El curso en Derecho Penal Económico de la Universitat Abat Oliba CEU es completo y práctico programa impartido por expertos operadores jurídicos.

girl
Curs d'especialització en Compliance
sol·licita informació
Denominació

Curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment

Àrea acadèmica

Dret i Ciència Política

Durada

8 mesos

Crèdits

15

modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Perfil alumne

Advocats en exercici, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l'assessorament legal d'empreses, altres llicenciats o graduats interessats en el compliment legal de l'empresa, així com professionals amb responsabilitats legals en l'àmbit empresarial.

Admissió i matrícula

Sol·licitud d’accés via web, enviament de la documentació i formalització d’ingrés a la Universitat.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Divendres de 16.00 h a 20.00 h.

Calendari Acadèmic

Complet i pràctic programa impartit per experts operadors jurídics.

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Especialització, diferenciació i projecció professional

Cada cop que el nostre dret penal es configura com un dret d'ultima ratio, la necessitat de comptar amb mecanismes a les organitzacions que ajudin a ajustar els procediments i activitats d'aquestes a la norma aplicable (tant interna com externa) fan del Compliance una eina útil per evitar sancions, tant de tall administratiu com penal, i necessària per la creació de la cultura ètica empresarial que les principals organitzacions internacionals reclamen de les entitats empresarials.

En conseqüència, el present programa es configura com un programa de tall transversal, l'objectiu principal del qual és dotar als alumnes dels mecanismes necessaris per entendre i posar en pràctica el compliment normatiu, en el seu sentit més ampli, però amb especial dedicació en el compliment normatiu penal o "Corporate Compliance".

2. Professorat

Quadre docent compost per prestigiosos professionals que posseeixen una contrastada experiència docent i professional.

3. Certificació del curs

La Universitat Abat Oliba CEU i Cumplen han subscrit un conveni de col·laboració pel qual, la comissió de certificació de Cumplen ha participat en el desenvolupament dels continguts del programa i validant tant aquests com el claustre de professors.

Els alumnes que realitzin el postgrau, un cop l'hagin superat, tindran la possibilitat d'obtenir una certificació dels estudis cursats, emesa per Cumplen.

4. Ocupabilitat

La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgraus del CEU.

5. Recursos d’informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la investigació amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

Pla d'estudis

 1. Consideracions generals: El compliment normatiu, la responsabilitat penal de la persona jurídica i els models de compliance.
  • La responsabilitat penal de la persona jurídica (Corporate Compliance). Estudi comparat. Anàlisi de la reforma i del canvi de paradigma operat per mitjà de la LO 5/2010.
  • Introducció al “Compliance”: origen històric, anàlisi comparada i evolució.
  • Les fonts normatives:
   • Hard i SoftLaw. Eficàcia pràctica de les obligacions de SoftLaw. Daniel Benítez, Advocat Associat Molins&Parés, Penal – Compliance.
   • Norma ISO 19600 i Model de Gestió per a la Prevenció de Delictes a les Organitzacions d'AENOR i norma UNE 19601.
   • Norma ISO 37001- Anti-bribery management systems.
  • Fonts normatives internacionals:
   • US and UK Sentencing Guidelines.
   • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
   • BriberyAct (UKBA).
   • Conveni OCDE per la lluita contra la corrupció d'agents públics estrangers a les transaccions comercials internacionals.
  • Aspectes essencials d'Ètica Corporativa.
  • Aspectes organitzatius. Gestió de riscos legals. La relació del Compliance amb l'ètica i el bon govern corporatiu.
  • Pràctiques de Bon Govern Corporatiu.
  • Responsabilitat Social Corporativa – ISO 26001.
  • Sistemes de gestió de compliment (CMS). Estàndards genèrics i específics. Estructures de compliment. Perfil i funcions del Compliance Officer.
  • Anàlisi dels tipus legals aplicables a la persona jurídica.
 2. Confecció i avaluació del sistema de gestió de riscos: Mapa de riscos penals: La identificació de delictes que s'han de prevenir. Desenvolupament d'un model de compliment. Aspectes teòrics i pràctics.
  • Avaluació i anàlisi de processos a les organitzacions.
  • Identificació de riscos i controls a les organitzacions.
  • La gestió del risc de compliment: Riscos operacionals i risc reputacional.
  • Risk management.
  • Models de valoració de riscos. L'objectivització del valor del risc.
  • Disseny de mapes de processos i riscos penals.
  • L'informe de riscos penals derivat del mapa de riscos.
  • Disseny i implementació d'un programa de Compliance. De la petita empresa al holding empresarial familiar i a l'empresa multinacional.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i Regne Unit (anglès-castellà).
  • Casos pràctics
 3. Mesures per al control de compliment i la seva implementació a l'empresa: Establiment de protocols i procediments, adopció de decisions i execució d'aquestes. Models de gestió de recursos financers informatius adequats. Establiment de sistemes disciplinaris i de verificació del model.
  • Polítiques, procediments i controls. Models de gestió de recursos financers destinats a la gestió del sistema de compliment.
  • Revisió periòdica del model de Compliance i pla anual de compliment.
  • Processos de denúncia i investigació interna. Garanties de privacitat. Conflicte Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • Investigació forense i tractament d'evidències digitals.
  • Business intelligence i prevenció del frau.
  • L'establiment de sistemes disciplinaris a l'empresa. La seva compatibilitat amb la normativa laboral. Estatut de treballadors i convenis col·lectius.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i Regne Unit. Proposta de ponent:(anglès-castellà).
  • Introducció a la teoria de la prova. La prova en els sistemes de gestió del compliment.
  • Casos pràctics
 4. Imputació de la responsabilitat penal o civil i consideracions de caràcter processal.
  • La imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica. Consideracions de caràcter processal. Paper del Ministeri Fiscal.
  • Investigació de la delinqüència empresarial.
  • La imputació de responsabilitat al Compliance Officer i als membres de les estructures organitzades (Òrgans d'administració, alta direcció, direcció i staff) i les pòlisses d'assegurança D&O.
  • Instrucció Penal i Persona Jurídica.
  • Les penes susceptibles de ser imposades a la persona jurídica. Interpretació  de l'article 33.7 del Codi Penal en relació a l'article 66 bis.
  • Representació en el procediment penal de la persona jurídica. Singularitats de la defensa. Eventual incompatibilitats.
  • Anàlisi de la Jurisprudència en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Perspectives de futur.
  • Responsabilitat dels administradors per incompliment del seu deure de control dels riscos a l'empresa.
  • Responsabilitat dels administradors i administradors concursals, en seu de concurso, amb motiu de l'incompliment del seu deure de control de riscos a l'empresa.
  • Referència a l'experiència i pràctica als Estats Units i Regne Unit.
  • Casos pràctics.
 5. Anàlisi dels entorns específics de compliment i qüestions transversals.
  • Model de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Taxonomia, context actual i evolució històrica. Posició i valoració dels subjectes obligats davant la seva operativa. Identificació d'indicis. Detecció i anàlisi. Praxi vs. legalitat. Traçabilitat operativa i fons en efectiu.
  • Tax Control Framework.
  • Especificitats de compliment en material de competència.
  • Especificitats de compliment en matèria de defensa de consumidors.
  • Especificitats de compliment en el sector financer i assegurador.
  • Especificitats de compliment en el sector farmacèutic – hospitalari.
  • Especificitats de compliment en el sector energètic.
  • Compliance i contractació.
  • Especificitats de compliment en matèria mediambiental.
  • Especificitats de compliment en matèria gestió de la privacitat.
  • El nou Reglamento Europeu de Protecció de Dades. El seu impacte per al Data Protection Officer i l'esquema de compliment de l'empresa.
  • Especialitats en relació a les pràctiques mitjançat l'ús d'informació confidencial. Especial referència als Estats Units. Conductes en relació al mercat de valors.
  • Sancions comercials.
  • Sancions financeres.
  • Compliance i Administració Pública.
  • Casos pràctics

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Direcció Acadèmica

Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci Director de Molins&Parés, Penal · Compliance. Professor Associat de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Daniel Benítez Rodríguez. Advocat associat en Tornos Abogados, especialista en Compliance. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya.

