girl
Per què a la UAO CEU?

Experiència UAO CEU

Primer grup educatiu del país

La UAO CEU és una de les tres universitats del grup CEU.

82 anys d'experiència i més de 210 000 antics alumnes.

Experiència

El grup CEU té més de 40 anys d'experiència en la formació de postgrau.

Ocupabilitat

La taxa d'inserció laboral en els estudis de postgrau del CEU és del 95 %.

Programa de lideratge

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL)

La quarta millor escola de negocis mundial segons el Finantial Times.

Professorat de primer nivell

Professorat de primer nivell amb gran experiència acadèmica i una trajectòria professional rellevant.

Capacitació professional

Màsters universitaris que habiliten per a l'exercici professional en diversos àmbits com el jurídic o el sanitari.

Especialització, diferenciació i projecció

Programes que aporten veritable valor afegit al perfil professional dels nostres alumnes.

Recursos d'informació

Recursos bibliogràfics i dipòsit legal com a suport a l'estudi i a la recerca.