girl
Pla econòmic personalitzat

PLA ECONÒMIC PERSONALITZAT

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix un pla econòmic personalitzat perquè tots els estudiants amb talent tinguin l’oportunitat de ser alumnes de la nostra universitat:

 • Noves modalitats de pagament
 • Pagament mensual: finançament especial al 0 %
 • Altres acords de finançament
 • Beques i ajuts a l'estudi
 • Préstecs personals

MODALITATS DE PAGAMENT I FINANÇAMENT

Un cop formalitzada la reserva del postgrau d'interès (500 €), l’import restant es podrà efectuar de les següents formes:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  50 % al formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d'interès* amb el Banc Sabadell.

 • altres acords de finançament

  Amb el Banc Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

*Consultar comissió d'obertura

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla personalitzat.

CONTACTE

 

T. 932 540 900 / 932 540 919
futurosalumnos@uao.es