🎓 Grau en Educació Primària | Universitat Abat Oliba CEU

El grau en Educació Primària de la Unviersitat Abat Oliba CEU ofereix especialització en Educació especial, en Educació Física i en Llengua Anglesa.

girl
Grau en Educació Primària
Denominació / Àrea acadèmica

Grau en Educació Primària 
Educació i Humanitats

Durada

4 anys

Crèdits / places

240 ETCS/
40 places

Certificació oficial de qualitat - AQU

Desenvolupament professional

Programa d’immersió escolar

Ocupabilitat

91,7 % (enquesta d'inserció laboral AQU 2020)

Perfil alumnes

Tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació al servei de la persona i del bé comú.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Selecciona el any acadèmic
Grau en EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 

Contacte directe amb la professió des del primer curs amb el programa d'immersió escolar

¿Por qué estudiar en la UAO CEU?

1. Empleabilidad

La tasa de ocupación de Educación Infantil es del 95,8% (+ de 8 puntos sobre la media de las universidades catalanas AQU 2023).

2. Experiencia

La Universitat Abat Oliba CEU ofrece un sólido, profundo y profesional plan de estudios, resultado de la suma de experiencias educativas universitarias vividas tanto en el área de Humanidades, como en las escuelas de magisterio de Vigo y Sevilla, más los centros escolares de los que el grupo CEU dispone por todo el territorio nacional.

La finalidad de este grado es ofrecer una formación integrada y completa, para que los maestros, además de una elevada cualificación técnica y científica, consigan una capacitación pedagógica y didáctica que les permita ser excelentes docentes y educadores, maestros que sientan la educación como una vocación.

3. Curso intensivo de preparación para el acceso a los grados de Educación 

Curso intensivo de lógica/matemáticas y de lengua catalana para superar la prueba de aptitud personal requerida para acceder a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria.

4. Programa de inmersión escolar

Desde el primer curso de la carrera, los alumnos participan directamente en las actividades reales que se desarrollan en los centros educativos de la Fundación Abat Oliba, posibilitando un conocimiento práctico de la función docente y de todo aquello que rodea el ejercicio de la enseñanza.

 • observación sistemática en clases reales
 • asistencia a juntas de planificación y evaluación
 • entrada en las clases de sus profesores de didáctica, de manera que puedan observar y realizar lo que ellos mismos enseñan
 • charlas con maestros con diferentes grados de experiencia acerca de sus motivaciones, dificultades, desafíos, etc.
 • visitas y excursiones a centros culturales y deportivos para conocer los departamentos pedagógicos y las actividades que realizan
 • colaboración en la organización y realización de festivales de fin de curso, fiestas tradicionales como Sant Jordi, la Castañada, Navidad, etc.
5. Jornadas y seminarios

• Education TALKS: encuentros dinámicos e innovadores concebidos para propiciar una reflexión de carácter global sobre nuevas formas y métodos de enseñanza.
• EDUCongress: dirigido a profesionales de la educación que trabajan favoreciendo el desarrollo de los niños.

6. Programa de competencias CEU ePlus

Modelo docente basado en la formación práctica y personalizada que permite vincular los conocimientos teóricos a la praxis profesional, mediante estudios de casos y experiencias reales, talleres y seminarios prácticos.
Incluye visitas a empresas y centros de producción tanto nacionales como internacionales mediante stages.

7. Progressive International Development

Nuevo itinerario de experiencia internacional que fomenta que los alumnos de los grados de Educación puedan internacionalizarse desde primer curso hasta cuarto con actividades de colaboración internacional, intercambios académicos de profesorado y alumnos, participación en proyectos de investigación internacionales y propuesta de estancias breves o largas en universidades extranjeras.

1.º) Los alumnos vivirán una experiencia de investigación online con expertos de educación del ámbito europeo.
2.º) Ofrecemos una primera experiencia internacional, participando en eventos de dimensión mundial en el ámbito de la educación.
3.º) Preparamos a los alumnos para los retos más recientes mediante el programa de prácticas y estudios internacionales en Inglaterra, Irlanda y Finlandia.
4.º) Ampliamos horizontes mediante el programa Erasmus, o mediante estancias semestrales en una de nuestras universidades partner en America y Europa.
 

 

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne o alumna que obté el títol oficial de graduat en Educació Primària per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

 • centres educatius (primària)
 • centres assistencials (població marginal, integració, etc.)
 • gabinets de psicologia i logopèdia
 • docència i recerca
 • educació en l'àmbit hospitalari
 • centres culturals i formació d'adults
 • empreses de serveis educatius
 • professors de religió*

(*) En cas de cursar les assignatures per a l'obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica - DECA.

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'estudiant.

Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.  

El conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir-ne el màxim aprofitament.

Per a més informació, accediu al Servei de Pràctiques i Ocupació.

 
 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina 4* AR UCA Spanish
Universidad Católica de la Plata 1* AR UCALP Spanish
Universidad Fasta 2* AR UFASTA Spanish

AUSTRIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
The University of Graz 1* A GRAZ01 German B2/English B2

AUSTRALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Murdoch University 2* AU MURDOCH Ver requisitos

BÉLGICA

CHILE

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Finis Terrae - Santiago 2* CL FINNIS Spanish
Universidad de Santo Tomás 2* CL UST Spanish
Universidad Finis Terrae 2* CL FT Spanish
Universidad del Desarrollo 2* CL UDD Spanish

FRANCIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Toulouse Catholic University 2* F TOULOUSE09 French B2/English B2

IRLANDA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Maynooth University 12* IRL MAYNOOT01 English B2

ITALIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Università degli Studi di Foggia 2 I FOGGIA03 Italian B1/English B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA 10 I ROMA04 Italian B1/English B1

MÉXICO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Anáhuac México 2* MX UAM Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana 2* MX UP Spanish
Universidad Iberoamericana 2* MX IBERO Spanish

NORUEGA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Volda University College 4 N VOLDA01 Norwegian A2/English B2

PERÚ

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad de Piura 2* PE UDEP Spanish
Universidad Católica San Pablo 2* PE UCSP Spanish

PORTUGAL

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 3* P LISBOA52 Portugese B2/English B2

POLONIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
The Pontifical University of John Paul II in Cracow 2* PL KRAKOW08 Polish B2/English B2
Jesuit University Ignatianum in Krakow 2* PL KRAKOW19 Polish B2/English B2
John Paul II Catholic University of Lublin 6 PL LUBLIN02 Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University 1* PL TORUN01 English B1

SUECIA

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Jönköping University 2* S JONKOPI01 TOEFL score of at least 575

REINO UNIDO

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Liverpool John Moore University 10* UK LIVERPO02 English B2
Sheffield Hallam University 4* UK SHEFFIE02 English B2, IELTS 6.0

ESTADOS UNIDOS

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Catholic University of America 4* US CUA TOEFL 80 (IBT)
University of the Incarnate Word 2* US UIW TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE)  C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5
Saint Thomas University Houston 2* US UST TOEFL 550

URUGUAY

universitat places Cod. Universidad Requisits d'idioma
Universidad Católica de Uruguay 2* URY UCU
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1r CURS

6.915 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

RESERVA DE PLAÇA

Un cop l'admissió hagi estat favorable, es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs).

*La reserva de plaça es serà efectiva exclusivament per a la convocatòria ordinària (juny) de les proves d'accés a la universitat. La persona candidata que no les hagi superades (o que no hagi superat altres requisits d'accés en la convocatòria de juny), però hagi abonat la reserva de plaça, tindrà prioritat en la matrícula de setembre en cas que la Universitat disposi de places en la titulació sol·licitada.

 

Desistiment de reserva: s'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.**

**Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

 • pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  Pagament fraccionat de la matrícula en cinc quotes per curs.

 • pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.

  - Banc Sabadell

  - CaixaBank

  - Banco Santander

  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant aspirant a cursar estudis d'Educació Primària ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació de servei a la persona i al bé comú, tal com s'ha entès en la majoria de tradicions culturals, particularment la nostra. Així mateix, ha de sentir inclinació cap al bé propi dels nens de les edats que corresponen a l'etapa d'educació primària, sense la qual difícilment podrà assumir les dificultats inherents a la tasca docent en aquesta etapa de creixement.

També ha de disposar de capacitats intel·lectuals que s'ordenin principalment en el que és concret, amb vista a adaptar-se després a les condicions cognitives dels seus alumnes, i en el que és pràctic, amb vista a saber adaptar convenientment els mitjans didàctics de manera que s'assoleixin amb eficàcia els objectius d'aprenentatge pretesos.

D'altra banda, l'estudiant ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels alumnes, com la música, el dibuix, etc. També ha de saber col·laborar en equip, ja sigui en tasques concretes de docència com en àmbits institucionals més complexos, com ho són els centres escolars.

Una condició important de l'aspirant a educador de primària és que ha de tenir la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant a dins de l'aula, com fins i tot en altres àmbits de la comunitat educativa; en particular, ha de saber comunicar-se amb les famílies, respectant en tot moment el caràcter subsidiari de la feina de l'escola respecte a la dels pares.

OBJECTIUS

 • Disposar d'un coneixement sòlid dels fonaments històrics, filosòfics, psicològics, pedagògics i didàctics de la tasca educativa, del nen de 6 a 12 anys i de la institució escolar.
 • Disposar d'un coneixement sòlid dels continguts de les diferents disciplines pròpies de l'educació primària.
 • Disposar d'una formació pràctica i aplicada de la didàctica particular pròpia de cada àmbit disciplinari i de l'organització escolar.
 • Desenvolupar competències que disposin a treballar amb professionalitat i eficàcia, tant individualment com en equip, pel bé dels alumnes, atenent les circumstàncies de cadascun, sempre en col·laboració subsidiària amb la tasca educativa dels pares.
 • Desenvolupar competències que disposin a actualitzar de forma permanent els coneixements i habilitats, particularment davant dels canvis que experimenta la societat de la informació.
 • Desenvolupar competències que permetin situar-se de forma constructiva i professional dins de l'entorn escolar i sociocultural, particularment pel que fa a la relació entre escola i família.
 • Desenvolupar competències científiques que permetin realitzar aportacions noves al desenvolupament de la pedagogia en qualsevol dels seus àmbits.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Education Talks