🎓 Grau en Dret + Global Business and Economics | Universitat Abat Oliba CEU

El grau Dret + Global Business and Economics aporta una visió integral i profunda de l'estructura empresarial internacional molt valorada. Taxa d'ocupació del 90%.

girl
Doble grau en Dret + Economia i Gestió (International Business)
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Doble grau en Dret + Economia i Gestió (International Business)*

Menció en International Business

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

5 ANYS

Crèdits

384 ECTS

Ocupabilitat

90 % (Enquesta d'inserció laboral AQU 2014)

Desenvolupament professional

Programa de competències CEU ePlus

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

Calendari Acadèmic

Horari Classes

Des de 1973 formant juristes

Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 90 % dels nostres estudiants troba feina en finalitzar els estudis, 4 punts percentuals per sobre de la mitjana de les universitats catalanes (Enquesta Inserció Laboral AQU 2014).

2. Tradició i vanguardia

Fa més de tres dècades que la Universitat Abat Oliba CEU forma a professionals tant de l'àmbit del Dret com de l'Empresa. La combinació de matèries jurídiques i de negocis internacionals d'aquesta doble titulació proporciona una visió integral i profunda de l'estructura empresarial, molt valorada en el mercat global actual. Donada la competència internacional i l'aparició de cadenes de valor globals es fa necessària l'aparició de carreres que garantitzin l'existència de professionals amb una formació adequada que pugui administrar adequadamente els negocis de les empreses amb projecció internacional.

3. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència provincial. A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics de Dret Mercantil
 • Tallers de Retòrica, d’argumentació jurídica
 • Simulacions d’actuacions judicials, processos de negociació
 • Societat de Debat
 • El Club del Jurista
4. Programa de competències CEU ePlus

El programa CEU ePlus s’incorpora a tots els graus des del primer curs per treballar les competències més demandades pel mercat laboral específicament per a cada carrera. A més, l’estudiant disposa sempre de la possibilitat de realitzar un procediment individualitzat de coaching.

5. Internacionalització

A través del programa bilingüe d’especialització en “International and European Law Practice”. A més, oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el Màster en U.S Law a la University de Saint Thomas de Minnesota..

6. Formació complementària

Per potenciar la formació jurídica i tecnològica que inclou el programa Wolters Kluwer Certifica.

7. Itinerari complet

Amb el màster universitari en Advocacia. Se li dóna a l'alumne la capacitació addicional exigida per la llei amb aquest màster de caràcter professionalitzador.

8. Investigació

Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

Pla d'estudis

1r curs

 • Història i Societat
 • Antropologia
 • Ciència Política
 • Història del Dret
 • Teoria del Dret
 • Institucions Polítiques
 • Dret romà
 • Economia
 • Informàtica Empresarial
 • Matemàtiques per a l'Economia
 • Estadística econòmica (SPSS)
 • Matemàtiques Financeres per a Negocis Int.
 • Principis de Macroeconomia
 • Finances Corporatives en Negocis Int.

2n curs

 • Dret Constitucional I
 • Dret Internacional Públic i de la Unió Europea
 • Comunitat Política i Comunitat Internacional en la DSE
 • Fonaments del Dret Penal
 • Persona i Família en el Dret Civil
 • Dret Canònic Matrimonial
 • Persona i Família en la DSE
 • Dret Patrimonial I
 • Dret Constitucional II
 • Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Dret Administratiu
 • Argumentació i retòrica jurídica (Opt.)
 • Comptabilitat financera (Opt.)
 • Sociologia política i opinió pública (Opt.)
 • Aplicacions Econòmiques de la Teoria de Jocs
 • World Economy
 • Econometria i Anàlisi de Dades (Gretl)
 • Principles of Marketing in International Business
 • Cultural Environment in a Global Business
 • Elective 1 (Mention in GF / IM / IAC / IE)

3r curs

 • Dret Mercantil I
 • Dret Patrimonial II
 • Dret Processal I
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • La vida econòmica i el treball humà a la DSE
 • Dret Penal Avançat
 • Dret Financer i Tributari
 • Dret Administratiu Especial
 • Dret Processal Laboral (Opt.)
 • Política de personal (Opt.)
 • Organització administrativa (Opt.)
 • Teoria de la prova (Opt.)
 • Anàlisi de l'entorn econòmic (Opt.)
 • Sistemes polítics i política comparada (Opt.)
 • Elective 2 (Mention in GF / IM / IAC / IE)
 • Elective 3 (Mention in GF / IM / IAC / IE)
 • Supply Chain Management in a Global Economy
 • Practical Tools for Foreign Trade
 • Global Entrepreneurship

4t curs

 • Dret Processal II
 • Sistema Tributari
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Mercantil II
 • Filosofia Política i del Dret
 • Dret Patrimonial III
 • Pràcticum (Dret)
 • Treball Final (Dret)
 • Mediació i arbitratge (Opt.)
 • Organització d'Empreses (Opt.)
 • Ciència de l'Administració i Polítiques Públiques (Opt.)
 • International Economics
 • Elective 4 (Mention in IE)
 • Pràcticum (Global Business)
 • Strategic Management in Global Business
 • Global Business Games
 • Elective 5 (Mention in IE)
 • Treball Final de Grau (Global Business)

Mencions

 • Global Finance (GF)
  • International Finance
  • Global Portfolio Investment
  • International Financial Markets and Derivatives
 • International Marketing (IM)
  • e-commerce and Digital Marketing
  • International Marketing
  • Consumer Behaviour
 • International Accounting and Controlling (IAC)
  • Global Business Audit
  • Consolidació d'Estats Comptables en Negocis Internacionals
  • International Accounting Standards
 • International Economics (IE) (5th Semester)
  • Social and Sharing Economy in a Global Business
  • Growth and Development Economics
  • International Monetary and Banking Theory
  • Econometrics II
  • Economic Policy in OECD countries

Sortides i pràctiques

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial "graduat en Dret + Economia i Gestió (International Business) per la Universitat Abat Oliba CEU" pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Advocat en l'àmbit empresarial
 • Advocat en l'àmbit fiscal
 • Anàlisi econòmica, assessoria, gestió i direcció en l'àmbit de l'empresa privada (pimes, grans empreses nacionals i multinacionals) o en l'àmbit de la gestió pública
 • Serveis d'anàlisi econòmica d'institucions privades i públiques
 • Assessoria i consultoria fiscal
 • Gestió d'activitats de comerç exterior en empreses importadores i/o exportadores
 • En el món empresarial, especialment dins de departaments o unitats amb relacions econòmiques i negocis internacionals
 • Exercici de funcions tècniques i directives en institucions públiques espanyoles i internacionals que intervenen en els mercats i en el comerç internacional

PRÀCTIQUES

Durant l'últim curs del grau es realitzen les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne.
Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten a l'estudiant aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de les competències professionals que facilitaran la seva futura inserció laboral. El conjunt d'activitats que l'alumne va desenvolupar durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor de l'empresa i el coordinador del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

També, l'estudiant tindrà un tutor acadèmic que realitzarà el seguiment i la valoració de les pràctiques per a garantir el màxim aprofitament de l'estada.
 

 • Relació d'empreses
  PDF
 • Informació i contacte

Internacional

CONVENIS INTERNACIONALS

ARGENTINA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Católica de Argentina4*AR UCASpanish
Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

BÉLGICA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)4B BRUXEL82French B2/English B2

CHILE

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Santo Tomás4*CL USTSpanish
Universidad Finis Terrae2*CL FTSpanish
Universidad del Desarrollo4*CL UDDSpanish

ALEMANIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Zeppelin University (Friedrichshafen)4D FRIEDRI01English B2/German B2
Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen1D MUNCHEN01German B1

FRANCIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
ICES. Institut Catholique d'Études Supérieures4F LAROCHE01French B1/English B1
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne2F PARIS012English B1/French B1

IRLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Maynooth University7*IRL MAYNOOT01English B2

ITALIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Università degli Studi di Ferrara3I FERRARA01Italian A2
Università Cattolica del Sacro Cuore6*I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
Università Suor Orsola Benincasa6I NAPOLI04Italian B2/English B2
University of Padova2I PADOVA01Italian B1
Libera Università Maria Assunta LUMSA10I ROMA04Italian B1/English B1
Università degli Studi di Siena2I SIENA01Italian A2/English B1

MÉXICO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad Anáhuac México4*MX UAMNSpanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0
Universidad Panamericana2*MX UPSpanish
Universidad del Valle de Atemajac2*MX UNIVASpanish

HOLANDA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

PERÚ

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidad de Lima2*PE LIMASpanish
Universidad de Piura2*PE UDEPSpanish
Universidad Católica San Pablo2PE UCSPSpanish

PORTUGAL

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias3P LISBOA52Portugese B2/English B2

POLONIA

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
John Paul II Catholic University of Lublin6PL LUBLIN02Polish B1/English B2
Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1
Lazarski University1*PL WARSZAW14English B2

REINO UNIDO

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Liverpool John Moore University4*UK LIVERPO02English B2

ESTADOS UNIDOS

universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
Catholic University of America10*US CUATOEFL 80 IBT
Florida International University4*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
Regent University (Virginia)1US RUTOEFL o certificado del British Council
University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5
*: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL 1R CURS

10 569 €

RESERVA DE PLAÇA

Es podrà realitzar una reserva de plaça a la Universitat Abat Oliba CEU que garanteix una plaça a la carrera, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés, realitzant el pagament de 1 500 € a descomptar del preu total del curs.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

 • pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • pagament fraccionat

  De la matrícula en 5 quotes per curs.

 • pagament mensual

  En 10 quotes a través d’un finançament especial al 0 % d’interès i sense comissió d’obertura. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 • acords de finançament

  Amb el Banco Santander, “La Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb el Servei d'Informació si vols que realitzem el teu pla econòmic personalitzat.
T. +34 932 540 900 / 932 540 919
futurosalumnos@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

L'estudiant ha de tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat i l'economia, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials. Ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la seva més adequada conformació i aplicació, dels ideals de Justícia que els alenen.

Ha de tenir facilitat per analitzar i comprendre els fenòmens socials, diagnosticar-los i proposar solucions. Ha de tenir capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució. És també d'interès i necessitat el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès).

OBJECTIUS

 • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del Dret.
 • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre què està constituït.
 • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades - d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents- pròpies del graduat en Dret.
 • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera- en què es plantegen.
 • Arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de dirigir buscar i fer efectiva en cada cas la justícia- transcendental pel bé comú i particular

COMPETÈNCIES DEL GRAU

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL