🎓 Màster universitari Gestió Administrativa | Universitat Abat Oliba CEU

El màster en Gestió Administrativa de la Universitat Abat Oliba CEU capacita per l'exercici de la professió de Gestor. Amb pràctiques a Gestories.

girl
Màster universitari en Gestió Administrativa
sol·licita informació
Denominació

Màster universitari en Gestió Administrativa

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / Crèdits

9 mesos
60 ECTS

Certificació oficial de qualitat - AQU

places / modalitat

20 / Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Llicenciats, diplomats i graduats en l’àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques o polítiques i interessats a desenvolupar o perfeccionar la seva carrera professional en l’àmbit de la Gestió Administrativa.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juliol. Divendres de 15.00 h a 21.00 h.

Calendari Acadèmic

Organitzat conjuntament amb l'Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

El màster universitari en Gestió Administrativa, promogut per la Universitat Abat Oliba CEU i l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC), entitat sense ànim de lucre, constituïda pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a l’exercici professional de Gestor Administratiu, sense qüestionar la convocatòria pública de les proves d’accés a la professió, i adaptant els continguts a les funcions legalment previstes. Per això, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya eximeix als alumnes que han superat el màster, de realitzar la prova d'Estat d'accés a la professió, i els permet la colegiació directa una vegada finalitzat el mateix.

També, el màster contempla les noves exigències tècniques derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació, així com els nous requeriments de la funció assessora del Gestor Administratiu, molt especialment en el cas de les empreses. També proporciona els coneixements d’economia financera i comptabilitat no previstos per l’accés a la professió, ja que aquests són de caràcter fonamentalment jurídic.

2. Experiència

Portem des de 1973 formant juristes. Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya.

3. Metodologia

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial, fàcilment compatible amb l’activitat professional. Ofereix una metodologia basada en tallers, taules de debat i resolució de casos pràctics necessaris per a l’exercici de la professió.

4. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals en Gestories Administratives que permet la colegiació directa. Borsa de Treball d’àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

5. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió administrativa.

6. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

7. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitàri en Gestió Administrativa són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió administrativa:

 

Direcció acadèmica del màster

Marc Giménez Bachmann
Universitat Abat Oliba CEU

direcciomga@isgac.cat

 

Claustre de professors

 • Mateo Albillos Albillos. Llicenciat en Dret. Subdirector provincial de procediments especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Jordi Albiol Plans. Doctor en Dret. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Advocat. Gestor administratiu. Administrador concursal. Professor de Dret Mercantil a la Universitat de Barcelona.
 • Silvia Cano Arteseros. Doctora en Dret. Gerent de  l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 • José Luis Carratalá Teruel. Llicenciat en Dret. Magistrat del Jutjat del Social 15 de Barcelona. Professor associat del Departament de Dret Mercantil i Laboral de la Universitat de Barcelona. Professor Titular de la Escola de Relacions Laborals de la Universitat de València en excedència.
 • José Julián Fuentes Martínez. Llicenciat en Dret. Notari.
 • Iñaki Frías Inchausti. Llicenciat en Dret. Màster en Advocacia d’Empresa. Advocat especialista en Dret societari i Associat de l’Àrea Mercantil de Rosaud Costas Duran SLP.
 • Marc Giménez Bachmann. Doctor. Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques. Màster en Gestió Administrativa. Advocat. Gestor Administratiu. Vocal de la Junta de Govern de COGAC. Ponent de la Comissió de Formació.  Conseller del Consell i Vocal del Patronat del ISGAC.
 • Elisenda Giral Massana. Llicenciada en Dret. Inspectora de Treball. Membre del cos d’àrbitres del 1r Tribunal Laboral de Catalunya, de l’Observatori dels Drets de la Infància i membre del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut.
 • Juan José Guàrdia. Doctor en Dret. Professor adjunt de dret administratiu a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jordi Jové i Vilalta. Doctor en Dret. Coordinador de Gestió Tributària de l'Agència Tributària de Catalunya.
 • Alfonso Lluzar López de Briñas. Llicenciat en Dret. Màster en Gestió Administrativa. Advocat. Gestor Administratiu. President del COGAC. President del Consell de Catalunya. President del ISGAC. Vice president del Consell General.
 • Pablo Nuevo López. Doctor en Dret. Professor de Dret Constitucional. Director dels estudis del Grau en Dret i director acadèmic del Màster d’Advocacia a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Josep Lluis del Olmo Arriaga. Doctor en Comercialització i Investigació de Mercats i Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques. Professor adjunt de l’ Organització d’Empreses a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carmen Parra Rodríguez. Gestor Administratiu. Doctora en Dret. Màster en Dret Europeu per la Universidad Libre de Bruselas. Professora agregada de Dret Internacional Privat a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Carlos Pérez del Valle. Catedràtic en Dret Penal i director de la Càtedra Gift & Task Bioètica i Dret a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Eva Perea Muñoz. Doctora en CCE i Empresarials. Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Degana de la Facultat de Ciències Socials
 • Jesús M. Prujà Noé. Gestor Administratiu. Doctor en Publicitat i Relacions Públiques. Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i en Sociologia. Professor adjunt de Ciències Polítiques de l’Administració. Responsable de l'Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Conxa Puebla Pons. Doctora en Dret. Responsable del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona.
 • Jorge Sarró Rius. Llicenciat en Dret, en excedència del Cos d’Inspectors d’Hisenda, associat de l‘Àrea de Dret Fiscal de Rousaud Costas Duran SLP
 • Stefan Rating Pabst. Doctor en Dret. Advocat en Barcelona i Brussel·les. Professor de Dret de la UE i de la Competència, Medi Ambient i Telecomunicacions
 • Ramon M. Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor de comptes. Professor de comptabilitat a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Lc. Guillem Soler Solé. Llicenciat en Dret. Magistrat Jutge del Jutjat Nº1 de Primera Instància de Barcelona. Ponent en cursos i Màsters de Dret Civil.

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Gestió Administrativa per la Universitat Abat Oliba CEU” podrá col·legiarse automàticament, sense necessitat de fer l`exàmen d`estat i pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

 • Gestor Administratiu en l’àmbit de l’assessorament i la gestió de la fiscalitat, la tributació i la comptabilitat.
 • Gestor Administratiu en l’àmbit de l’assessorament i la gestió sociolaboral.
 • Gestor Administratiu en l’àmbit de l’assessorament i la gestió del món de l’automoció i els transports.
 • Gestor Administratiu en l’àmbit de l’assessorament i la gestió del Dret hipotecari.
 • Ingrés en programes de doctorat de caràcter jurídic o econòmic, així com en els departaments d’administració, jurídics, financers o de RH de qualsevol empresa o institució.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU i l'ISGAC tenen una estreta relació amb un gran nombre d'institucions, proveeïdors de servei, gestories i despatxos professionals, en general, que reconeixen l'excel·lència del màster universitari en Gestió Administrativa i que es nodreixen constantment dels titulats en aquesta disciplina. D'entre ells, cal destacar-ne:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

5 455 €

FORMA DE PAGAMENT

El pagament de la matrícula es pot fer mitjançant un ingrés al compte bancari a l’efecte i de la qual n’és titular l’ISGAC. També es pot realitzar mitjançant la contractació d’un préstec bancari.

Un cop formalitzada la reserva de plaça, l’import restant es pot efectuar amb un pagament fraccionat: el 50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % restant al mes de gener.

La Universitat Abat Oliba CEU i el ISGAC mantenen línies de crèdit amb diferents entitats, amb l’objectiu de què l’alumnat del màster pugui finançar la seva totalitat en condicions avantatjoses. La primera ofereix una línia de crèdit, finançada per “la Caixa”, amb condicions especials per als estudiants del màster. L’ISGAC ofereix dues línies de finançament: una línia de crèdit finançada pel Banc Sabadell i una altra finançada per Catalunya Caixa, amb condicions especials per a l’alumnat del màster.

Per a més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU i al Servei d’Atenció de l’Estudiant de l’ISGAC.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa màster universitari en Gestió Administrativa han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en l’àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques o polítiques (especialitats reconegudes per l’accés a la professió de Gestor Administratiu) i interessats a desenvolupar o perfeccionar la seva carrera professional en l’àmbit de la Gestió Administrativa i que manifesten una vocació orientada a l’exercici de la professió liberal.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat de tenir els seus títols homologats. La universitat comprovarà prèviament que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficiales espanyoles i que faculten en el país expedidor del títol per l’accés a ensenyaments de postgrau.

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l’àmbit de la gestió administrativa.

OBJECTIUS

 • El màster universitari en Gestió Administrativa té com a objectiu general l’adquisició d’una formació integral i de caràcter professional, orientat a especialitzar persones graduades en l’àmbit de les Ciències Socials com Gestores Administratives.
 • Les matèries que componen el màster universitari en Gestió Administrativa responen a la necessitat de què els estudiants adquireixin una capacitació integrada i sistematitzada de les tècniques a utilitzar en l’àmbit de la gestió administrativa.
 • L’alumnat aconseguirà representar, assessorar i gestionar clients d’acord amb el vigent règim jurídic davant els òrgans de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Finalment, els alumnes es formaran com gestors administratius amb uns coneixements i unes competències professionals en tots els àmbits.

COMPETÈNCIES DEL MÀSTER

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Blog Community