Professorat

 • Dr. Carlos Pérez del Valle. Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Marc Molins Raich. Doctor en Dret. Soci Molins&Parés, Penal · Compliance. Professor Associat de la Universitat de Barcelona.
 • José Carlos Hermida Congosto. Director Consultoria i Estudis Fundació Pere Tarrés.
 • Irene de Castro Samada. Coordinadora del Programa de Compliance de Beoringer Ingelheim.
 • Yolanda Ríos López. Magistrada, Jutjat del Mercantil núm. 1 Barcelona.
 • Manuel Ruíz de Lara. Magistrat, Jutjat del Mercantil núm. 10 Barcelona.
 • Pablo Llarena Conde. Magistrat, Sala Segona Tribunal Suprem.
 • Carlos Alberto Saiz Peña. President de Cumplen, Associació de Professionals de Compliment Normatiu i Soci d'Ecix.
 • Eduardo Navarro Villaverde. Compliance Officer de Calidad Pascual. Membre de la Junta Directiva de Cumplen.
 • Francisco J. Ramírez Arbues. Partner Regulatory and Compliance at Deloitte Legal. Membre de Cumplen.
 • Carlota Balet Gusils. Compliance Officer d'Allianz Seguros. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya.
 • Miquel Fortuny. Soci Director de Fortuny Legal. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya.
 • David Mestre Jane. Responsable de Compliance Gas Natural Fenosa.
 • Marta Casas Caba. Chief Compliance Officer Grup Abertis.
 • Anabel Casahuga Montserrat. Legal Compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Patricia García Pérez. Control Compliance d'Abertis Infraestructuras, S.A.
 • Oscar Serrano Zaragoza. Fiscal de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Roberto Valverde Megías. Fiscal de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona.
 • Antonio Sala Cantarell. Soci a Tornos Abogados.
 • Patrick O'Malley. Doctor en Dret. Professor a Università Bocconi i United Nations System Staff College.
 • Luis Rodríguez Soler. Soci Director a Complianzen.
 • José Andrés Rozas Valdés. Professor Titular de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona. Doctor en Dret.
 • Nacho Alamillo Domingo. Chief Information Security Officer de Logalty.
 • Juan Cuenca Márquez. Advocat Associat a Àrea Mercantil Roca Junyent.
 • Paula Yebra Gago. Advocada Associada Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Salvador Román García. Gerent Governance i Corporate Compliance.
 • Ignacio Marull Guasch. Soci Director de PWC Catalunya.
 • Sergio Aranda. Director d'Àrea de Forensic Services PWC.
 • Albert Rodríguez Arnaiz. Soci Àrea Laboral de Roca Junyent.
 • Caridad Gómez Mourelo. Cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria de delictes contra la Hisenda Pública.
 • Xavier Abel Lluc. Magistrat, Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Barcelona.
 • Enrique Rovira Canto. Magistrat, Secció Quinta Audiència Provincial de Barcelona. Professor de Dret Penal de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret.
 • Laura Parés i Ravetllat. Sòcia Directora Molins&Parés, Penal · Compliance.
 • Daniel Benítez Rodríguez. Advocat Associat Molins&Parés, Penal · Compliance, Responsable del Departament de Compliance.
 • Tinent L. Gómez. Guàrdia Civil, UOPJ Comandància de Barcelona.
 • Yazomary García. Senior Manager de la divisió de Consultoria de Crowe Horwath.

Col·laboradors

La Universitat Abat Oliba CEU té una estreta relació amb empreses i institucions del sector. D'entre elles, cal destacar:

 

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

2 950 €

FORMA DE PAGAMENT

Els assistents al curs d'especialització en Compliance i Òrgans de Compliment han de realitzar el pagament complet abans d'iniciar el curs. El Servei de Postgraus i Extensió Universitària de la Universitat, remetrà el full de matrícula a l'interessat perquè aquest efectuï el pagament en una de les entitats financeres que apareixen en el document de matrícula. L'interessat disposarà de 15 dies naturals per efectuar aquest tràmit.

La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats per tal que els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per a més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica o a qualsevol oficina de les següents entitats financeres: "la Caixa", Banc Santander, Catalunya Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

BEQUES

Els membres de Cumplen, Associació de Professionals de Compliment Normatiu, tindran un descompte del 15 % en l'import total.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
masters@uao.es

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

Els candidats al curs d’especialització en Compliance i Òrgans de Compliment han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s Degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

Advocats en exercici, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l'assessorament legal d'empreses, altres llicenciats o graduats interessats en el compliment legal de l'empresa, així com professionals amb responsabilitats legals en l'àmbit empresarial.

OBJECTIUS

 • Comprendre el fenomen del compliment normatiu en tota la seva extensió.
 • Identificar les fonts d'obligacions per a les organitzacions.
 • Analitzar els processos i activitats de les organitzacions per dotar-los dels controls pertanyents.
 • Conèixer les formes d'imputació de responsabilitat penal a la persona jurídica.
 • Dominar els elements pràctics necessaris per al correcte desplegament en la pràctica del Compliance.

Blog Community