🎓 Màster Investigació en Ciències Jurídiques | Universitat Abat Oliba CEU

Amb el màster en Investigació en Ciències Jurídiques de l’Abat Oliba CEU podràs arribar a desenvolupar la teva tesi doctoral en l'àmbit jurídic.

girl
Màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques
sol·licita informació
descarregar informació
Denominació

Màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

9 mesos

Crèdits

60 ETCS

places

20

modalitat

Semipresencial

 
Perfil alumne

Llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques a qui se’ls demana un màster universitari per accedir a un programa de doctorat.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D’octubre a juny. Dijous de 15.00 h a 20.30 h.

Calendari Acadèmic

Habilita per a l’accés a un programa de doctorat en Dret.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Habilitació per al Doctorat

El màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques té com a objectiu habilitar a l’alumnat per a l’accés a un programa de doctorat en Dret, com a via acadèmica idònia, doncs, per elaborar i defensar una tesi en l’àmbit de les disciplines jurídiques.

2. Experiència

Portem des de 1973 formant juristes. Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya.

3. Metodologia

El màster s’imparteix mitjançant un sistema combinat que inclou tres metodologies simultànies:

 • Lliçons magistrals
 • Seminaris de discussió de casos pràctics basats en casos reals
 • Tallers pràctics
   
4. Modalitat

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial. El disseny i ordenació acadèmica del programa està específicament concebut perquè resulti plenament compatible amb l’exercici d’una professió jurídica: jutges, advocats, notaris, registradors, inspectors d’Hisenda, procuradors, lletrats d’Administracions públiques, etc.

5. Professorat

Quadre docent compost per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva trajectòria, prestigi i capacitat docent.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del máster universitari d’Investigació en Ciències Jurídiques són impartides per prestigiosos experts i professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i/o professional, i han estat escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de l’advocacia:

Direcció acadèmica del màster

 • Dr. Pablo Nuevo. Professor agregat de Dret Constitucional i Director del Departament de Dret i Ciències Polítiques de la UAO CEU.
  [email protected]
 • Dr. José Andrés Rozas Valdés. Catedràtic acreditat d’Universitat.

Coordinació

 • Dr. Javier Cigüela. Professor  de Dret Penal i de Teoria del Dret a la UAO CEU.

Claustre de professors

 • José María Beneyto. Catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universidad CEU San Pablo
 • Ramón Casas. Professor titular de Dret Civil de la UB
 • José Esteve Pardo. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
 • Rafael Gimeno Bayón. Magistrat del Tribunal Suprem
 • Luis Jimena. Catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de València
 • Alfonso Martínez Echevarría. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
 • Antonio del Moral. Magistrat del Tribunal Suprem
 • Fermín Morales. Catedràtic de Dret Penal i Advocat
 • Patrick O'Malley. Professor de la Universitat de Bocconi i Consultor
 • Andrés Ollero. Catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos, Magistrat del Tribunal Constitucional
 • José Luis Piñar. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad CEU San Pablo
 • Encarna Roca. Catedràtica de Dret Civil. Magistrada del Tribunal Constitucional
 • Jesús-María Silva Sánchez. Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra i soci de Molins&Silva
 • Anxo Tato Plaza. Catedràtic de la Universidad de Santiago de Compostela
 • José Andrés Rozas. Codirector del Màster. Catedràtic acreditat d’Universitat.

PROFESSORS CV DETALLAT

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L’alumne que obté el títol oficial “màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques per la Universitat Abat Oliba CEU”.

El màster universitari d’Investigació en Ciències Jurídiques és un programa verificat per l’AQU i impartit a la UAO CEU en règim semipresencial, l’objectiu del qual és habilitar el seu alumnat per a l’accés a un programa de doctorat en Dret, com a via acadèmica idònia, així doncs, per elaborar i defensar una tesi en l’àmbit de les disciplines jurídiques.

El disseny i ordenació acadèmica del programa està específicament ideat perquè resulti plenament compatible amb l’exercici d’una professió jurídica: jutges, advocats, notaris, registradors, inspectors d’Hisenda, procuradors, lletrats d’Administracions públiques, etc.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

5 295 €

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les següents maneres:

Pagament únic

La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

Pagament fraccionat

50 % en formalitzar la matrícula i el 50 % al gener.

Pagament mensual

En 10 quotes a través de finançament especial al 0 % d’interès amb el Banc Sabadell (Consultar comissió d’obertura).

Altres acords de finançament

Amb el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 53 72 00
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Està dirigit especialment a Llicenciats o graduats en Dret o Ciències Polítiques a qui se’ls demana un màster universitari per accedir a un programa de doctorat.

 

OBJECTIUS

El propòsit del màster universitari en Investigació en Ciències Jurídiques és dotar als estudiants interessats de les eines necessàries per a la posterior realització d’una tesi doctoral en l’àmbit jurídic, sense que aquesta preparació hagi d’interferir en l’habitual exercici professional dels juristes en actiu.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL