🎓 Doble grau en Dret + Dir. Empreses | Universitat Abat Oliba CEU

La doble titulació de Dret i Direcció d'Empreses de la Universitat Abat Oliba CEU prepara als alumnes per adquirir una visió integral de l'empresa. 

girl
Doble grau en Dret + Dir. d'Empreses
sol·licita informació
 
Denominació

Doble grau en Dret + Direcció d'Empreses

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / crèdits

5 ANYS
 

Crèdits

414 ETCS

Ocupabilitat

91,7 % d'estudiants de Direcció d'Empreses (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)
81,8% d'estudiants de Dret (enquesta d'inserció laboral AQU 2017)

 

Desenvolupament professional

Work & Talent Area

Perfil alumnes

Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials; a més de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

calendari i horari

Calendari Acadèmic

 

Horari Classes

Fa més de tres dècades que formem professionals tant de l'àmbit del dret com de l’empresa

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Satisfacció amb el grau

El 86 % dels nostres estudiants està satisfet amb els estudis en Dret cursats, la segona taxa més alta de totes les universitats catalanes (AQU 2017).

2. Qualitat ocupacional

El 82,3 % dels nostres estudiants està satisfet amb la qualitat ocupacional del seu grau, 15 punts per sobre de la mitjana (AQU 2017).

3. Doble titulació

La Universitat Abat Oliba CEU és pionera en la metodologia que permet combinar dues titulacions i obtenir en cinc anys dues carreres universitàries.

Oferim la doble titulació de Dret i Direcció d’Empreses per als alumnes que desitgin adquirir coneixements i competències en les dues àrees, molt relacionades entre si. La combinació de matèries jurídiques i econòmiques d’aquesta doble titulació proporciona una visió integral i profunda de l’estructura empresarial, molt valorada en el mercat laboral actual, i permet als graduats treballar i desenvolupar funcions en la creació, la direcció i l’assessorament jurídic, tant d’empreses com d’altres institucions o organitzacions públiques i privades.

La UAO CEU prepara els estudiants per desenvolupar la seva carrera tant en el món empresarial com en el món jurídic, procurant-los els coneixements i les habilitats necessaris, tutories personalitzades, pràctiques en empreses de tota mena i estades a les universitats estrangeres amb què es mantenen convenis d’intercanvi. D’aquesta manera, s'ofereix un pla d’estudis pensat per satisfer el repte que suposa la responsabilitat de formar excel·lents professionals per a l’empresa del segle XXI.

4. Metodologia

Model docent basat en la formació pràctica i personalitzada mitjançant el mètode del cas, amb la resolució de casos de despatxos professionals i l’assistència a judicis reals a l’Audiència Provincial, tallers i seminaris pràctics. A més d’altres activitats com:

 • Seminaris pràctics de dret mercantil
 • Tallers de retòrica, d’argumentació jurídica
 • Simulacions d’actuacions judicials, processos de negociació
 • Societat de Debat
 • Club del Jurista
 • Club d’Emprenedors
 • Visites a empreses i centres de producció, tant nacionals com internacionals, a través de stages
5. Internacionalització

Als EUA, amb el programa International Business Certificate Program amb la University of Boston. Els alumnes reben una formació internacional en anglès vinculada amb els seus estudis oficials de grau i poden fer una estada de mobilitat internacional addicional. A més, oferim a tots els estudiants de l’àrea jurídica la possibilitat de cursar el màster en US Law a la University de Saint Thomas, de Minnesota.

6. Legal Tech

Els alumnes de quart curs de Dret accedeixen a la formació en l'aplicació de noves tecnologies al dret mitjançant el programa Wolkers Kluwer Certifica. Enriqueixen la seva formació, desenvolupen les seves destreses i coneixements juridicotecnològics i les seves habilitats en l'àmbit de la gestió, l'oratòria i el networking.

7. Work & Talent Area

Projectem professionals a través d’un sistema de pràctiques i feina que integra les necessitats de les empreses i potencia el millor de cada estudiant:

• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Àrea d’Innovació
• Relació amb l’Empresa

  8. Progressive International Development

   Nou itinerari d'experiència internacional que fomenta que els alumnes de tots els graus puguin viure una internacionalització dels seus estudis des de primer curs fins a quart amb:

   1r) Els estudiants viuran una experiència d'interacció i recerca en línia amb universitats d'Europa.

   2n) Explorem el sentit i els efectes de la política i dret internacionals en viatges breus a Brussel·les (UE) o Ginebra (Unesco).

   3r) Preparem els alumnes per a l'entorn jurídic internacional mitjançant conferències amb eurodiputats i experts internacionals.

   4t) Ampliem horitzons mitjançant el programa Erasmus o mitjançant estades semestrals en una de les nostres universitats partner als EUA, Mèxic o Holanda.

   9. Itinerari complet

   Amb el màster universitari en Advocacia, de caràcter professionalitzador, es dona a l'estudiant la capacitació addicional exigida per llei.

   10. Investigació

   Càtedra Gift & Task de Bioètica i Dret.

   Sortides i pràctiques

   SORTIDES PROFESSIONALS

   L'estudiant que obté el títol oficial de graduat en Dret + Direcció d'Empreses per la Universitat Abat Oliba CEU pot desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

   • Advocat en l'àmbit empresarial (advocat especialitzat en dret mercantil i societari, assessorament d'empreses, secretaria de consells d'administració, etc.)
   • Advocat en l'àmbit fiscal (assessorament juridicotributari a empreses i particulars)
   • Anàlisi econòmica, assessorament, gestió i direcció en l'àmbit de l'empresa privada (pimes, grans empreses nacionals i multinacionals) o en l'àmbit de la gestió pública
   • Serveis d'anàlisi econòmica d'institucions privades (consultories, serveis d'estudis i anàlisis d'empresa i bancs) i públiques (serveis d'estudis i anàlisis autonòmiques, nacionals, europees i internacionals)
   • Assessorament i consultoria fiscal
   • Gestió d'activitats de comerç exterior a empreses importadores o exportadores

   PRÀCTIQUES

   Durant l'últim curs del grau es fan les pràctiques obligatòries a empreses, despatxos o institucions dins de l'àrea que prefereixi l'alumne o alumna.

   Aquests programes formatius pràctics, inclosos als plans d'estudis, permeten aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, i afavoreixen l'adquisició de les competències professionals que facilitaran una futura inserció laboral.

   El conjunt d'activitats que l'estudiant desenvoluparà durant el programa es definirà, de mutu acord, entre el tutor o tutora de l'empresa i la persona coordinadora del Servei de Pràctiques i Ocupació responsable del pràcticum.

   També, l'estudiant tindrà un tutor o tutora acadèmic que farà el seguiment i la valoració de les pràctiques per garantir el màxim aprofitament de l'estada.
    

    
   • Relació d'empreses
    PDF
   • Informació i contacte

   Internacional

   CONVENIS INTERNACIONALS

   DRET

   L'ARGENTINA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad Católica de Argentina2*AR UCASpanish
   Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
   Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

   BÈLGICA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)2B BRUXEL82French B2/English B2

   EL BRASIL

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortuguès

   XILE

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
   Universidad del Desarrollo1*CL UDDSpanish

   ALEMANYA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Zeppelin University (Friedrichshafen)4*D FRIEDRI01English B2/German B2
   Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen1D MUNCHEN01German B1

   FRANÇA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Université de Picardie Jules Verne (Amiens)1F AMIENS01French B1
   ICES. Institut Catholique d'Études Supérieures2F LAROCHE01French B1/English B1
   UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne2F PARIS012English B1/French B1

   ITÀLIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Università degli Studi di Ferrara3I FERRARA01Italian A2
   Università Cattolica del Sacro Cuore2I MILANO03Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0
   Università Suor Orsola Benincasa2I NAPOLI04Italian B1
   Libera Università Maria Assunta LUMSA2I ROMA04Italian B1/English B1

   MÈXIC

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Instituto Tecnológico de Monterrey3*MX ITESMSpanish
   Universidad Anáhuac del Norte4*MX UAMNTOEFL 89/IELTS 7.0
   Universidad Panamericana3*MX UPSpanish
   Universidad de la Vera Cruz2*MX UVCSpanish
   Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

   HOLANDA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Radboud Universiteit (Nijmegen)3NL NIMEGE01English B2

   EL PERÚ

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad de Piura2*PE UDEPTOEFL 70
   Universidad Católica San Pablo1*PE UCSPSpanish

   PORTUGAL

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias1P LISBOA52Portugese B2/English B2

   POLÒNIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   John Paul II Catholic University of Lublin2PL LUBLIN02Polish B1/English B2
   Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1

   EL REGNE UNIT

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   City University London2UK LONDON083English B2/IELTS 6.5

   ELS ESTATS UNITS

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Florida International University2*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5
   Regent University (Virginia)3*US RUTOEFL o certificado del British Council
   University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5

   EMPRESA

   L'ARGENTINA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad Católica de Argentina2*AR UCASpanish
   Universidad Católica de la Plata1*AR UCALPSpanish
   Universidad Fasta2*AR UFASTASpanish

   ÀUSTRIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   The University of Graz1A GRAZ01German B2/English B2
   Kufstein University of Applied Sciences3A KUFSTEIN01English B2

   BÈLGICA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Artesis Plantijn University College Antwerp1B ANTWERP62English B2
   EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales)2B BRUXEL82French B2/English B2
   Howest Hogeschool2B KORTRIJ03English B2/Dutch B2
   Thomas More University College2B MECHELE14English B2

   EL BRASIL

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidade de Ribeirao Preto2*BR UNAERPPortuguès

   EL CANADÀ

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Centennial College4*CAN CCADE/MKT: TOEFL 80

   XILE

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad del Pacífico Chile4*CL PACIFICOSpanish
   Universidad de Santo Tomás5*CL USTSpanish
   Universidad del Desarrollo1*CL UDDSpanish

   ALEMANYA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Augsburg Hochschule3D AUGSBUR02German B1/English B1
   Zeppelin University (Friedrichshafen)4*D FRIEDRI01English B2/German B2
   Fachhochschule Köln2D KOLN04English B1/German B1

   FRANÇA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Université Montesquieu - Bordeaux IV2F BORDEAU41French B1
   ESDES Lyon Business School - Université Catholique Lyon2F LYON10English B2/French B2
   ESCE. École Supérieure du Commerce Extérieur2F PARIS213English B2/French B2
   Université Perpignan VIA DOMITIA2F PERPIGN01French B1
   Toulouse Catholic University4*F TOULOUSE09French B2/English B2

   HONGRIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Corvinus University of Budapest2HU BUDAPES03English B2/Hungarian B2

   ITÀLIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Università Politecnica delle Marche1I ANCONA01Italian A2/English A2
   Università Cattolica del Sacro Cuore1I MILANO03Italian B1/English: TOEFL 79/IELTS 6.0
   Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM3*I MILANO05Italian A2

   MÈXIC

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Instituto Tecnológico de Monterrey3*MX ITESMSpanish
   Universidad Anáhuac del Norte4*MX UAMNTOEFL 89/IELTS 7.0
   Universidad Panamericana3*MX UPSpanish
   Universidad de la Vera Cruz2*MX UVCSpanish
   Universidad del Valle de Atemajac1*MX UNIVASpanish

   EL PERÚ

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidad de Piura2*PE UDEPTOEFL 70
   Universidad Católica San Pablo1*PE UCSPSpanish

   PORTUGAL

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Universidade Catolica de Lisboa ADE2P LISBOA01Portugese A2/English B2
   IADE1P LISBOA46English B2
   Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias1P LISBOA52Portugese B2/English B2

   POLÒNIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   John Paul II Catholic University of Lublin1PL LUBLIN02Polish B1/English B2
   Nicolaus Copernicus University1*PL TORUN01English B1
   Lazarski University2*PL WARSZAW14English B2

   SUÈCIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Kristianstad University2S KRISTIA01Swedish A2/English B1

   RÚSSIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Lomonosov Moscow State University1RU MSURussian B2/English C1

   FINLÀNDIA

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Laurea University (Espoo)3SF VANTAA06English B2

   EL REGNE UNIT

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   University of Glasgow Caledonian6UK GLASGOW08English C1 (Consulta certificados GCU)
   London South Bank University2UK LONDON066IELTS 6.0/TOEFL 550 (PBT)/213 (IBT) 80/CAE

   ELS ESTATS UNITS

   universitatplacesCod. UniversitatRequisits d'idioma
   Florida International University2*US FIUTOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5
   University of Missouri - St. Louis4*US UMSLTOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5
   Saint Thomas University Houston2*US USTTOEFL 550
   Whitewater University2*US UWWTOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5


    
   *: Les places es reparteixen entre les diferents carreres.

