🎓 Grau en Psicologia | Universitat Abat Oliba CEU

L’Abat Oliba CEU t'ofereix el grau en Psicologia amb pràctiques a empreses, escoles i hospitals. Més del 70% del professorat són professionals en actiu.

girl
Grau en Psicologia
Denominació

Grau en Psicologia

Àrea acadèmica

Psicologia

UNITAT TERAPÈUTICA D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

Certificació oficial de qualitat - AQU

Durada / Crèdits / Places

4 ANYS / 240 ETCS /
95 PLACES

Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Selecciona el any acadèmic
Grau en PSICOLOGIA
 

Més del 70 % del professorat és professional en actiu especialitzat en la matèria que imparteix.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals en empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com tallers i seminaris pràctics. Tenim més de 15 anys d'experiència en la formació de professionals de la psicologia.

Promovem una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, per exemple amb la creació del grup Psykhé. Aquest grup organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia, en la qual, per diferents àrees temàtiques, els alumnes exposen públicament un treball o estudi que hagin fet durant la carrera. Suposa un reforç a l’activitat investigadora precoç i una experiència valuosa de cara a la realització de presentacions en públic.

2. Soft Skills

Els graus en Psicologia inclouen aquest programa d'habilitats emocionals i socials perquè els alumnes aprenguin a moure's en el seu entorn, treballar bé amb els altres, fer una bona tasca i aconseguir els seus objectius personals i professionals. Durant els quatre cursos del grau es faran seminaris i tallers transversals.

3. Alumne intern investigador

Amb la creació d'aquesta figura es permet als estudiants realitzar funcions de suport a la investigació i aplicar el seu coneixement, ja sigui en equips universitaris o bé dins de centres hospitalaris, com ja passa en diversos hospitals de Catalunya.

4. Menció optativa

Formació especialitzada en els àmbits professionals més demanats en psicologia:

 • Menció en Psicologia Clínica i de la Salut
 • Menció en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació
5. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching

6. Progressive International Development

Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels estudis des de primer curs fins a quart amb:

• Activitats de col·laboració internacional
• Intercanvis acadèmics entre professorat i alumnes
• Participació en projectes d'investigació internacionals
• Estades breus o llargues en universitats estrangeres

7. Itinerari complet

El màster universitari en Psicologia General Sanitària habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari.

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • Hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
 • Centres educatius
 • Centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • Jutjats i institucions penitenciàries
 • Gabinets de psicologia i logopèdia
 • Docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

PSICOLOGÍA

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finis Terrae - Santiago 2* CL FT Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

COLOMBIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali 2* CO JAVE Spanish

ALEMANIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Medical School Berlin 2 D BERLIN38 German B2

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC) 1 F PARIS350 French B2
Toulouse Catholic University 2* F TOULOUSE09 French B2/English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12 IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore 6 I MILANO03 Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa 3 I NAPOLI04 Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1
Università Europea di Roma 2 I ROMA23 Italian B1

ISRAEL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Reichman University 2* IS HERZ01

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAMN Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish
Universidad del Valle de Atemajac 2* MX UNIVA Spanish

HOLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Tilburg University 2* NL TILBURG 01 English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Lima 2* PE Lima Spanish
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) 3 P LISBOA01 Portugese A2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
University of Warsaw 2 PL WARSZAW01 Polish B2/English B2

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 IBT
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
University of Missouri - St. Louis 4* US UMSL TOEFL minimum iBT score: 61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU Spanish
*: Las plazas se reparten entre las diferentes carreras.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

8.535 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones. També, ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la psicologia.
 • Disposar d'un coneixement sòlid de la psicologia de la salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
 • Disposar d'un coneixement ampli dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la psicologia.
 • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la que s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé de l'individu i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona
 • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
 • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en psicologia, així com de comunicar amb ordre i claredat el coneixement.
 • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
 • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent el bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL