🎓 Doble máster universitario en Abogacía + Abogacía Internacional | Universitat Abat Oliba CEU

doble advocacia + derecho marítimo
Màster de formació permanent en Advocacia Internacional
Denominació

Màster de formació permanent en Advocacia Internacional

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

10 mesos

Crèdits

60 ECTS

Llengua 

castellà

Modalitat  

presencial

 
 
Perfil alumne

Juristes que requereixin una formació especialitzada en dret de la Unió Europea i dret internacional.

Admissió i matrícula

Obert el procés d'inscripció. Contacteu amb el Servei d'Informació de Postgrau per sol·licitar-ne l'ingrés.

Per a més informació

Calendari i horari

D' octubre a juliol. Els divendres de 15:00 a 20:00 i dos dissabtes al mes de 09:00 a 14:00. 

Calendari Acadèmic

 

Màster universitari en ADVOCACIA
 

Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Ocupabilitat

El 94,6% dels nostres estudiants troba ocupació en finalitzar els estudis (enquesta d'inserció laboral AQU 2023).

2. Especialització en assessoria jurídica europea i internacional de gran demanda en despatxos i empreses

El fenomen d'europeïtzació i globalització ha suposat l'expansió dels negocis i altres activitats més enllà de les fronteres nacionals. L'evolució de les noves tecnologies i la digitalització ha impulsat encara més aquesta tendència. A més, fins i tot dins de les nostres fronteres, un bon jurista necessita conèixer en profunditat el dret de la Unió Europea i l'internacional. 

Per tot això s'ha incrementat la demanda d'assessors i professionals jurídics que no només coneguin el dret nacional, sinó que tinguin coneixements especialitzats sobre el dret europeu i l'internacional, i sàpiguen moure's en aquests entorns.

El Màster de formació permanent en Advocacia Internacional respon eficaçment a les necessitats d'aquest context internacional, tant des del sector empresarial i dels negocis com dels mateixos operadors jurídics. 

L'advocat internacional és qui respon professionalment i de manera eficaç a situacions transfrontereres des del punt de vista del dret privat o públic i dins de l'àmbit europeu o en situacions amb tercers estats. El programa es dirigeix als futurs professionals del dret que vulguin exercir l'advocacia i estiguin fent el màster d'accés a la professió.

L'especialització en l'àmbit internacional els farà adquirir els instruments d'aprenentatge necessaris per ser competents en l'àmbit del dret que regula els aspectes jurídics en matèria processal, civil, mercantil, laboral i penal a escala internacional i a la UE; l'arbitratge internacional i dels drets humans, així com les noves tecnologies. Tot amb l'objectiu d'obtenir les aptituds adequades i un coneixement integral dels principals aspectes jurídics per donar solució als conflictes de dret públic o privat transfronterers o amb elements d'estrangeria que els circumscriu dins la disciplina del dret internacional privat, el dret internacional públic i el dret de la Unió Europea.

3. Objectius
 • Conèixer la normativa internacional en matèria de competència, llei aplicable i reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres en l'àmbit contractual, extracontractual, família, de la persona, successions, mercantil i laboral.
 • Conèixer els principals contractes d'àmbit internacional.
 • Conèixer les maneres de resoldre extrajudicialment els conflictes jurídics (arbitratge i ADR).
 • Conèixer els procediments de reclamació de crèdits i els aspectes processals en l'àmbit de la UE.
 • Conèixer els instruments normatius de la UE i els convenis internacionals d'àmbit processal per solucionar conflictes jurídics internacionals, entre d'altres. 
4. Experiència

Formem juristes des de 1973. Som la universitat privada de Catalunya amb més experiència en l'àmbit del dret.

5. Metodologia

El màster s'imparteix mitjançant un sistema combinat que inclou tres metodologies simultànies: conferències de juristes de prestigi reconegut, seminaris de discussió de casos pràctics basats en supòsits reals, i activitats dissenyades per desenvolupar habilitats i aptituds pràctiques i comunicatives. Les activitats presencials es completen amb feina autònoma (però dirigida) de l'estudiant.

6. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals en importants despatxos professionals. Borsa de treball d'àmbit nacional i internacional amb més de 2.300 empreses associades amb ofertes de pràctiques en més de 20 països.

7. Professorat

Quadre docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva trajectòria, el seu prestigi i la seva capacitat docent.

8. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l'estudi i a la recerca amb l'objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d'amplis horaris d'obertura, fins i tot en cap de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional dels professors, alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis d'Advocacia Internacional 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Prof. Dr. Jerónimo Maillo González-Orús. Catedràtic de Dret de la Unió Europea, Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat CEU San Pablo. Catedràtic Jean Monnet de Dret Europeu.

