girl
Màster universitari en Dret i Negoci Marítim
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Màster universitari en Dret i Negoci Marítim*

*En procés de verificació

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada / Crèdits

10 mesos
60 ECTS

Idioma

Bilingual

modalitat

Semipresencial

Amb la col·laboració de
Perfil alumne

Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit del Dret i el Negoci Marítim. Empresaris i directius d’empresa que vulguin implementar matèries de Dret i Negoci Marítim.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juliol. Divendres de 16.00 h a 20.00 h.

Calendari Acadèmic

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL).

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Metodologia

El Dret i Negoci Marítim s’han constituït com una de les branques del Dret més especials a escala mundial. El 85 % de les importacions i exportacions del planeta es duen a terme per mitjà del mar, fet pel qual el ple coneixement de la normativa específica del Dret Marítim, així com dels aspectes pràctics de la indústria marítima, és requisit indispensable per a tot jurista interessat en aquesta especialitat. Són, a més, unes matèries en què existeixen pocs especialistes i que ofereixen, per tant, un ampli ventall de sortides professionals.

2. Caràcter internacional: London City Law School

Aquest màster és l’únic que ofereix una sòlida formació en aspectes del Dret i el Negoci Marítim anglesos, ja que la gran majoria de contractes del sector Marítim estan subjectes a aquesta llei i, en múltiples ocasions, a més, a la jurisdicció anglesa, fet pel qual no pot entendre’s una especialització en aquesta matèria sense abordar els aspectes jurídics i econòmics anglesos. La Universitat Abat Oliba CEU és la primera universitat del país que ofereix aquesta especialització enfocada al Dret i Negoci d’Anglaterra i Gal·les.
La London City Law School és una universitat líder a escala mundial en formació en Dret Marítim. Ubicada al cor de la City londinenca, ofereix la possibilitat als alumnes d’aquest màster de rebre classes dels seus més destacats professors, els quals es desplacen a la Universitat Abat Oliba CEU a Barcelona per formar als nostres alumnes en Dret Marítim anglès, oferint a més amb això les màximes garanties de qualitat i formació per part d’una de les millors institucions universitàries a escala mundial.

3. Programa de lideratge

Programa Leadership Essentials del Center for Creative Leadership (CCL) dissenyat per ajudar a l'estudiant a entendre i descobrir el seu potencial de lideratge i aplicar-ho en el seu dia a dia.

4. Desenvolupament professional

Programa de pràctiques reals a importants empreses del sector. Borsa de Treball d’ àmbit nacional i internacional amb més de 2 300 empreses associades amb ofertes de pràctiques a més de 20 països.

5. Professorat

Quadre docent compost per acreditats experts i professionals escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit del Dret i Negoci Marítim en l’àmbit europeu.

6. Experiència

Portem  des de 1973 formant juristes. Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya.

7. Idioma

És l’únic màster de la seva especialitat bilingüe en què la meitat de les sessions s’impartiran en llengua anglesa perquè els nostres estudiants adquireixin els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar a qualsevol lloc del món.

8. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

9. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Plan d'estudis

Mòdul I: Dret Marítim Públic (10 ECTS)

 • Introducció al Dret Marítim
 • Els espais de navegació
 • Registre de bucs i mesures cautelars sobre el buc
 • La protecció del medi ambient marí
 • Dret laboral marítim: els estibadores i la gent de mar
 • Organismes Internacionals: UNCITRAL, OMI i el Tribunal de Dret del Mar
 • Ports de l’Estat i Ports de la Generalitat
 • Visita a l’autoritat portuària de Barcelona
 

Mòdul II: Dret Marítim Privat (10 ECTS)

 • El Contracte de noliejament
 • El Navilier i el Consignatari de bucs
 • El Transitari
 • La Terminal Portuària
 • Transport de mercaderies en règim de coneixement d’embarcament: les Regles de La Haia i les Regles de Rotterdam
 • El Transport Multimodal: terrestre, aeri i ferroviari
 • El Tribunal Marítim Central
 • La prova pericial marítima en el procediment judicial marítim
 • Dret Marítim Esportiu
 • La indústria del creuer
 

Mòdul III: Dret Marítim Anglosaxó (5 ECTS)

 • Introduction to the Common Law
 • Collission, Salvage and Lloyd’s Open Form
 • Laytime and Demurrage
 • L’Arbitratge Marítim a Londres
 • Marine Insurance
 • P&I Clubs in practice
 • Oil & Gas Industry
 

Mòdul IV: Economia Marítima (10 ECTS)

 • Ciència econòmica aplicada al Transport Marítim
 • Introduction to Maritime Economics
 • The economic markets in the Shipping Industry
 • Passenger Transport and Short Sea Shipping
 • La Logística en el transport
 • Màrqueting aplicat a la indústria del transport
 • El Contracte de construcció de buc i el Tax-Lease
 • European Competition Law applied to the shipping industry
 • Compravenda internacional de mercaderies: Incoterms i crèdits documentaris
 

Pràctiques externes (15 ECTS)

El màster inclou 15 crèdits de pràctiques a temps parcial en empreses de l’àmbit del dret i el negoci marítims.

