🎓 Màster Estudis Humanístics i Socials | Universitat Abat Oliba CEU

Programa de caràcter multidisciplinari orientat a promoure l'accés a un programa de doctorat en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.

girl
Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places

20

modalitat

Semipresencial

 
Perfil alumne

Llicenciats, diplomats o graduats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la docència i la investigació universitàries o que desitgin adquirir criteris filosòfics i sociològics sòlids per avaluar amb profunditat el món contemporani.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juny. Divendres de 16.00 h a 20.15 h. Opció d'assistència virtual a la classe via online.

Calendari Acadèmic

Màster universitari en ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS
 

Preparació de caràcter multidisciplinari orientada a promoure l’accés a un programa de doctorat en l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Habilitació pel Doctorat

Els ensenyaments del màster universitari a Estudis Humanístics i Socials de la Universitat Abat Oliba CEU tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a promoure la seva iniciació a tasques investigadores dins de l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials.

Les matèries que componen el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials estan pensades per proporcionar a l’alumne una visió profunda, precisa i oberta dels grans problemes filosòfics i culturals a la llum del pensament clàssic, particularment de Sant Tomàs d’Aquino.

2. Metodologia

El plantejament docent respon a la intenció de formar a l’alumne especialment en ordre a la investigació, suscitant en ell una reflexió autònoma que el mogui a plantejar de manera creativa els interrogants adequats a cada àmbit.

La familiarització amb el maneig de la bibliografia i les fonts en general, la capacitat de diagnosticar un estat de la qüestió, així com la facultat d’argumentar racionalment en favor d’una determinada posició són els tres eixos sobre què s’organitza la docència.
Orientació personalitzada: tutorització orientada a la posterior elaboració de la tesi doctoral.

3. Professorat

Quadre docent compost per professors i investigadors escollits pel seu reconegut prestigi i especialització.

4. Modalitat

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial, amb la possibilitat de seguir les classes presencialment o, eventualment, a través de videoconferència.

5. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del Màster

Dr. Enrique Martínez
Universitat Abat Oliba CEU.

emartinez@uao.es


Claustre de professors

 • Stefano Abbate. Doctor en Humanitats i Ciències Socials per la UAO CEU (2014), amb la tesi “La influencia de la gnosis y del ebionismo en la secularización de la esperanza cristiana - Un estudio sobre el mesianismo moderno”. Professor d'Antropologia i Doctrina Social de l'Església a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Javier Barraycoa. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1993) amb la tesi “Poder de Déu, Poder d'Estat. El protestantisme en la Gènesi de la modernitat política”. Director d'estudis del grau de Ciències Polítiques i professor de Sociologia a la Universitat Abat Oliba CEU. Ha publicat nombrosos assajos sobre polítiques demogràfiques, sociologia del poder, nacionalisme i antropologia cultural.
 • Mariano Bártoli. Doctor en Estudis Tomístics per la Universitat Abat Oliba CEU i Llicenciat en Ciència Política (1998) i en Filosofia (1999) per la Universitat Gabriela Mistral, de Xile (1999). Professor de Teoria de l'Educació a la Universitat Abat Oliba CEU .
 • Miguel Ángel Belmonte. Doctor en Filosofia per la Universitat Internacional de Catalunya (2006) amb la tesi “Prudència, ordre i vida política. D'Aristòtil a Weber (i volta)”. Director del departament d'Humanitats i Ciències de l'educació i professor d'Antropologia i Ciència Política a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carmen Cortés. Doctora en Dret per la Universidad San Pablo CEU (2007) amb la tesi “Poder i pacte: el pensament polític de Francesc Eiximenis”. Secretària del Departament de Dret i Ciència Política, i professora de Teoria i Filosofia del Dret, i de Doctrina Social de l'Església, a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Martín Echavarría. Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Regina Apostolorum de Roma (2004), amb la tesi “La praxi de la psicologia i els seus nivells epistemològics segons sant Tomàs d'Aquino”. Membre corresponent de la Pontifícia Acadèmia de sant Tomàs. Director del departament de Psicologia i professor de Psicologia a la Universitat Abat Oliba CEU. Autor de nombrosos escrits sobre els fonaments filosòfics de la praxi de la Psicologia.
 • Marcin Kazmierczak. Doctor en Filologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006) amb la tesi “La metafísica idealista en l'obra de J.L. Borges”. Vicerector de recerca i professor de Literatura a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Enrique Martínez. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1999) amb la tesi “Persona i educació en sant Tomás d'Aquino”. Membre ordinari de la Pontifícia Acadèmia de Sant Tomàs. Coordinador del grup de recerca “Persona i vida personal” (PROSOPON). Director del Màster d'Estudis Humanístics i Socials i professor de Filosofia de la Universitat Abat Oliba CEU. Autor de nombrosos escrits de Metafísica de la persona i de Filosofia de l'educació.
 • Alessandro Mini. Doctor en Dret per la UAO CEU (2010) amb la tesi “La síntesi tomista en el Apparatus Super Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae del jurisperito Tomás Mieres”. Professor d'Antropologia i Doctrina Social de l'Església de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Joan D'Àvila Juanola. Dr. en Filosofia per la UAO CEU. Llicenciat en Filosofia per la UB i en Psicologia per la UAO CEU. Máster en Filosofia i Estudis Clàssics per la UB i en Psicologia General Sanitària per la UdG. Professor en Psicologia de Processos Psicològics Bàsics i membre del grup de recerca “Persona i vida personal” (PROSOPON).

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Estudis Humanístics i Socials per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Investigador
 • Docent universitari
 • Analista d’entorns socials, polítics i culturals
 • Millora curricular de professors de secundària i batxillerat per a la seva promoció interna

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

3 975 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Estudis Humanístics i Socials han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s Degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats, diplomats o graduats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la docència i la investigació universitàries
 • Llicenciats, diplomats o graduats que vulguin completar la seva formació humanística obrint la possibilitat de dedicar-se parcialment a la investigació
 • Llicenciats, diplomats o graduats que desitgin adquirir criteris filosòfics i sociològics sòlids per avaluar amb profunditat el món contemporani

OBJECTIUS

Els ensenyaments del màster universitari en Estudis Humanístics i Socials de la Universitat Abat Oliba CEU tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada de caràcter multidisciplinari orientada a promoure la seva iniciació en tasques investigadores dins de l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials.

Les matèries que componen el màster universitari en Estudis Humanístics i Socials estan pensades per proporcionar a l’alumne una visió profunda, precisa i oberta dels grans problemes filosòfics i culturals a la llum del pensament clàssic, particularment de Sant Tomàs d’Aquino.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL