girl
Màster internacional en Auditoria i Comptabilitat
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Màster internacional en Auditoria i Comptabilitat

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

9 mesos
60 ECTS

places

20

modalitat

Online

Organitzat amb
Perfil alumne

Graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i diplomats en Ciències, de manera que puguin assolir un nivell avançat de coneixements relacionats amb l'auditoria i la comptabilitat.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juny.

Calendari Acadèmic

Organitzat conjuntament amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

El màster Internacional d'Auditoria de Comptes i Comptabilitat té com a finalitat la formació pràctica i teòrica d'especialistes en el camp de l'auditoria i comptabilitat que els permeti afrontar, de la manera més eficient, la direcció o realització d'auditoria d'empreses de qualsevol mena o dimensió, i tot això a través d'un important i variat ventall de matèries relacionades amb l'auditoria de comptes i la comptabilitat, posant especial èmfasi en les normatives fiscals i mercantils dels països de l'arc mediterrani.

2. Col·laboradors

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, conjuntament amb l'Arc Mediterrani d'Auditors (AMA) i la Universitat Abat Oliba CEU, està implicat en la creació d'un currículum acadèmic conjunt que prepari a noves generacions d'auditors i professionals de la comptabilitat. L'objectiu és connectar els plantejaments universitaris amb les necessitats reals de formació en les disciplines relacionades amb el món professional de la comptabilitat, l'auditoria i les finances, contribuint a l'homogeneïtzació dels estudis europeus.

3. Metodologia

La metodologia és col·laborativa, internacional i online. La docència s'imparteix mitjançant continguts teòrics, l'estudi de casos pràctics i la tutoria individualitzada. Addicionalment, es fomenta el treball col·laboratiu entre professors, professionals i alumnes, per afavorir l'aprenentatge i desenvolupar competències comunicatives, de treball en equip, de planificació, d'organització del temps, negociació, influència i lideratge.

4. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts amb àmplia experiència professional en auditoria, amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

5. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Pla d'estudis

 • Auditoria nivell I
 • Auditoria nivell II
 • Auditoria nivell III
 • Auditoria nivell IV
 • Normes Internacionals d'auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-ES)
 • Normes Internacionals d'Informació Financera adoptades per la Unió Europea
 • Anàlisi d'estats financers
 • Consolidació i normes relatives a la formulació de comptes consolidades
 • Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió
 • Combinacions de negoci Comptabilitat de situacions concursals
 • Dret comparat general
 • Normativa mercantil a Espanya, França i Itàlia
 • Normativa fiscal a Espanya, França i Itàlia
 • Treball Final de Màster

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster internacional en Auditoria i Comptabilitat són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han sigut escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de l'auditoria i comptabilitat:

Coordinació del màster

Ramón Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor de Comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU.

rsoldevilad@uao.es

Claustre de professors

 • Noemí Boal Velasco. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professora titular de la Universitat San Pablo CEU.
 • Miquel Brossa Cros. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Soci de la firma d'auditoria Avanza Servicios Profesionales de Auditoría, S.L. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Jaume Carreras Boada. Professor Mercantil. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Emili Coll Collet. Economista i màster en gestió de la qualitat. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Soci de la firma d'auditoria Activa Auditoría & Consultoría S.L.P.
 • Juan Corona Ramón. Catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Abat Oliba CEU. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Director de la Càtedra de l'Empresa Familiar a la UAO CEU i Director General de l'Institut d'Empresa Familiar. Assessor governamental.
 • Patricia Daura Tur. Diplomada en Ciències Empresarials. Auditora-Censora Jurada de Comptes. Professora de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Sòcia de la firma Auditoría Contable Financiera Económica, S.L.
 • Miquel Ferrero Campdelacreu. Diplomat en Ciències Empresarials. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Soci de la firma d'auditoria JDA AUDIT. S.L.P.
 • Xavier García Marimon. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Codirector del postgrau en Auditoria Pública a la UAO CEU. Codirector de l'Executive MBA i professor de la Universitat de Barcelona.
 • Albert Grèbol Mas. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Soci de la firma d'auditoria Grèbol i Collet Auditors, S.L.P.
 • Jorge Hinojosa Pérez. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Xavier Llopart Pérez. Catedràtic de l'Escola Universitària. Doctor en Ciències Econòmiques. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Director de formació de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Jordi Martí Pidelaserra. Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Professor de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Francisco Martín Peña. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor universitari.
 • Ricardo Palomo Zurdo. Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat. Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat San Pablo CEU.
 • Ferran Rodríguez García. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona.
 • Mercedes Ruiz de Palacios. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professora titular de la Universitat San Pablo CEU.
 • Gemma Soligó Illamola. Licenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora-Censora Jurada de Comptes. Professora de l'Escola d'Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Sòcia de la firma d'auditoria Grant Thornton S.L.P.
 • Pilar Yubero Hermosa. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditora-Censora Jurada de Comptes. Professora titular de la Universitat San Pablo CEU.