 

Treball Final de Màster (10 ECTS)

 • Tècniques d’expressió oral i escrita
 • Metodologia en el Desenvolupament de Projectes
 • Projecte Final de Màster

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció acadèmica del màster

Dr. Miquel Roca. Professor de Dret Marítim, Advocat i Solicitor.

mroca@uao.es

Consell assessor

 • Carmen Parra. Professora agregada de Dret Internacional Privat de la Universitat Abat Oliba CEU
 • Anthony Rogers. Professor Sènior de la London City University
 • Alkis J. Corres. Professor de la Aegean University d’Atenes
 • Robert MerkinQueens Counsel. Professor de la Exeter University

Claustre de professors

 • Anthony Rogers. Solicitor. Professor de Dret Marítim a la Universitat de Londres.
 • Ignasi Pinart. Economista.
 • Alis Cantano. Exmembre de Naciones Unidas Medio Ambiente (UNIT) i del Ministeri de Medi ambient del Regne Unit. Actualment és assessora, entre uns altres, del Ministeri de Medi ambient d'Espanya.
 • Ángel Arnaudas. Director d'Autochartering, la companyia bróker de fletamentos més important d'Espanya.
 • Alkis Corres. Economista Marítim de Grècia. Antic president del Col·legi d'Economistes Marins de Grècia i actual Sotsdirector del Port del Pireu. Assessor del Pireu per a assumptes de Creuers.
 • José Ramón Ferrándiz Gabriel. Magistrat del Tribunal Suprem.
 • Rafael Gimeno-Bayón. Magistrat del Tribunal Suprem.
 • Robert Merkin. Professor de Dret d'Assegurances en la City University de Londres.
 • Mark Davies. Solcitor of the Supreme Court of England and Wales. Socio Director de Davis & Co LLP. Autor del manual “Barboat Charters”, Lloyd’s of London Press.
 • Carlos Rico. Presidente de la Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos.
 • Beatriz Pérez del Molino. Asesora Jurídica de la Asociación de Consignatarios del Puerto de Barcelona.
 • Josep Bertrán. Asesor Jurídico del Club del Transitario Marítimo.
 • Oscar Cuesta. Director de Logística de Juquetes Famosa.
 • Miquel Roca. Abogado y Solicitor de the Supreme Court of England and Wales.  Plenipotenciario del Reino de España ante Naciones Unidas para la firma de las Reglas de Rotterdam.
 • Carmen Parra. Professora agregada de Dret Internacional Privat de la Universitat Abat Oliba CEU.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Dret i Negoci Marítim per la Universitat Abat Oliba CEU” pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

Donat el poc nombre d’experts en Dret i Negoci Marítim que existeixen, no només a Espanya, sinó a escala mundial, el curs ofereix la formació necessària per entrar a formar part dels equips humans dels diferents despatxos i empreses que a tot el món requereixen advocats i executius amb una sòlida formació en la matèria. També, existeix la possibilitat de trobar sortides professionals a empreses del sector Marítim portuari, del funcionariat públic, brokers i companyies d’assegurances.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb empreses i institucions del sector. D'entre elles, cal destacar:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

5 715 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al programa màster universitari en Dret i Negoci Marítim han de posseir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó. Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats i diplomats interessats a desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit del Dret i el Negoci Marítim.
 • Empresaris i directius d’empresa que vulguin implementar matèries de Dret i Negoci Marítim.
 • Tècnics de l’administració local, regional i nacional que vulguin especialitzar-se en Dret i Negoci Marítim.

També s’accepta la candidatura de persones amb experiència professional que hagin treballat en el sector del transport marítim.

OBJECTIUS

Adquirir una especialització en Dret i Negoci Marítim, amb les últimes actualitzacions legals i jurisprudencials, així com d’aquells instruments internacionals aplicables al dia a dia dels aspectes jurídics i del Negoci del sector Marítim. Oferir una visió pràctica i sòlida d’aquests aspectes jurídics i econòmics des de la perspectiva del Dret anglosaxó.

Aquest màster pretén estendre aquests coneixements especialitzats a casos pràctics que permetin als estudiants desenvolupar la seva aplicació.

Oferir als alumnes una formació en Dret d’Anglaterra, llei sota la qual es resolen la gran majoria de disputes marítimes internacionals.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL