🎓 Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar | Universitat Abat Oliba CEU

El Màster en Direcció i Gestió de l'empresa familiar impartit per la UAO CEU i la UOC et donaran les claus per gestionar una empresa familiar.

girl
Màster en Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Màster Direcció i Gestió de l’Empresa Familiar

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada

10 mesos

Crèdits

60 ETCS

modalitat

Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Llicenciats i graduats universitaris en l’entorn de l’Economia i l’Empresa, amb experiència específica o sense en l’empresa familiar.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juliol. En línia, amb sessions presencials concentrades a les dates: 23, 24 i 25 de novembre i el 22, 23 i 24 de febrer.

Calendari Acadèmic

Màster organitzat amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. La importància de l’empresa familiar

L’empresa familiar és l’eix central de l’estructura econòmica a Espanya. Gairebé el 90 % de les empreses privades pertanyen a l’empresa familiar. D’aquí la importància del seu pes a l’economia, en què genera més d’un 65 % de treball en el sector privat, a més del 57 % del valor afegit brut. Amb aquestes últimes dades publicades queda reflectida la importància de l’empresa familiar en l’estructura social i econòmica d’Espanya. Per aquests motius, les opcions d’entaular relacions professionals amb l’empresa familiar són molt elevades i es requereix un coneixement detallat de les seves particularitats i elements diferenciadors.

Amb aquest nou màster en Direcció i Gestió de l’Empresa Familiar s’estudien els punts forts i essencials per la gestió de l’empresa familiar per implementar amb èxit les habilitats que permetran millorar la direcció de l’empresa familiar, la lleialtat dels treballadors i la implicació dels familiars per generar unes relacions professionals adequades i beneficioses per l’empresa.

2. Col·laboradors

El màster en Direcció i Gestió de l’Empresa Familiar és un programa interuniversitari, promogut conjuntament per la Universitat Abat Oliba CEU i la Universitat Oberta de Catalunya.

Compta amb el suport i participació de l’Institut de l’Empresa Familiar, la principal associació empresarial d’aquestes característiques a Espanya.

3. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

5. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

6. Investigació aplicada

La Càtedra d’Empresa Familiar i Creació d’Empreses ha desenvolupat el màster en Gestió i Direcció de l’Empresa Familiar en col·laboració amb la UOC.

 

Plan d'estudis

PRIMER SEMESTRE

Cultura i valors de l' Empresa Familiar (UOC)

 • Definició d'empresa familiar
 • Característiques
 • Models d'Empresa Familiar
 • Fortaleses i debilitats
 • Cultura i valors

Semestre: 1 (octubre-febrer)
Modalitat: virtual. 6 crèdits ECTS

 

Aspectes jurídic-tributaris (UAO CEU)

 • L'Empresa Familiar i la forma societària
 • Aspectes tributaris de l'empresa familiar
 • Regulació econòmica del règim matrimonial
 • El procés de successió en l'empresa familiar i els seus aspectes civils
 • Aspectes jurídics del protocol familiar

Semestre: 1 (octubre-novembre; 6 setmanes, divendres de 16.00 h a 20.00 h)
Modalitat: presencial. 6 crèdits ECTS

 

Entrepreneurship i internacionalització de l'EF (UAO CEU)

 • Els trets personals de l'emprenedor i la creació d 'empreses
 • De l'emprenedoria a l'empresa familiar
 • La internacionalització en l'EF
 • Els models d'internacionalització a l'EF

Semestre: 1 (desembre-gener; 6 setmanes, divendres de 16h a 20h)
Modalitat: presencial. 6 crèdits ECTS

 

Direcció Estratègica i Lideratge (UOC)

 • Les decisions estratègiques en l'empresa familiar
 • Anàlisi estratègica: poder de mercat versus recursos
 • Estratègies competitives i corporatives
 • Gestió del canvi, gestió de la innovació
 • Lideratge empresarial i lideratge familiar
 • La Responsabilitat Empresarial

Semestre: 1 (octubre-febrer)
Modalitat: virtual. 6 crèdits ECTS

SEGON SEMESTRE

Estratègia financera, creixement i Gestió del patrimoni (UOC)

 • Finançament propi, finançament aliè i repartiment de dividends en l'empresa familiar
 • L'empresa familiar i el capital risc
 • Creixement de l'empresa familiar
 • Gestió del patrimoni familiar
 • Finances responsables

Semestre: 2 (març-juny)
Modalitat: virtual. 6 crèdits ECTS

 

Màrqueting, comunicació i Direcció de persones (UAO CEU)

 • Direcció de màrqueting i comunicació de l'empresa familiar
 • Gestió estratègica de la comunicació en l'empresa familiar
 • El branding en l'empresa familiar
 • El màrqueting digital aplicat a l'empresa familiar
 • El pla de màrqueting
 • Direcció de persones a l'Empresa Familiar
 • Gestió de l'edat en l'Empresa Familiar

Semestre: 2 (febrer-març; 6 setmanes, divendres de 16h a 20h)
Modalitat: presencial. 6 crèdits ECTS

 

Bon Govern i continuïtat de l'Empresa Familiar (UOC)

 • Origen dels conflictes en l'empresa familiar
 • Estratègies per a la solució de conflictes en l'empresa familiar
 • El Govern de la família empresària: Consell de Família i Consell d'Administració
 • La importància del mentoring i el coaching
 • La mediació com a eina per a la solució de conflictes
 • Protocol Familiar

Semestre: 2 (març-juny)
Modalitat: virtual. 6 crèdits ECTS

 

TFM (UAO CEU)

 • Sessió metodològica: febrer (4 h)

Semestre: 2 (1a convocatòria: juliol, 2a convocatòria: octubre)
Modalitat: presencial. 6 crèdits ECTS

 

Pràctiques empresarials (UAO CEU)

Semestre: 2 (abril, maig, juny)
Modalitat: 300 hores presencial. 12 crèdits ECTS

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Juan Corona. Catedràtic en Economia Aplicada. Director General de l'Institut de l'Empresa Familiar. Rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.


Coordinador del programa

 • Fernando Álvarez. Doctor en Economia Aplicada. Director del programa de Ciències Empresarials de la UOC.
 • Carmen Ruiz. Professora agregada de la UAO CEU. Directora del grau en Direcció d'Empreses de la UAO CEU.

 

Claustre de professors

 • Fernando Álvarez. Doctor en Economia Aplicada. Director del programa de Ciències Empresarials de la UOC.
 • Juan Corona. Catedràtic en Economia Aplicada. Director general de l'Institut de l'Empresa Familiar. Rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • José Luís del Olmo. Doctor per la Universitat Abat Oliba CEU. Director dels estudis de grau en Màrqueting i Direcció Comercial i director del postgrau a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Mª Ángeles Fitó Bertran. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Màster en Direcció fiscal i financera de l'empresa per la mateixa universitat. Directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
 • Eva Perea. Doctora en Economia i empresa per la Universitat Abat Oliba CEU. MBA per la Heriot Watt University. Degana de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Juan Ripoll. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Director del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carmen Ruiz. Professora agregada de la UAO CEU. Directora del grau en Direcció d'Empreses de la UAO CEU.
 • Adolfo Lucas Esteve. Doctor en Dret per la Universitat de Lleida. Professor agregat de Dret Civil de la Universitat Abat Oliba CEU. Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne que obté el títol oficial “màster en Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Organització de l'empresa familiar
 • Finances, administració i comptabilitat
 • Màrqueting i comunicació
 • Direcció estratègica
 • Direcció de persones
 

Col·laboradors

El  màster en Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar és un màster interuniversitari, promogut conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i per la Universitat Abat Oliba CEU amb el suport i participació de l'Institut de l'Empresa Familiar, la principal associació empresarial d'aquestes característiques a Espanya, que agrupa un centenar d'empreses familiars líders en els seus sectors d'activitat.

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

4 995 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El màster en Direcció de l’Empresa Familiar està especialment dirigit a llicenciats i graduats universitaris en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa, amb experiència específica o sense en l’empresa familiar.  No obstant això, l’accés no està restringit exclusivament a titulats universitaris.

La comissió d’admissió valorarà els coneixements i l’experiència  professional en l’àmbit de l’empresa de cada un dels candidats.

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran el diploma de màster. Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d’extensió universitària.

El màster s'orienta a titulats universitaris, a professionals que duen a terme la seva activitat en empreses familiars i a membres de famílies empresàries que vulguin ampliar el seu coneixement en les tècniques de gestió i desenvolupament de l'empresa familiar.

Així mateix, permet el reciclatge, l'actualització o la formació contínua de tots els professionals interessats en la realitat de les empreses familiars.

En aquest tipus de màster, la interacció de perfils, com ara professionals juniors i sèniors, membres d'empreses familiars o persones que s'acaben de titular, crea un clima molt favorable per a l'aprenentatge i l'aprofitament de les diferents visions i enfocaments.

 • Titulats universitaris que vulguin complementar la seva formació amb un màster diferencial en empresa familiar, amb un clara vocació pràctica que els facilitarà la inserció laboral.
 • Membres de famílies empresàries que vulguin preparar-se per a millorar el lideratge, la gestió i la direcció de l'empresa familiar i/o preparar amb anticipació i garanties el procés de successió.
 • Professionals de la direcció i gestió d'empreses que vulguin actualitzar i contrastar els seus coneixements empresarials en general i sobre empreses familiars en particular.
 • Emprenedors que vulguin crear una empresa amb vocació de continuïtat i vulguin tenir seguretat per a fer els passos fonamentals de l'emprenedoria.
 • Assessors i consultors de gestió i direcció d'empreses familiars que vulguin revisar de forma rigorosa els seus coneixements.

OBJECTIUS

Aquest màster pretén capacitar els directius actuals i futurs de les empreses familiars per a dur a terme una gestió professional dual, que impulsi de forma eficient els aspectes clau del negoci i incorpori amb coneixement la fortalesa de la participació familiar. Entre els objectius que es pretenen aconseguir destaquen els següents:

 • Proporcionar una visió teoricopràctica de la gestió i la direcció de les empreses familiars.
 • Conèixer la importància de la cultura i els valors que regeixen cada empresa familiar.
 • Aprofundir en les característiques diferenciadores de l'empresa familiar en l'àmbit fiscal, estratègic, financer, patrimonial i successori.
 • Entendre les particularitats del protocol familiar i elaborar un protocol adaptat a les seves necessitats.
 • Oferir les eines necessàries per a aconseguir el bon govern i la continuïtat de l'empresa familiar.
 • Proporcionar habilitats per a crear i gestionar una empresa familiar.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL