🎓 Curso Derecho Penal Económico | Universitat Abat Oliba CEU

El curso en Derecho Penal Económico de la Universitat Abat Oliba CEU es completo y práctico programa impartido por expertos operadores jurídicos.

girl
Diploma d'expert en Compliance i Òrgans de Compliment
Denominació

Curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

9 mesos

Crèdits

15

modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

La configuració del curs, pràctica i transversal, permet que no només es dirigeixi a llicenciats i graduats en Dret, sinó també a professionals (llicenciats o graduats en Economia, ADE, Enginyeria, etc.) que, de manera interna o externa, assessorin o vulguin assessorar les organitzacions en l'àmbit del compliment legal. De la mateixa manera, el curs es dirigeix als estudiants acabats de graduar que vulguin formar-se, de manera específica, en un sector d'alta demanda i perspectiva de futur.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els divendres de 17:00 a 21:00.

Calendari Acadèmic

Programa complet i pràctic impartit per operadors jurídics experts

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

Cada cop que el nostre dret penal es configura com un dret d'ultima ratio, la necessitat de disposar de mecanismes a les organitzacions que ajudin a ajustar els procediments i activitats a la norma aplicable (tant interna com externa) fan del compliance una eina útil per evitar sancions, tant de tall administratiu com penal, i necessària per a la creació de la cultura ètica empresarial que les principals organitzacions internacionals reclamen.

En conseqüència, aquests estudis es configuren com un programa de tall transversal, l'objectiu principal del qual és dotar els alumnes dels mecanismes necessaris per entendre i posar en pràctica el compliment normatiu, en el seu sentit més ampli, però amb especial dedicació al compliment normatiu penal o corporate compliance.

2. Professorat

Quadre docent compost per professionals prestigiosos amb una experiència docent i professional contrastada.

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

4. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

 1. Primer bloc: Consideracions generals. El compliment normatiu, la responsabilitat penal de la persona jurídica i els models de compliance.
  • La responsabilitat penal de la persona jurídica (corporate compliance). Estudi comparat. Anàlisi de la reforma i del canvi de paradigma operat per mitjà de la LO 5/2010.
  • Introducció al compliance: origen històric, anàlisi comparada i evolució.
  • Les fonts normatives:
   • Hard i SoftLaw. Eficàcia pràctica de les obligacions de SoftLaw. Perfil i funcions del compliance officer. Cadena de report.
   • Norma ISO 19600 i model de gestió per a la prevenció de delictes a les organitzacions d'AENOR, norma UNE 19601 i Norma ISO 37001.
  • Aspectes organitzatius. Gestió de riscos legals.
  • Pràctiques de bon govern corporatiu.
  • Introducció a la responsabilitat penal de la persona jurídica.
  • Tràfic d'influències. Suborn de funcionari. Corrupció en els negocis.
  • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i delictes relatius a l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques. Tràfic d'òrgans.
  • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial. Delictes contra el mercat. Delictes contra la salut pública.
  • Danys informàtics. Revelació de secrets. Organització i grups criminals. Tràfic d'éssers humans. Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors.
  • Delicte de receptació i blanqueig de capitals. Finançament il·legal de partits polítics. Finançament del terrorisme. Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social. Contraban.
  • Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Delictes relatius a l'energia nuclear i les radiacions ionitzants. Delictes de risc provocats per explosius i altres agents.
  • Estafes i frau. Frustració de l'execució. Insolvències punibles. Falsedat en els mitjans de pagament.
 2. Segon bloc: Confecció i avaluació del sistema de gestió de riscos. Mapa de riscos penals.
  • Avaluació i anàlisi de processos a les organitzacions.
  • Identificació de riscos i controls a les organitzacions.
  • Disseny de mapes de processos i riscos penals.
  • L'informe de riscos penals derivat del mapa de riscos.
  • Disseny i implementació d'un programa de compliance. De la petita empresa al hòlding empresarial familiar i a l'empresa multinacional.
  • Casos pràctics.
  • Polítiques, procediments i controls. Models de gestió de recursos financers destinats a la gestió del sistema de compliment.
 3. Tercer bloc: Anàlisi de les possibles mesures per al control del compliment i la seva implementació a l'empresa.
  • Revisió periòdica del model de compliance i pla anual de compliment.
  • Processos de denúncia i investigació internes. Garanties de privacitat.
  • L'establiment de sistemes disciplinaris a l'empresa. La compatibilitat amb la normativa laboral. Estatut dels treballadors i convenis col·lectius.
   • US and UK Sentencing Guidelines.
   • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
   • Bribery Act (UKBA). Conveni OCDE per a la lluita contra la corrupció d'agents públics estrangers en les transaccions comercials internacionals.
  • Especialitats en relació amb les pràctiques mitjançant l'ús d'informació confidencial. Especial referència als Estats Units. Conductes en relació amb el mercat de valors. La sessió del dia 6 serà de 16:00 a 20:30. La sessió del 7 serà de 09:00 a 11:30.
  • Investigació forense i tractament de proves digitals. D. Sergio Aranda, soci responsable de l'àrea de Forensic de PwC a Catalunya, les Balears, l'Aragó i Andorra.
  • Casos pràctics. Sra. Elvira Cardenal Le Monnier, corporate compliance officer a Ferrer.
 4. Quart bloc: Imputació de la responsabilitat penal o civil i consideracions de caràcter processal.
  • Responsabiliat dels administradors per incompliment del seu deure de control de riscos a l'empresa. Responsabilitat dels administradors i administradors concursals, en seu de concurs, amb motiu de l'incompliment del seu deure de control de riscos a l'empresa.
  • Introducció a la teoria de la prova. La prova als sistemes de gestió del compliment.
  • La imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica. Consideracions de caràcter processal. Paper del Ministeri Fiscal.
  • La imputació de responsabilitat al compliance officer i als membres de les estructures organitzades (òrgans d'administració, alta direcció, direcció i staff).
  • Instrucció penal i persona jurídica.
  • Investigació de la delinqüència empresarial.
  • Representació en el procediment penal de la persona jurídica. Singularitats de la defensa. Incompatibilitats eventuals.
  • Anàlisi de la jurisprudència en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques i penes susceptibles de ser imposades a la persona jurídica. Interpretació de l'article 33.7 del Codi Penal en relació amb l'article 66 bis.
  • Sessió pràctica.
 5. Cinquè bloc: Anàlisi dels entorns específics de compliment i qüestions transversals.
  • Model de prevenció de blanqueig de capitals. Taxonomia, context actual i evolució històrica. Posició i valoració dels subjectes obligats davant la seva operativa. Identificació d'indicis. Detecció i anàlisi. Praxi vs. legalitat. Traçabilitat operativa i fons en efectiu.
  • Tax control framework.
  • El Reglament Europeu de Protecció de Dades. El seu impacte per al data protection officer i l'esquema de compliment de l'empresa.
  • Especificitats de compliment en el sector del joc.
  • Compliance i administració pública.
  • Compliance i administració pública. Especial referència a l'Agència Tributària.
  • Els conflictes d'interès en el sector públic i privat, una causa de risc de corrupció.
  • Conclusió curs.