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'alumne obté el títol de "màster internacional en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba CEU i pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya".

El màster té un indubtable interès professional, donada la varietat de matèries que abasta. L'auditor no només efectua una revisió de comptes de cara a verificar el compliment de la normativa comptable, sinó que emet un judici sobre l'empresa des del punt de vista financer i econòmic. Com a conseqüència d'això, ha de conèixer l'empresa en profunditat i és l'àmbit de les empreses auditores i de consultoria l'entorn natural de sortides professionals.

Complementàriament, el màster internacional en Auditoria de Comptes i Comptabilitat vol contribuir també decisivament a un increment dels habitualment limitats coneixements en matèria comptable que s'imparteixen en els graus en Administració i Direcció d'Empreses i similars, fet pel qual les competències que desenvolupa són pròpies del nivell de màster avançat. L'entorn de l'empresa privada de serveis i consum és també doncs públic objectiu dels titulats.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya han sumat esforços per a l'organització d'aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat perquè serveixi de base formativa de tipus teòrica per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya és una Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, responsable de la defensa i els interessos dels professionals que l’integren, estant en possessió del títol de censor jurat de comptes, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes i exerceixen les activitats pròpies de la professió auditora.

L’experiència desenvolupada per aquesta Corporació durant més de 25 anys d’impartició de programes de formació, anys que van coincidir amb la regulació i expansió de l’auditoria, fa que les accions formatives empreses hagin assolit un grau de metodologia i pràctica que encaixa perfectament amb les necessitats d’aquells que treballen a la professió d’auditoria.

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb un gran nombre de col·laboradors que reconeixen l'excel·lència del màster internacional en Auditoria de Comptes i Comptabilitat i que es nodreixen dels titulats en aquesta disciplina. D'entre ells, cal destacar

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

4 500 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster internacional en Auditoria de Comptes i Comptabilitat han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor's degree en el sistema anglosaxó). El màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o

llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i Diplomats en Ciències, de manera que puguin assolir un nivell de coneixements relacionats amb l'auditoria i comptabilitat de nivell avançat, que els facilitin la seva activitat i progrés professional, dins de l'activitat d'auditoria de comptes, principalment, però també en càrrecs de responsabilitat comptable a empreses.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del màster és formar professionals del negoci que liderin companyies del sector d'àmbit internacional sota un nou paradigma de gestió sostenible i innovadora. Per aconseguir-ho posem a disposició formació integral a les àrees funcionals específiques.

És per això que el màster internacional en Auditoria i Comptabilitat ofereix a l'alumne un coneixement de les diferents àrees, matèries i tasques que conflueixen en l'àmbit de l'auditoria amb l'objectiu de facilitar la seva activitat i aprofundir en els aspectes més importants a nivell d'auditoria i normativa fiscal i mercantil dels països de l'Arc Mediterrani.

D'altra banda, els objectius específics es resumeixen en aquests aspectes:

 • Incremental els coneixements en matèria comptable i d'auditoria per als alumnes que tinguin una titulació acadèmica dins de l'àmbit de les llicenciatures o graus en Administració d'Empreses o similars
 • Desenvolupar competències de nivell de curs avançat en l'àmbit internacional
 • Complementar els coneixements de normativa mercantil i fiscal amb un mòdul específic
 • Aprofundir en la normativa europea per consolidar l'especialització en un dels marcs internacionals de referència.
 • Dotar-se de les habilitats directives per liderar equips de treball
 • En finalitzar aquest màster, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats que la societat i les organitzacions requereixen del professional de la comptabilitat i l'auditoria. És a dir, haurà obtingut una formació sòlida de les eines pràctiques en l'àrea d'auditoria.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL