girl
Doble grau en Dret + Criminologia i Seguretat
sol·licita informació
Denominació

Doble grau en Dret + Criminologia i Seguretat

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / crèdits

5 ANYS
 

Crèdits

399 ETCS

Ocupabilitat

90 % (Enquesta d'inserció laboral AQU 2014)

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Tenir interès pel sistema de justícia i el de la seguretat, pel fenomen criminal i els factors de criminalització.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Classes

Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 90 % dels nostres estudiants de Dret troba feina en finalitzar els estudis, 4 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (Enquesta Inserció Laboral AQU 2014).

2. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en 5 anys dues carreres universitàries, El grau en Criminologia i Seguretat s’imparteix en modalitat semipresencial, fet que facilita la seva compatibilització amb els estudis del grau en Dret.

Aquesta doble titulació que combina els estudis del grau en Dret amb el grau en Criminologia i Seguretat, ajuntant la formació jurídica amb sòlids coneixements sobre Criminologia, Criminalística i Seguretat Privada. Això, sense dubte, ampliarà els horitzons professionals dels estudiants en l’àmbit de la prevenció i investigació dels delictes. Estudiar aquesta doble titulació a la UAO CEU completarà la formació jurídica de l’alumne amb la capacitació necessària per treballar en la investigació a través d’una consolidada base teòrica, així com d’una àmplia experiència pràctica, desenvolupada no només a les nostres instal·lacions sinó també en àmbits externs.

3. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial, tallers i seminaris pràctics.
A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics de Dret Mercantil
 • Tallers de Retòrica, d’argumentació jurídica
 • Simulacions d’actuacions judicials, processos de negociació
 • Societat de Debat
 • El Club del Jurista
4. Titulacions

El grau en Criminologia i Seguretat inclou les titulacions de curs superior en Direcció de Seguretat Privada i el títol propi en Investigació Privada, homologades pel Ministeri de l'Interior per a l’habilitació professional de l’exercici de les professions de Director de Seguretat Privada i de Detectiu Privat, respectivament.

5. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

6. Internacionalització

Oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el Màster en U.S. Law a la University de Saint Thomas de Minnesota.

7. Formació complementària

Per potenciar la formació jurídica i tecnològica que inclou el programa Wolters Kluwer Certifica.

8. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Dret + Criminologia i Seguretat per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria
 • Assessoria jurídica d'empresa i banca
 • Cossos de l'administració de l'Estat (advocacia de l'Estat, Administració Civil, Judicatura, Lletrats de les Corts i del Consell d'Estat, Cossos jurídics dels exèrcits, Notaries, Registre de la Propietat, etc.)
 • Cossos de l'administració de les institucions comunitàries i organismes internacionals
 • Cossos de l'administració de les comunitats autònomes i ens locals
 • Gestió administrativa de les empreses (laboral, econòmica, comercial, etc.)
 • Carrera diplomàtica i funcionaris internacionals
 • Assessoria sociològica i politològica a partits i associacions polítiques i socials
 • Organitzacions no governamentals (ONGs)
 • Criminòleg en l'àmbit privat o públic
 • Professionals de l'administració de Justícia: pèrits, advocats penalistes, fiscals i jutges de l'àmbit penal i vigilància penitenciària
 • Cossos i forces de seguretat de l'Estat, comunitats autònomes o ens locals
 • Serveis de seguretat privada: investigador o detectiu privat, director de seguretat privada

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
 

 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÈLGICA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2

BRASIL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortugués

XILE

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
Universidad del Desarrollo1*CL UDDSpanish

ALEMANYA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen)4*D FRIEDRI01English B2/German B2
Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen1D MUNCHEN01German B1

FRANÇA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
ICES. Institut Catholique d'Etudes Supérieures4F LAROCHE01French B1/English B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne2F PARIS012English B1/French B1

IRLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University4*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara3I FERRARA01Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B2/English B2
University of Padova2I PADOVA01Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena2I SIENA01Italian A2/English B1

MÈXIC

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Instituto Tecnológico de Monterrey3*MX ITESMSpanish
Universidad Anáhuac México Norte4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Anáhuac México Sur2*MX UAMSSpanish
Universidad Panamericana3*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

PERU

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo1*PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

ESTATS UNITS

universitatplacesCod.UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University3*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
Regent University (Virginia)3US RUTOEFL o certificado del British Council
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

11 418 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
Tel. +34 932 53 72 00
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la seva més adequada conformació i aplicació, dels ideals de Justícia que els alenen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, capacitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució. És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del Dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre què està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades - d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents- pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera- en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de buscar i fer efectiva en cada cas la justícia - transcendental pel bé comú i particular.
 • Disposar de sòlids coneixements sobre Criminologia, Criminalística i Seguretat Privada.

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community