Grau en Psicologia + certificat en Gestió de Persones i Organitzacions

Desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestió d'equips

psicología + gestion personas
Psicologia + certificat en Gestió de Persones i Organitzacions
Denominació

Grau en Psicologia + certificat en Gestió de Persones i Organitzacions

Àrea acadèmica

Psicologia

Durada

4 ANYS
 

Crèdits

276 ETCS

Ocupabilitat

93,3 % (enquesta d'inserció laboral AQU 2020)

UNITAT TERAPÈUTICA D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA

 
Perfil alumnes

Tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb les persones, la gestió d'equips i el lideratge inclusiu.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes
Horari Classes certificat en Gestió de Persones i Organitzacions
Grau en PSICOLOGIA
 

Més del 70 % del professorat és professional en actiu especialitzat en la matèria que imparteix

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 93,3 % dels nostres alumnes troba feina en acabar els estudis, 10 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (enquesta d'inserció laboral AQU 2020).

2. Satisfacció amb el grau

El 84 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis cursats en Psicologia (AQU 2020).

3. Gestió de persones i organitzacions

Títol propi que desenvolupa les habilitats directives personals per a la gestó d'equips per, així, poder afrontar el repte d'aconseguir l'èxit empresarial a través de l'excel·lència en la gestió de les persones.

4. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada que permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant pràctiques reals en empreses, escoles, hospitals i centres de dia, així com tallers i seminaris pràctics. Tenim més de 15 anys d'experiència en la formació de professionals de psicologia.

Promovem una actitud activa i emprenedora per part dels alumnes, com amb la creació del grup Psykhé, que organitza la Jornada Anual d’Estudiants de Psicologia.

5. Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica

Els estudiants de tercer i quart del grau en Psicologia assisteixen a sessions de psicopatologia del màster en Psicologia General Sanitària, impartit a Unitat Terapèutica d'Assistència Psicològica, que la UAO CEU té a l'Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirónsalud, de manera que poden presenciar i supervisar sessions clíniques amb pacients reals.

6. Soft Skills

Els graus en Psicologia inclouen aquest programa d'habilitats emocionals i socials perquè els alumnes aprenguin a moure's en el seu entorn, treballar bé amb els altres, fer una bona tasca i aconseguir els seus objectius personals i professionals. Durant els quatre cursos del grau es faran seminaris i tallers transversals.

7. Alumne intern investigador

Amb la creació d'aquesta figura es permet als estudiants fer funcions de suport a la investigació i aplicar el seu coneixement, ja sigui en equips universitaris o bé dins de centres hospitalaris, com ja passa en diversos hospitals de Catalunya.

8. Menció optativa

Formació especialitzada en els àmbits professionals més demanats en psicologia:

  • Menció en Psicologia Clínica i de la Salut
  • Menció en Psicologia del Desenvolupament i l’Educació
  9. Programa de competències CEU ePlus

  El programa CEU ePlus s’incorpora en tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demanades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de fer un procediment individualitzat de coaching.

  10. Progressive International Development

  Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels estudis des de primer curs fins a quart amb:

  • Activitats de col·laboració internacional
  • Intercanvis acadèmics entre professorat i alumnes
  • Participació en projectes d'investigació internacionals
  • Estades breus o llargues en universitats estrangeres

  11. Itinerari complet

  Amb el màster universitari en Psicologia General Sanitària, que habilita per exercir la professió titulada i regulada per compte propi o d’altri en l’àmbit sanitari, i el doctorat en Ciència i Tecnologia de la Salut.

   

  Sortides i pràctiques

  SORTIDES PROFESSIONALS

  L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Psicologia + certificat en Gestió de Persones i Organitzacions per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

  A més de les sortides professionals pròpies del graduat en Psicologia, els alumnes que segueixin el programa en Adreça de Persones i Lideratge estaran especialment preparats per liderar qualsevol equip de treball en un entorn empresarial, gestionant persones en diferents àmbits i nivells.

  Aquest programa està dissenyat per formar professionals capaços d'afrontar amb èxit els reptes que planteja el món laboral actual.

  • Hospitals, clíniques i centres sanitaris públics i privats
  • Centres educatius
  • Centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
  • Jutjats i institucions penitenciàries
  • Gabinets de psicologia i logopèdia
  • Docència i recerca

  PRÀCTIQUES

  Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries en empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

  Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica  i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

  El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

  També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

  Per a més informació, podeu accedir al Servei de Pràctiques i Ocupació.

   
  • relació d'empreses
   PDF
  • Informació i contacte

  Internacional

  CONVENIS INTERNACIONALS

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  *: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

  Preus i ajuts

  IMPORT TOTAL 1r CURS

  8.139 €*

  *Preu vigent per al curs 2022-2023

  Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

  L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

  RESERVA DE PLAÇA

  Fent el pagament de 1.500 € (a descomptar del preu total del curs), es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

  Desistiment de reserva:

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

  FORMA DE PAGAMENT

  Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

  • pagament únic

   La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

  • pagament fraccionat

   Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

  • pagament mensual

   En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

   

  • Nou finançament especial

   Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

   - Banc Sabadell

   - CaixaBank

   - Banco Santander

   Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

  MÉS INFORMACIÓ

  Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
  Tel. +34 932 53 72 00
  futurosalumnos@uao.es

  Qualitat i normativa

  PERFIL D'INGRÉS

  L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb el funcionament de la ment humana i el tracte amb persones i la gestió d'equips. També, ha de tenir facilitat per la biologia i les ciències; interès pels fonaments últims de la vida humana; facilitat per l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions; ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup.

  A més, cal tenir facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució; ha de tenir interès pel bé de les persones i respecte per la seva inalienable dignitat.

  És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

  OBJECTIUS

  • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, metodològics, biològics, sistemàtics i evolutius de la psicologia.
  • Disposar d'un coneixement sòlid de la Psicologia de la Salut i de les variants anormals i patològiques de la vida psíquica.
  • Disposar d'un coneixement ampli dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la psicologia.
  • Disposar d'una formació, inspirada en l'humanisme cristià, atenta a la cerca de la veritat, sobre la qual s'estableixi un compromís personal d'interès pel bé de l'individu i pel bé comú, tenint com a base la dignitat de la persona.
  • Ser capaç de comprendre, avaluar, criticar i discutir plantejaments teòrics i pràctics de caràcter psicològic i ètic.
  • Desenvolupar l'hàbit de raonar, argumentar i investigar en psicologia, així com de comunicar amb ordre i claredat el coneixement propi.
  • Desenvolupar competències i habilitats en l'àmbit de l'avaluació i de la intervenció psicològica en els principals àmbits de l'exercici d'aquesta professió, en col·laboració amb altres professionals.
  • Arribar a ser un psicòleg que assumeixi l'exercici de la seva professió amb responsabilitat i sol·licitud, atenent el bé de les persones i institucions amb què el seu treball està relacionat, dins del marc de l'ètica professional.

  NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

  PLA D'ACCIÓ TUTORIAL