girl
Grau en Psicologia
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Grau en Psicologia

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada / crèdits

4 ANYS
 

Crèdits

240 ETCS

Plaçes

90

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Clases
Grau en PSICOLOGIA

Més del 70 % del professorat és professional en actiu especialitzat en la matèria que imparteix.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Enfocament global de l’ésser humà

La psicologia és una ciència i una professió que té com a centre d’atenció l’ésser humà. És per això que la formació d’un psicòleg no ha de limitar-se a la mera transmissió de coneixements teòrics i a l’adquisició d’habilitats tècniques, sinó que també ha d’incloure un enfocament complet sobre les inclinacions i les actituds de les persones.

A la UAO CEU, l’alumne adquireix les competències necessàries per iniciar-se en l’exercici de la professió amb desimboltura i seguretat, ja que compta amb el suport d’experimentats professors que posseeixen amplis coneixements sobre la psique i el comportament humà, una llarga experiència a les diferents àrees de la pràctica psicològica i, sobretot, una sòlida voluntat per transmetre, a través de la seva conducta, consell i exemple, els valors que caracteritzen a qualsevol bon psicòleg.

2. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals a empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com a tallers i seminaris pràctics.

Promou una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació del grup Psykhé. Aquest grup organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia en la qual, per diferents àrees temàtiques, els alumnes exposen públicament un treball o estudi que hagin realitzat durant la carrera. Suposa un reforç a l’activitat investigadora precoç i una valuosa experiència de cara a la realització de presentacions públiques.

3. Coneixement aplicat

Amb la figura de l'Alumne Intern Investigador, que permet als estudiants realitzar funcions de suport a la investigació, bé a equips universitaris o bé dins de centres hospitalaris.

4. Menció optativa
 • Menció en Psicologia Clínica i de la Salut
 • Menció en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació
5. Innovació

Som l'única universitat catalana que ofereix el doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat.

6. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

7. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Psicologia General Sanitària que habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari.

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
 • Centres educatius
 • Centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • Jutjats i institucions penitenciàries
 • Gabinets de psicologia i logopèdia
 • Docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 • relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
The University of Graz 1 A GRAZ01 German B2/English B2

BRASIL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto 2 BR UNAERP Portugués

XILE

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás 5* CL UST Spanish
Universidad del Desarrollo 1* CL UDD Spanish

DINAMARCA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
University College UCC 2 DK KOBENHA56 English B1

FRANÇA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Toulouse Catholic University 1 F TOULOUSE09 French B2/English B2

ITALIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia 2 I FOGGIA03 Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 2 I ROMA04 Italian B1/English B1

NORUEGA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Volda University College 2 N VOLDA01 Norwegian A2/English B2

MÈXICO

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac del Norte 4* MX UAMN TOEFL 89/IELTS 7.0

PERÚ

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Piura 2* PE UDEP TOEFL 70
Universidad Católica San Pablo 1* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 1 P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow 2* PL KRAKOW08 Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 1 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1

ESTATS UNITS

universitat places Cod.Universidad Requisits d'idioma
Florida International University 2* US FIU TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
 
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

6 975 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones. També, ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup; facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un sòlid coneixement dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la Psicologia.
 • Disposar d'un sòlid coneixement de la Psicologia de la Salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
 • Disposar d'un ampli coneixement dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
 • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la que s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé del pròxim i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona
 • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
 • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en Psicologia, així com de comunicar amb ordre i claredat el seu coneixement.
 • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
 • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent al bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community