psicología + gestion personas
Psicologia + Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions
sol·licita informació
Denominació

Grau en Psicologia + Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

276 ETCS

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

UNITAT TERAPÈUTICA D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

 
Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones, la gestió d'equips i lideratge inclusiu.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Clases
Grau en PSICOLOGIA

Més de 15 anys d'experiència en la formació de professionals de la Psicologia

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Valor afegit

Amb aquest títol propi impartit conjuntament amb el grau en Psicologia. El Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestió d'equips i poder així afrontar el repte d'aconseguir l'èxit empresarial a través de l'excel·lència en la gestió de les persones.

2. Enfocament global de l'ésser humà

L'alumne adquireix les competències necessàries per iniciar-se en l'exercici de la professió amb soltesa i seguretat, ja que compta amb el suport d'experimentats professors que posseeixen amplis coneixements sobre la psique i el comportament humà, una llarga experiència a les diferents àrees de la pràctica psicològica i, sobretot, una ferma voluntat per transmetre, mitjançant la seva conducta, consell i exemple, els valors que caracteritzen a tot bon psicòleg.

3. Tradició

Amb més de 15 anys d'experiència en la formació de professionals de la Psicologia.

4. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals a empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com a tallers i seminaris pràctics.

Promou una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació del grup Psykhé. Aquest grup organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia.

5. Unitat Terapèutica D'assistència Psicològica

La Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica CEU és un centre sanitari acreditat de la Universitat Abat Oliba CEU amb seu a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, integra un vessant assistencial, docent i investigadora. El model d'atenció es basa en l'evidència científica, partint d'una visió humanista i integral de la persona. El servei ofereix diagnòstic i tractament en diversos trastorns i dificultades.

L'engegada d'aquesta Unitat suposa un salt qualitatiu a l'àrea de Psicologia de la nostra universitat. El que s'ha creat és un espai en el qual conflueixen docència, recerca i activitat assistencial. Al mateix temps que proporciona un espai ideal per a l'aplicació del coneixement, la Unitat és en si mateixa un exemple de transferència de coneixement des de la Universitat a la societat.

6. Coneixement aplicat

Amb la figura de l'Alumne Intern Investigador. Amb la creació d'aquesta figura, es permet als estudiants realitzar funcions de suport a la recerca i aplicar el seu coneixement, sigui en equips universitaris o dins de centres hospitalaris, com ja succeeix a diversos hospitals de Catalunya. Es publiquen dues convocatòries a l'any obertes als estudiants del grau i doble grau.

7. Menció optativa
 • Menció en Psicologia Clínica i de la Salut
 • Menció en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació
8. Innovació

Som l'única universitat catalana que ofereix el doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat.

9. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

10. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Psicologia General Sanitària que habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari. I el doctorat en Ciència i Tecnologia de la Salut.

 

Plan de estudios

Els alumnes cursen les assignatures pròpies del grau en Psicologia, afegint dues assignatures corresponents al programa en cada semestre. Amb matèries d'economia i empresa, psicologia del treball i comunicació, imprescindibles per desenvolupar responsabilitats en un departament de gestió de persones.

1 Curs

 • Psicologia Econòmica
 • Management

2 Curs

 • Tècniques de Negociació
 • Enterpreneurship

3 Curs

 • Coaching Empresarial
 • Comunicació, Creativitat i Psicologia

4 Curs

 • Investigació de Mercats
 • Psicologia del Consumidor

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Psicologia + Programa d'especialització en Gestió de Persones i Organitzacions per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

A més de les sortides professionals pròpies del graduat en Psicologia, els alumnes que segueixin el programa en Adreça de Persones i Lideratge estaran especialment preparats per liderar qualsevol equip de treball en un entorn empresarial, gestionant persones en diferents àmbits i nivells.

Aquest programa està dissenyat per formar professionals capaços d'afrontar amb èxit els reptes que planteja el món laboral actual.

 • Hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
 • Centres educatius
 • Centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • Jutjats i institucions penitenciàries
 • Gabinets de psicologia i logopèdia
 • Docència i recerca

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BRASIL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

CHILE

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad del Pacifico Chile4*CL PACIFICOSpanish
Universidad del Desarrollo1*CL UDDSpanish

FRANCIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Institut de Philosophie Comparée (IPC)1F PARIS350French B2
Toulouse Catholic University4F TOULOUSE09French B2/English B2

IRLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University4*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1+/English TOEFL 79 o IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università Europea di Roma2I ROMA23Italian B1

MÉXICO

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México Norte4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Anáhuac México Sur2*MX UAMSSpanish
Universidad Panamericana3*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

PERÚ

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo1*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa)5P LISBOA01Portugese A2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Jesuit University Ignatianum in Krakow2*PL KRAKOW19Polish B2/English B2
University of Warsaw2PL WARSZAW01Polish B2/English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 (IBT)
Florida International University3*US FIUTOEFL 550(PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
Saint Thomas University Houston2*US USTTOEFL 550
University of the Incarnate World2*US UIWTOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

7 785 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones i la gestió d'equips. També, ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup;

facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un sòlid coneixement dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la Psicologia.
 • Disposar d'un sòlid coneixement de la Psicologia de la Salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
 • Disposar d'un ampli coneixement dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
 • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la que s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé del pròxim i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona
 • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
 • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en Psicologia, així com de comunicar amb ordre i claredat el seu coneixement.
 • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
 • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent al bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

 • Indicadors de seguiment

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community