Fecha: dilluns, 17 de juliol de 2017 a las 13:15h

Immersió a l'escola per aprendre l'art d'ensenyar

El magisteri és una carrera en què el contacte directe amb la realitat laboral es fa imprescindible per a la correcta formació del futur mestre. Aquesta necessitat de conèixer la realitat de l'ofici abans d'exercir-ho és encara més intensa que a la majoria de les professions.

En el treball amb nens no es replica de forma invariable una relació causa-efecte, dos més dos no sempre sumen quatre. Cada nen respon de forma diferent davant els diversos estímuls i situacions. Per aquesta raó, en certa manera l'ofici de mestre és un art que només pot aprendre's si, de forma paral·lela als coneixements teòrics abstractes, el futur mestre té una vivència de les situacions i realitats que es viuen a l'aula.

Conscients que ensenyar a educar i tractar amb nens sense el contacte directe amb ells seria una formació incompleta, la Universitat ha implantat el Programa d'Immersió Escolar (PIE) en els graus d'Educació Primària i Infantil. Es tracta d'un pla dels estudis d'Educació que implica la participació de l'alumne en activitats reals que es desenvolupen als centres educatius des del primer curs de carrera.

En l'engegada del PIE, la Universitat es beneficia del fet de pertànyer a una fundació en què s'integren dos col·legis (Abat Oliba Loreto i Cardenal Spínola), circumstància que permet que la immersió a l'aula pugui ser intensa i continuada.

Entre les activitats que els alumnes poden realitzar als centres esmentats es troben l'observació de classes reals, assistència a juntes d'avaluació i planificació, xerrades amb mestres amb experiència sobre les seves motivacions i desafiaments, la col·laboració i organització de festivals de finalització de curs i activitats culturals.

Programa d'inmersió escolar