLAÇA

  Amb el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera, en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

  Desistiment de reserva:

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

  FORMA DE PAGAMENT

  Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

  • pagament únic

   La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

  • pagament fraccionat

   Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

  • pagament mensual

   En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

   

  • Nou finançament especial

   Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

   - Banc Sabadell

   - CaixaBank

   - Banco Santander

   Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

  MÉS INFORMACIÓ

  Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
  Tel. +34 932 53 72 00
  futurosalumnos@uao.es

  Qualitat i normativa

  PERFIL D'INGRÉS

  L'estudiant ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú, tal com ha estat entès en la majoria de tradicions culturals, particularment la nostra. Així mateix, ha de sentir inclinació cap al bé propi dels nens de les edats que corresponen a l'etapa d'educació infantil, sense la qual difícilment podrà assumir les dificultats inherents a la feina docent en aquesta etapa de creixement.

  Ha de disposar de capacitats intel·lectuals que s'ordenin principalment en el que és concret, amb vista a adaptar-se després a les condicions cognitives dels seus alumnes, i en el que és pràctic, amb vista a saber adaptar convenientment els mitjans didàctics de manera que s'assoleixin amb eficàcia els objectius d'aprenentatge pretesos.

  D'altra banda, l'estudiant ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels alumnes, com la música, el dibuix, etc. També ha de saber col·laborar en equip, ja sigui en tasques concretes de docència com en àmbits institucionals més complexos, com ho són els centres escolars.

  Una condició important de l'aspirant a ser educador o educadora de l'etapa infantil ha de ser la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant a l'aula com també en altres àmbits de la comunitat educativa. En particular ha de saber comunicar-se amb les famílies, respectant en tot moment el caràcter subsidiari de la feina de l'escola respecte a la dels pares.

  OBJECTIUS

  • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, psicològics, pedagògics i didàctics de la tasca educativa, del nen de 0 a 6 anys i de la institució escolar.
  • Disposar d'un coneixement sòlid dels continguts de les diferents disciplines pròpies de l'educació infantil.
  • Disposar d'una formació pràctica i aplicada de la didàctica particular pròpia de cada àmbit disciplinari i de l'organització escolar.
  • Desenvolupar competències que permetin treballar amb professionalitat i eficàcia, tant individualment com en equip, pel bé dels alumnes, atenent les circumstàncies de cadascun, sempre en col·laboració subsidiària amb la tasca educativa dels pares.
  • Desenvolupar competències que permetin actualitzar de forma permanent els coneixements i habilitats, particularment davant dels canvis que experimenta la societat de la informació.
  • Desenvolupar competències que permetin situar-se de forma constructiva i professional dins de l'entorn escolar i sociocultural, particularment pel que fa a la relació entre escola i família.
  • Desenvolupar competències científiques que permetin realitzar aportacions noves a la pedagogia en qualsevol dels seus àmbits.

  NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

  PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

  Education Talks