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Coordinació acadèmica del màster

Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados, especialista en compliance.

Professorat

 • Manuel Ruíz de Lara. Magistrat, Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona.
 • Maria Tornos Gispert. Sòcia de Tornos, Defensa & Compliance Penal, compliance officer del Palau de la Música Catalana.
 • Rocío Cuenca Márquez. Professora de Dret Civil d'ESADE.
 • Miquel Fortuny. Soci director de Fortuny Legal. Membre de la delegació de Cumplen a Catalunya.
 • Jaime Cladellas. Corporate compliance officer de Cirsa Gaming Corporation.
 • Marta Pérez García. Inspectora d'Hisenda, cap de l'equip de Delicte Fiscal de la delegació de l'AEAT a Catalunya.
 • Louders Parramon. Oficina Antifrau de Catalunya.
 • Anabel Casahuga Montserrat. Legal compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Patricia García Pérez. Control compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Óscar Serrano Zaragoza. Fiscal de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Roberto Valverde Megías. Fiscal de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Aleksandra Czajka. Advocada associada a Tornos Advocats.
 • Patrick O'Malley. Doctor en Dret. Professor de la Università Bocconi i del United Nations System Staff College.
 • José Andrés Rozas Valdés. Professor titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Juan Cuenca Márquez. Advocat associat a l'Àrea Mercantil Roca Junyent.
 • Sergio Aranda. Director de Forensic Services de PWC.
 • Pablo Bueno Gavín. Soci de Governance Risk & Compliance de PWC.
 • Pilar Baltar Fillol. Advocada associada de l'àrea laboral de Roca Junyent.
 • Elvira Cardenal Le Monnier. Corporate compliance officer a Ferrer.
 • Xavier Abel Lluc. Magistrat, Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona.
 • Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat, Jutjat Penal núm. 22 de Barcelona.
 • M. Antònia García Solanas. Sòcia d'Amber Legal & Business Advisors.
 • Gisela Reverter Domínguez. Advocada, Assessoria Jurídica Corporativa de Caixabank, SA.
 • Clara Farreny Seró. Advocada a Tornos Advocats.
 • Ferran Gasas i Hernández. Soci director de Jufresa&Grasas Advocats.
 • Enrique Rovira Canto. Magistrat, Secció Quinta de l'Audiència Provincial de Barcelona. Professor de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Laura Parés i Ravetllat. Sòcia directora de Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat a Tornos Abogados. Professor de Dret Civil de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Tinent L. Gómez. Guàrdia Civil, UOPJ Comandància de Barcelona.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb empreses i institucions del sector. Entre d'altres, cal destacar:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2.950 €

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  El pagament únic comporta un descompte del 5 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 5 % de l'import de la matrícula.

 • Desistiment de reserva

  S'ha establert fins al 30 de juny com a període de desistiment de reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*

  *Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula

BEQUES

El programa ofereix beques i facilitats de pagament a col·lectius i associacions professionals d'advocats i empreses.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al curs d’especialització en Compliance i Òrgans de Compliment han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree al sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou advocats en exercici, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l'assessorament legal d'empreses, i altres llicenciats o graduats interessats en el compliment legal de l'empresa, així com professionals amb responsabilitats legals en l'àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Comprendre el fenomen del compliment normatiu en tota la seva extensió.
 • Identificar les fonts d'obligacions per a les organitzacions.
 • Analitzar els processos i activitats de les organitzacions per dotar-los dels controls pertinents.
 • Conèixer les formes d'imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica.
 • Dominar els elements pràctics necessaris per al desplegament correcte en la pràctica del compliance.