   Preus i ajuts

   IMPORT TOTAL 1r CURS

   11.679 €

   RESERVA DE PLAÇA

   Fent el pagament de 1.500 € (que es descomptaran del preu total del curs) es podrà fer una reserva a la Universitat Abat Oliba CEU, que garanteix una plaça a la carrera en espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

   FORMA DE PAGAMENT

   Un cop formalitzada la reserva de plaça, l'import restant de la titulació es podrà efectuar de les maneres següents:

   pagament únic

   El pagament únic comporta un descompte del 1,5 % de l'import de la matrícula.

   pagament fraccionat

   Pagament fraccionat de la matrícula en quatre quotes per curs.

   pagament mensual

   En deu quotes a través de finançament especial al 0 % d'interès amb el Banc Sabadell (consulteu-ne la comissió d'obertura).

   altres acords de finançament

   Amb Banco Santander, CaixaBank, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 1,5 % de l'import de la matrícula.

   MÉS INFORMACIÓ

   Contacta amb el Servei d'Informació si vols que et fem un pla econòmic personalitzat.
   Tel. +34 932 53 72 00
   futurosalumnos@uao.es

   Qualitat i normativa

   PERFIL D'INGRÉS

   Tenir interès pels sistemes organitzatius de la societat, per la configuració i ordenació de les comunitats polítiques i pels principis i les normes que regeixen les relacions personals i socials.

   L'estudiant ha de mostrar una curiositat pel coneixement dels fonaments històrics, filosòfics i dogmàtics dels ordenaments jurídics i una preocupació per la realització, a través de la seva més adequada conformació i aplicació, dels ideals de justícia que els vetllen.

   També ha de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió, a més de facilitat per comprendre la funció social de l'empresa, l'anàlisi de problemes, el seu diagnòstic i la proposició de solucions, capacitat analítica, de síntesi i de relació amb el grup, facilitat de comprensió i d'abstracció, facilitat d'expressió, sociabilitat, amb àmplia visió del món i perspectiva sobre la seva possible evolució.

   També és necessari el coneixement d'un altre idioma (preferentment l'anglès), així com tenir aptitud per a la comunicació.

   OBJECTIUS

   • Disposar d'un llenguatge jurídic depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid de la dogmàtica i exegesi del dret.
   • Disposar d'una visió de conjunt de l'ordenament jurídic espanyol, de les seves fonts materials, formals i cognitives, de l'entorn en què s'aplica i sobre el qual està constituït.
   • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar l'ordenament jurídic espanyol i estar en condicions d'arribar a exercir les funcions públiques o privades –d'enjudiciament, assessorament, defensa, acusació, mediació o equivalents– pròpies del graduat en Dret.
   • Ser capaç d'avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions de caràcter jurídic des de la comprensió dels contextos –socials, econòmics, internacionals, etcètera– en què es plantegen.
   • Disposar d'un llenguatge econòmic i empresarial depurat, és a dir, tenir un coneixement sòlid dels conceptes i instruments fonamentals de gestió aplicables a les àrees funcionals de l'empresa.
   • Disposar d'una visió de conjunt de les organitzacions i de l'entorn en què desenvolupen l'activitat i sobre el qual estan constituïdes.
   • Estar capacitat per comprendre el funcionament de l'economia i com afecten els canvis que s'hi produeixen en la presa de decisions empresarials.
   • Desenvolupar les capacitats i habilitats necessàries per aplicar els coneixements adquirits i estar en condicions d'arribar a exercir les activitats professionals pròpies en els diferents àmbits de la direcció d'empreses.
   • Adquirir una formació humanística sobre la qual basar la seva actitud davant la vida, i les professions per a les quals s'ha preparat, compatible amb els valors de sostenibilitat i de responsabilitat social de qualsevol tipus d'empresa.
   • Arribar a ser un professional equànime i eficaç que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i sol·licitud pròpies de qui és conscient del compromís que implica una tasca –la de dirigir organitzacions de caràcter empresarial– transcendental per al bé comú i particular.
   • Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i de lideratge, així com el seu interès per l'economia i l'empresa.
   • Adquirir els coneixements lingüístics necessaris que exigeix una bona gestió empresarial.

   COMPETÈNCIES DEL GRAU

   NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

   INDICADORS DE SEGUIMENT

   PLA D'ACCIÓ TUTORIAL