Coordinació del màster

Dr. Sergio Prats Jané. Advocat. Professor associat de Dret Internacional Privat i de la Unió Europea de la UAO CEU, UB, URV i professor tutor de la UOC.

Claustre de professors

 • Dr. José María Acensio Gallego. Magistrat. Professor associat de Dret Penal a la UB i professor associat de Dret Processal i Criminologia a la UAO CEU.
 • Sr. Eduardo Armas González. Lletrat de la Seguretat Social i professor a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Sr. Alberto Artamendi Gutiérrez. Advocat, especialista en fiscalitat internacional. Professor associat de la universitat ESADE Business & Law School i de la UAO CEU.
 • Dra. Ana Belén Campuzano Laguillo. Catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat CEU San Pablo. Coordinadora del programa de doctorat en Dret i Economia de la CEU Escola Internacional de Doctorat.
 • Dr. Francisco J. Fonseca Morillo. Director de la Representació de la Comissió Europea a Espanya. Professor titular de Dret de la UE de la Universitat CEU San Pablo.
 • Dr. José Luis García de Cal. Advocat, especialista en dret públic. Professor associat de la UPF i la UAO CEU.
 • Dr. Jerónimo Maillo González-Orús. Catedràtic de Dret de la Unió Europea, Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat CEU San Pablo. Catedràtic Jean Monnet de Dret Europeu.
 • Dra. Marta Martini. Advocada. Coordinadora del Centre Internacional d'Arbitratge, Mediació i Negociació (CIAMEN) del Reial Institut Universitari d'Estudis Europeus de la Universitat CEU San Pablo.
 • Dr. Miguel Ángel Medina Abellán. Professor associat de Relacions Internacionals a la Universitat Ramon Llull i a la UAO CEU.
 • Dr. Pablo Nuevo López. Professor titular de Dret Constitucional de la UAO CEU.
 • Dra. Carmen Parra. Professora titular de Dret Internacional Privat de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Andrea Pérez Suay. Professora de la UAO CEU. Coordinadora del màster en Dret Marítim de la UAO CEU.
 • Dr. Javier Porras Belarra. Professor de Dret de la Unió Europea, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat CEU San Pablo.
 • Dr. Sergio Prats Jané. Advocat. Professor associat de Dret Internacional Privat i de la Unió Europea de la UAO CEU, UB, URV i professor tutor de la UOC.
 • Dr. Juan Antonio Roger Gámir. Advocat. Especialista en dret mercantil. Professor titular de la UAO CEU.
 • Dr. Alberto Varona Jiménez. Magistrat. Professor ordinari de l'Àrea de Dret Penal i Dret Processal Penal de l'Escola Judicial (CGPJ).
 • Dr. Francisco Villacampa Megía. Professor associat de Dret Internacional Públic de la UAO CEU i la UOC.
 • Dra. Marta Villar Ezcurra. Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat CEU San Pablo. Vicepresidenta del Consell de Supervisió de la International Fiscal Association (IFA).
 • Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Catedràtica de Dret Internacional Privat de la UOC.  

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'estudiant que obté el títol oficial de Màster de formació permanent en Advocacia Internacional per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la professió en els àmbits següents:

 • despatxos d'advocats espanyols amb vocació europea i internacional
 • despatxos internacionals amb seu a Espanya
 • assessories jurídiques d'empreses, negocis i altres entitats 
   
   
 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

6.315 €*

*Preu vigent per al curs 2024-2025

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l'import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  Fer un sol pagament comporta un descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 • Altres acords de finançament

  Amb Banco Santander, CaixaBank i Banc Sabadell. També comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Àrea de Màster i Postgrau
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El màster de formació permanent en Advocacia Internacional està dirigit als graduats en Dret que cursin el màster en Advocacia i que estiguin interessats, en la seva futura carrera professional, a exercir com a juristes i advocats especialistes en alguns aspectes internacionals objecte d'aquesta especialització, i que tinguin interès a obtenir una formació especialitzada de qualitat del més alt nivell acadèmic i pràctic en aquesta matèria multidisciplinària.

OBJECTIUS

El Màster de formació permanent en Advocacia Internacional pretén formar especialistes en dret de la Unió Europea i Internacional perquè puguin exercir l'advocacia o altres professions jurídiques.

Té els objectius específics següents:

 • Conèixer el dret internacional.
 • Formar especialistes en dret de la Unió Europea i dret internacional per poder exercir l'advocacia o altres professions jurídiques.

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA